Category: 2006 / 01

Z nutnosti vyřešit nedostatek místa pro mrtvé se nakonec ve 12. století vytvořila ojedinělá tradice. Z vykopaných ostatků se vezmou lebky, očistí se (dnes už pomocí chemie) a na několik týdnů vystaví slunečnímu žáru a měsíčnímu svitu. Nejenom proto, aby byly zbaveny všech hrůz rozkladu, ale aby také získaly přívětivou barvu slonové kosti.

V kryptě gotické kaple sv. Michala se dnes nachází více jak tisíc šest set lebek, z toho šest set šestnáct pomalovaných. Rodiny pozůstalých je roztřídily, ozdobily a opatřily datem úmrtí a jménem zemřelého. Květiny na hrobě odjakživa znamenají, že na dotyčného někdo myslí, nosí jeho obraz v paměti a vzpomíná při prohlížení alb po babičce.

Koho napadlo lebky pomalovat? Lebky v kostnici se původně změnily jen v kosti beze jména, bez vazby ke světu živých. Hrobníkům to bylo líto, a tak nakonec roku 1720 jeden z nich ozdobil několik lebek květinovými věnci, symbolem lidské lásky. Časem získaly obrázky a motivy svůj konkrétní význam a záleželo jen na potomcích, co pro své zemřelé zvolili.

Kdo chce být dnes v kostnici uložen tradičním způsobem, musí to jasně uvést ve své závěti, což už je spíše výjimečné. Poslední ostatky sem byly uloženy v roce 1995. Nedostatek místa vyřešilo zpopelňování, kterému dává mnoho lidí přednost před uložením do země.

Pomalované lebky v České republice

* Jediné pomalované lebky na území Čech a Moravy byly objeveny v podzemí kostela ve Křtinách na Blanensku. Dvanáct lebek s vavřínovým věncem a písmenem T, nakreslenými uhlem, bylo objeveno v roce 1991 v zazděné kobce s ostatky stovek lidí.

* Odborníci jsou přesvědčeni, že lebky patřily nějakým významným osobnostem. Pocházejí ze 17. století a podle legendy by to mohly být lebky českých pánů sťatých po bitvě na Bílé hoře.

* Co znamená písmeno T na jejich čele, není jasné. Může se jednat o písmeno tau ze starokanaanské abecedy, které mělo mrtvým podle Starého zákona přinést záchranu, nebo jde o symbol řádu svatého Františka či Antonína, případně má jiný význam. * V místě, kde kostel stojí, měli věrozvěstové Cyril a Metoděj křtít první křesťany a podle pověstí v jeho podzemí řád premonstrátů ukryl poklady. Zatím není jasné, co všechno se tu skrývá.

Pin It on Pinterest