Category: 2000 / 04

Jersey je jedním z Normanských ostrovů ležících v kanálu La Manche. Angličané je nazývají Channel Islands. Přestože je Jersey z tohoto souostroví největší, přejdete ho na šířku za slabé tři hodinky. I přes své miniaturní rozměry má vlastní měnu, hymnu, vládu a guvernéra, který podléhá pouze britské královně.

Tahle nejjižnější výspa Spojeného království je v prospektech cestovních kanceláří představována jako ráj na Zemi. Možná i proto, že má nejvíce slunečných dnů v roce na Britských ostrovech, nádherné pláže, farmu na chov tropických motýlů, starobylé památky, nejmenší kriminalitu v Británii, a navíc je to ráj gurmánů… – nekonečný výčet lákadel zkoncentrovaných na malém prostoru kousek od Normandie.

Přístav St. Helier je vlastně jediné městečko na ostrově hodné tohoto označení. Kromě několika dalších vesnic je souvisle pokrytý roztroušenými venkovskými statky z krásné jerseyské žuly. Vystrkují své typické normanské střechy s komíny na obou štítech za terénními vlnami, remízky i živými ploty.

Jednou z hlavních atrakcí ostrova je ZOO. Je to zásluha především jejího zakladatele Geralda Durrella. Kdo by neznal tohoto britského spisovatele, přírodovědce, cestovatele, autora oblíbených televizních seriálů a ochránce přírody, kterému se podařilo obrátit pořadí důležitosti – ZOO je pro zvířata a jejich nároky jsou to hlavní.

Velmi příjemným zážitkem je i procházka po ostrově. Drtivá většina cest (spíše cestiček a steziček) vede pod úrovní terénu, který tím pádem sledujete ze žabí perspektivy. Mnohdy je to perspektiva spíš žížalí – po vaší pravici i levici se zvedá třímetrový půdní profil a návdavkem ještě pětimetrový živý plot.

Severozápadní část ostrova je nejkrásnější. Procházíte kapradinovým nekonečnem a nad vámi září žlutě a modře rozkvetlé vřesoviště, dole svítí útesy a mořská pěna, nad kterou se prohánějí racci a buřňáci lední. Na nejseverozápadnějším cípu stojí romantické pozůstatky hradu Grosnez, který je od roku 1540 opuštěný.

Cesta se obrací podél pobřeží k jihu. Po stranách je několik různě udržovaných vojenských bunkrů i s dělostřeleckým vybavením. Rezavějící vzpomínky na období druhé světové války. Tehdy byly Jersey a sousední ostrovy okupovány fašistickým Německem. Okupanti zde postavili i obrovskou podzemní nemocnici, ve které dnes rejdí stovky turistů.

Ale zpět na cestu lemující korunu útesu. Dlouhý půlměsíc písčité pláže se táhne až k prvnímu betonovému majáku na Britských ostrovech – celý západní břeh ostrova je jako na dlani. A to břeh pořádně široký, protože Jersey má jeden z největších přílivů v Evropě.

Pin It on Pinterest