Category: 1999 / 03

Sokolnictví neodmyslitelně patří k arabské společnosti. Jeho kořeny sahají hluboko do dávné minulosti. Dokonce je zmiňováno už v koránu, kde se o něm hovoří jako o umění rozvíjejícím se v harmonii s náboženstvím a představujícím pro věřícího nejsnazší způsob spojení s přírodou i s bohem.

Dnes už však sokolnictví není nutností, na níž by závisely životy lidí nebo celých kmenů. Stalo se sportem a zábavou zámožných lidí. Vlastnit sokola, podobně jako vlastnit naftová pole, je ve Spojených arabských emirátech znakem sociálního postavení. Sokolnictví přitom vyvolává nostalgické vzpomínky na kočovný život v pouštích a na téměř vymizelé zvyky. Dnes už se však málokdo vydává na lov do nekonečných pouští na hřbetech velbloudů. Většina lovců jezdí do písečných dun v silných terénních autech.

Změna životního stylu ovlivnila ovšem i křehké životní prostředí pouště. Kvůli hrozbě jeho zničení vydal prezident, šejk Zajd, sám vášnivý sokolník, příkaz k vymezení lovu pomocí létajících dravců jen do určitých oblastí. Zkrátila se lovecká sezona a některé druhy ohrožených živočichů požívají ochrany alespoň po dobu, než se jejich stavy obnoví. Aby se sokolnictví mohlo dál rozvíjet, založil šejk Zajd v roce 1987 středisko pro chov sokolů ležící mezi Al Aimem a Abú Zabí. Ve středisku je o ptáky velice dobře postaráno po stránce chovu, odborné výživy i tréninku. Ten probíhá vždy pozdě odpoledne, kdy teplota vzduchu přeci jen trochu klesá. Středisko je vybaveno dokonce veterinární nemocnicí, v níž je denně ošetřeno průměrně padesát ptáků. Na chirurgickém oddělení bylo po různých úrazech operováno už na tři tisíce létajících dravců. Některé z operací jsou přitom velmi náročné a vyžadují důslednou rehabilitaci, během níž si ptáci především znovu osvojují své dřívější lovecké instinkty.

Počet sokolů chovaných a trénovaných pro lov se na Arabském poloostrově odhaduje na osm tisíc a není to laciná záležitost: ceny trénovaných sokolů se řádově pohybují v desítkách tisíc dolarů a ti nejlepší lovci se prodávají i za stotisícové částky.březen 1999

Pin It on Pinterest