Kategorie: 1999 / 02

Nosorožci patří mezi nejvzácnější zvířata, navíc jsou také nazýváni živými fosiliemi. V letech 1969-1977 bylo zabito 8000 nosorožců. Roh je pro nosorožce doslova prokletím. Pověsti o jeho zázračných léčivých účincích v tradiční asijské medicíně a touha bohatých Jemenců nosit dýky s rukojetí z nosorožčích rohů jsou největší příčinou úbytku. Po zdecimování stavů asijských nosorožců se poptávka asijců přesunula do Afriky. Zoologové jsou přesvědčeni, že roh není pro nosorožce nezbytný. Byl vypracován projekt odrohování. Bohužel nebyl úspěšný. Pytláci, kteří nosorožce dlouho stopovali, odrohované zvíře stejně zabili, aby stejný omyl neopakovali. Na rozdíl od příbuzného nosorožce širokohubého, který spásá trávu, se nosorožec dvourohý živí větvičkami keřů. K uchopení mu slouží prstík na horním pysku. Teritoria si značí trusem, každý den obnoví hromadu, nebo ji alespoň postříká močí. Samice dospívá ve 4-5 roce, samec v 7-8 roce, březost trvá 450-470 dnů.


Diceros bicornis
Nosorožec dvourohý (černý)

Rozšíření:
Angola, Botswana, Kamerun, Keňa, Mosambik, Namibie, Rwanda, Jihoafrická republika, Svazijsko, Tanzanie, Zambie, Zimbabwe

Velikost:
3000-3750 mm, ocas 700 mm, výška 800-1700 mm, hmotnost 800-1400 kg

Biotop:
trnitý buš

Biologie:
žije samotářsky

Potrava:
listy, větvičky a plody keřů

Stav v přírodě:
2408 zvířat

Stav v péči člověka:
ve 46 ZOO je chováno 222 nosorožců dvourohých. Od roku 1938 bylo chováno 542 nosorožců dvourohých, z toho se 280 narodilo v péči člověka. Rozmnožování je obtížné, ročně se narodí přibližně 10 mláďat.

Příčiny ohrožení:
malá reprodukce, lov, devastace biotopu

Stupeň ohrožení:
CR – kriticky ohrožen

Pin It on Pinterest