Category: 2005 / 02

Globální oteplování atmosféry může vážně ohrozit život v jezerech mírného pásu. Mohla by se zcela změnit skladba zejména hlubinných společenstev organismů. V mnoha jezerech, jako je například Ammersee v Německu nebo Annecy ve Francii, se voda během roku promíchává. V zimě, kdy teplota vrchní vrstvy vody prudce poklesne, se vodní masy v jezeře promísí a ke dnu se dostane kyslík. Globální oteplení atmosféry by však přineslo i zimní oteplení vrchních vrstev jezer a voda by se nepromíchala. To by mělo dalekosáhlé důsledky na faunu ve větších hloubkách. Přitom nemusí jít o žádný razantní skok. V některých případech postačí ke změně ročního jezerního režimu jediný stupeň během roku navíc. Právě hlubinní živočichové se často po desetitisíce let vyvíjeli ve značné izolaci, neboť je obtížné proniknout z hlubin jednoho jezera do hlubin jezera jiného. Proto také tyto druhy patří často k unikátním a „snadno vyhubitelným“.

Pin It on Pinterest