Category: 1999 / 04

Masada již nikdy nesmí padnout!” znělo ještě před čtrnácti lety z hrdel nováčků izraelské armády, kteří na 400 metrů vysoké a 300 metrů široké skalní plošině nad západním břehem Mrtvého moře skládali slavnostní přísahu. Mýtus o hrdinném odporu židovských povstalců proti Římanům, o odvaze a touze po svobodě, silnější než smrt, spojoval po staletí Židy ze všech koutů světa.

“Rozhodli jsme se už velmi dávno nebýt
otroky Římanů ani nikoho jiného, a sloužit
pouze Bohu: jedině on samotný je pravda
a spravedlivý náš pán.”

Pin It on Pinterest