Category: 2000 / 03

V polovině 16. století přestává Anglie souhlasit s rozdělením světa mezi Portugalsko a Španělsko a stává se námořní velmocí. Nastává období anglických korzárů, z nichž nejslavnější, Francis Drake, úspěšně přepadal španělské lodě, vozící zlato a stříbro z Nového světa. Královna Alžběta I. však chtěla mít podobnou kolonii, která by přinášela stejné bohatství jako ty španělské, a proto pověřila svého oblíbence W. Raleigha objevovat a zabírat země, v nichž nevládne křesťanský panovník. První výprava, která měla prozkoumat území dnešní Severní Karolíny, se uskutečnila v roce 1584.

První angličtí osadníci Nového světa se usídlili na ostrově Roanoke v srpnu 1587. Kolonii tam založil v zastoupení W. Raleigha guvernér J. White, jenž také ilustroval první knihu o Americe, nazvanou Stručná a pravdivá zpráva o nové zemi Virginii. Ale když se White přesně po třech letech na palubě korzárské lodi Hopewell na ostrov vrátil, našel osadu na severním cípu ostrova opuštěnou. Po osadnících zůstala jen dvě znamení. Na stromě u vchodu do palisády, postavené kolem osady, bylo vyryté slovo CROATOAN. A na dalším stromě u kotviště našli námořníci tři písmena – CRO. Kolonisté sice přislíbili zanechat znamení označující směr cesty, pokud by museli ostrov opustit, ale chybělo znamení kříže pro případ, že by jim hrozilo nějaké nebezpečí. White se chtěl za nimi vydat na ostrov Croatoan, ležící osmdesát kilometrů jižněji, ale počasí se zhoršilo, Hopewell se uvolnila a proud ji odnesl na širé moře. O osudu 117 mužů, žen a dětí se nikdy nikdo nic nedozvěděl. Historie o nich hovoří jako o “zmizelé kolonii”. Co se s nimi skutečně stalo, je možné se jen domnívat. Většina osadníků se zřejmě držela původního plánu a odplula na sever, aby se usadili u vstupu do zálivu Chesapeake na místě zvaném Skicoac. Menší skupina zůstala na ostrově Roanoke. Když ztratili naději na Whiteův návrat, přestěhovali se z obavy před Španěly a Indiány na ostrov Croatoan, obývaný mírumilovnými Indiány, a z nutnosti se přizpůsobili jejich životu. Totéž zřejmě postihlo i příslušníky větší skupiny, která odplula na sever do zálivu Chesapeake, kde splynuli s tamějšími Indiány. Jenomže kmen Chesapeaků byl trnem v oku mocnému náčelníkovi Powhatanovi ze severu, který v dubnu 1607 napadl osadu ve Skicoaku a do základů ji zničil. O měsíc později byla založena první trvalá anglická osada v nedalekém Jamestownu. březen 2000

Pin It on Pinterest