Kategorie: 1998 / 03

O velikánech amerických dějin se většinou hovoří v superlativech. Ke jménu Abrahama Lincolna by se jich dala připojit celá řada. Abraham Lincoln byl typickým synem své doby a své Ameriky · drsné, průkopnické, opravdové a poctivé. Narodil se téměř před 190 lety, 12. února 1809, ve srubové chatě osady Hodgenville ve státě Kentucky Nancy Hanksové Lincolnové a Thomasi Lincolnovi. Není tajemstvím, že život šestnáctého prezidenta Spojených Států Amerických skončil tragédií. Téměř všichni Američané si dodnes připomínají ten osudný den v dubnu 1865, kdy byl ve Fordově divadle ve Washingtonu zastřelen. Málokdo však ví, že krev tekla i na samém počátku Lincolnova života. Obětí byl tenkrát prezidentův dědeček, kapitán Abraham Lincoln. Tragédie se přihodila v květnu roku 1786 nedaleko Hugheského nádraží v Kentucky.

ŘÍKÁ SE, ŽE…

Když v průběhu osudného jara kapitán Lincoln spolu se svými třemi syny Mordecaiem, Josiahem a osmiletým Thomasem (budoucím otcem prezidenta), seli kukuřici, udála se tragédie: Z křoví se znenadání řítí skupinka pomalovaných Indiánů. “Heáá, heáá,” řvou jeden přes druhého a zlověstně mávají tomahavky nad hlavami. Starý Lincoln se sotva stačí otočit a zakřičet na děti: “Utíkejte!” Víc už nic. Umlčel ho výstřel z Indiánovy winchestrovky. Josiah běží k Hughskému nádraží, kde měla Lincolnova rodina svůj prozatímní byt. Mordecai běží spolu s Thomasem k jiné. K té, ve které otec ukrýval pušku.

Se zbraní v ruce brání duchapřítomný Mordecai život svůj i bratrův. Krčí se za malým dřevěným sudem. Bojí se. Indián je blíž a blíž. Pase po cenných skalpech. “Už nemáš ani chvíli,” pomyslí si chlapec, zamíří a… Zásah. Indián se klátí k zemi…

Nikdo už dnes neví, jak to tehdy přesně bylo, ale kdyby byl býval Mordecai chybil, tok amerických dějin by byl navždy změněn, neboť Thomase by jistě Indián zabil.

DRAZÍ RODIČOVÉ

Podívejme se nyní podrobněji na rodiče prezidenta, kteří nemalou měrou ovlivnili jeho život a charakterové rysy.


Abraham Lincoln

Nancy Hanksová se narodila 5. února 1784 ve Virginii. Byla jediným dítětem Jamese a Lucy Shipley Hanksových a po smrti otce ji matka přivezla do Kentucky, kde s ní “poctivý Abe” · syn prezident · prožil významnou část svého dětství.

Už jako mladá dívka byla Nancy nápadná svou krásou, životním elánem, elegancí a inteligencí. Prý byla vysoká, štíhlá a jemná. Její syn · prezident · o ní řekl: “…byla přirozeně inteligentní, měla výbornou paměť, pohotové reakce a byla silná a hrdinská.”

Sám prezident ve svém životopise napsal, že ho matka učila morálce prostřednictvím dopisů a především prostřednictvím příběhů z Bible. Životopis rovněž říká: “Bible, kterou mi četla a kterou mě učila číst, se mně a mé sestře stala největší útěchou po maminčině smrti.”

Thomas Lincoln, otec “velkého Američana”, vyrostl ve Washingtonském hrabství na farmě Beech Fork se svou matkou. Už když mu bylo 17 let, sloužil v Kentucké armádě. Thomas byl středně vysoký s tmavýma očima a černými vlasy. Říká se, že dovedl být skoupý na slovo, ale přesto byl znám svými historkami a vtipy.

Podle většiny historiků se prezidentovu otci připisovaly vlastnosti, jakými jsou například pokora, střízlivost, píle a čest. Prezident Lincoln o svém otci mluvil jako o “putujícím, pracujícím mladém muži, jenž vyrostl bez možnosti vzdělání”.

A BYLA SVATBA…

Osud tomu tak chtěl, aby se Nancy s Thomasem setkali. Svatba těchto dvou mladých lidí byla velkolepou událostí.

Autor Lincolnova životopisu Carl Sandburg o jejich svatbě píše:

“12. června 1806 bylo z domu Richarda Berryho, v Beechland ve Washingtonské oblasti, kde žila Nancy, vidět muže a ženy na koních. Jeli se podívat na svatbu 28letého Thomase Lincolna a 22leté Nancy Hanksové.”

