Category: 2010 / 02

TEXT: MICHAL DVOŘÁK, FOTO: SHUTTERSTOCK

Je s podivem, že tento klenot Atlantiku, vzdálený od afrických břehů necelých šest set a od Lisabonu asi tisíc kilometrů, zůstával Evropanům lhostejný celý středověk. Madeiru přitom znali už někteří antičtí autoři, kteří o ní psali jako o Purpurovém ostrovu. Očím středověkých mořeplavců pak ale zůstávaly Madeira i menší Porto Santo skryty až do počátku 15. století. Tedy s jednou výjimkou – dvojice milenců Robert Machim a Anna d’Arfet vyplula v roce 1346 z Anglie do Francie, ovšem silná bouře jejich loď zahnala do širého oceánu. Po třiceti dnech bloudění se na obzoru objevil ostrov, kde se posádka vylodila. Anna d’Arfet však vyčerpáním zemřela, její milý podlehl o několik dní později. O rozšíření dojemného příběhu se pak postarali zbylí členové posádky. Verzí této historky je hned několik, hmatatelnou připomínkou romantického příběhu je pak město Machico na severovýchodním pobřeží, které pozdější osadníci pojmenovali právě po Robertu Machimovi.

PORTUGALCI JELI KOLEM …

Dnes Madeira dýchá, mluví i cítí portugalsky. Vděčí za to Jindřichu Mořeplavci, jehož lodě ji v roce 1418 náhodou znovuobjevily při námořních cestách do Indie. Madeira sice dlouho sloužila jen jako producent potravin pro hladové Portugalsko, ale vyhnula se jí industrializace i obě světové války, takže do časů globalizované turistiky vstoupila nádherně čistá a svěží. A lidé to dokážou ocenit. Pouze dva ostrovy madeirského souostroví jsou obydlené. Větší pozornost na sebe ale strhává Madeira, několikanásobně větší než Porto Santo, které proslulo svými golfovými turnaji a hlavně tím, že se zde ženil a chvilku také žil Kryštof Kolumbus (dnes tu má muzeum). Už samotný přílet na Madeiru je zážitkem, protože nikterak dlouhá přistávací dráha letiště v hlavním městě Funchalu leží na břehu moře a jednou svou částí dokonce vystupuje daleko nad vodu,podpíraná sto osmdesáti mohutnými pylony. Jak ale brzy poznáte, tak v podobně dramatickém a dobrodružném duchu k vám bude promlouvat i celá Madeira.

jaro

ZA VÝHLEDY PTÁKŮ

Prakticky celý povrch ostrova, až na pobřežní pás, je hornatý. To sice znesnadňovalo jeho osídlování, na druhou stranu se však příroda zachovala v téměř neposkvrněné podobě a stala se největším lákadlem Madeiry. Dva nejvyšší vrcholy ostrova přesahují 1800 metrů nad mořem a spolu s okolními horami se často zahalují do mraků. Na západě Madeiry se rozprostírá náhorní plošina Paúl da Serra, odkud shlížíte na okolní hluboká údolí téměř z ptačí perspektivy. Přímo uprostřed ostrova se pak v obležení hor schovává fantastické Curral das Freiras, Údolí jeptišek. Ty sem v 16. století prchli z Funchalu, který úpěl pod nájezdy pirátů. Nejkrásnější pohled na Curral da Freiras i stejnojmenné městečko se vám naskytne z terasy Eira de Serrado, vypínající se téměř kilometr nad údolím. Rozeklaná krajina a stálé jarní klima způsobené Golfským proudem je příčinou toho, že na Madeiře potkáte mnohem více lidí s trekkingovými hůlkami než zhýčkaných turistů, bažících po opálení. Těžko říci, co je na Madeiře nejcennější. Zda místní jedinečná květena s proslulými orchidejemi, které nabízejí ženy v tradičním šatu na pestrobarevných tržnicích. Nebo zda k nebi se vypínající hory, na jejichž svazích se s narůstající nadmořskou výškou střídají různé typy vegetací, od tropických banánovníků přes vinnou révu, vavříny a eukalypty až po vřesoviště a vysokohorskou flóru. Nebo si snad místní obyvatelé cení své kultury? Skvělého vína, typické venkovské architektury nebo prostě jen dřiny, kterou oni i jejich předci zakusili při výstavbě nekonečných levád – unikátního zavlažovacího systému? Nelze vyzdvihnout jedno jediné nad ostatní. Madeira oplývá pestrostí, a přesto je celistvá.

Pin It on Pinterest