Ve Washingtonské oblasti měli oba mnoho přátel a příbuzných, a zrovna byla ideální doba na svatbu · doba jarního setí a orby kukuřičných polí s vyhlídkou příští sklizně.

Sandburg rovněž popisuje slavnostní oděv obou snoubenců:

“Ženich měl na sobě svůj sváteční nový bobří klobouk, nový černý oblek a nové hedvábné šle. Nevěsta byla oblečena ve lnu a hedvábí, možná měla na sobě něco z čtvrtiny yardu purpurového sukna, které Thomas koupil u Bleakleyho a Montgomeryho.”

Nevěsta a ženich stáli před reverendem Jessem Headem, který je prohlásil mužem a ženou a napsal úředníkovi regionu, že 12. června 1806 Thomas Lincoln a Nancy Hanksová vstoupili v posvátný svazek manželský dle rituálů a ceremonií metodistické episkopální církve.

HODNĚ ŠTĚSTÍ…

Krátce po svatbě žili Thomas a Nancy Lincolnovi v Elisabethtown. Thomas pokračoval ve své práci tkalce koberců a truhláře. Říkalo se o něm, že vlastnil nejlepší soupravu kobercového nářadí v celém regionu. Kromě koberců vyráběl dveřní rámy a okenní rámy, krbové římsy, nábytek a občas i rakve.

První dítě Lincolnů byla dcera Sarah. Později Thomas koupil půdu v Nolin Creek, nedaleko dnešního Hodgenville, kam se roku 1808 se svou rodinou odstěhoval. Tam se mu také dne 12. února 1809 narodil syn a budoucí prezident Abraham.

Tenkrát se jeho farmě říkalo “Sinking Spring Farm”. Jak si jeho farma tento beznadějí a neúspěchem “zavánějící” přídomek získala není známo. Dítě se narodilo do typického domu westernových pionýrů (jednopokojový s velikým venkovním komínem). Rodina patřila mezi průměrné farmářské rodiny tehdejší drsné Ameriky.

DO SMRTI MATKY

Jako první opravdový domov, na který si prezident pamatoval a zmiňuje ho ve svých poznámkách, byla farma Knob Creek severovýchodně od Hodgenville na cestě do Bardstownu, kam se s rodiči odstěhoval na jaře roku 1811. Ani zde nežila Thomasova rodina dlouho a už o pět let později byla nucena opustit farmu za podivných okolností. V roce 1815 bylo proti Thomasu Lincolnovi a jeho sousedům vedeno soudní řízení skupinou z Philadelphie, která tvrdila, že má vlastnické právo na půdu, na níž se Lincolnovi usadili. Ještě dříve, než bylo Abrahamovi 8 let, musela Lincolnova rodina opustit Kentucky a odstěhovala se do Spencerova hrabství ve státě Indiana.

Pouhé dva roky poté, co se rodina odstěhovala do Indiany a vzpamatovala se ze soudních sporů spojených s prokázáním vlastnicví půdy, následovala další tragédie. Epidemie “zkaženého mléka”, jak se tehdy říkalo malárii, si vyžádala kromě životů mnoha kusů dobytka také život Nancy Lincolnové, Abrahamem milované matky.

PREZIDENT USA

Po smrti matky mu bylo sotva deset let a jeho otec se svou novou manželkou táhl dál na západ, vstříc snu o hojnosti a bohatství. Ale ani tam nebyl život o nic snadnější ani bohatší.

Od svých 14 let si Abraham musel vydělávat na živobytí sám. Živil se jako dřevorubec, pak dělal voraře na Mississippi, nějaký čas doprovázel obchodní karavany, uplatnil se i jako lodivod. Dokonce se nechal najmout i do armády. Byla to tvrdá, ale ta nejlepší škola života. V té době se setkával s nejrůznějšími lidmi i problémy, získával cenné rady a zkušenosti. Vstřebával moudrost lidu, a protože byl zvídavý a dychtivý poznání, úporně se sebevzdělával. I přes svůj mladý věk se stal váženou a oblíbenou osobností. Už ve svých 26 letech byl zvolen poslancem illinoiského zákonodárného sněmu. Později byl svými voliči vyslán do washingtonského kongresu (32 let). V roce 1854 na historickém shromáždění v Michiganu je už mezi těmi, kteří starou protiotrokářskou stranu whigů přemění ve stranu republikánskou, a o šest let později je jako kandidát této strany zvolen prezidentem (6. listopadu 1860).

Pin It on Pinterest