Category: 1998 / 03

Tierra fría · studená země, se rozprostírá v mexickém státě Chiapas v okolí města San Cristóbal de Las Casas. Město až do roku 1824, kdy se připojilo ke svobodnému Mexiku, bylo zanedbávanou výspou Guatemaly a častým centrem bouří místního obyvatelstva. Odhaduje se, že 20 % z 2,5 milionu obyvatel Chiapas jsou “čistokrevní” potomci Mayů, u kterých nedošlo v průběhu staletí k mísení mayské a španělské krve, a dosud se zde dochovaly desítky indiánských jazyků. Mezi původními obyvateli převládají tzotzilské a tzeltalské kmeny. Tzeltalů je asi 220 000 a Tzoltilů přibližně 140 000. . . . . .

San Cristóbal leží v centru tzoltilského území a jednotlivé vesnice, přestože jsou někdy od sebe vzdálené jen pár kilometrů, se od sebe již na první pohled liší barvou tkaných oděvů, různými patrony, svátky…


Sierra Norte de Chiapas, neboli jednoduše Los Altos, dosahuje často výšek přes 3000 metrů nad mořem. Zdá se, že hory musel ze země vymačkat nějaký obr mocnými stisky hned u jejich úpatí, protože svahy stoupají vzhůru téměř kolmo.

Chamula je jednou z nejpočetnějších vesnic tzotzilských Indiánů, kterých žije v okolí San Cristóbalu okolo 40 000. Vesnice, která velmi dlouho odolávala Španělům, podlehla v roce 1524, ale rok 1869 zde byl svědkem obrovské indiánské rebelie. V současnosti je Chamula určitým náboženským centrem okolí. Dochází tady, jak je v kraji obvyklé, k mísení křesťanství a původních animistických praktik. Co toto mísení znamená, vidíme poprvé v místním kostele, kam jsme si ale nejdříve museli koupit povolení ke vstupu.

Vstoupit dovnitř, znamená vkročit do jiného světa. Zvenčí vypadá budova jako každý kostel mexického venkova. A uvnitř? Okna jsou zatemněná a světlo obstarávají stovky svíček různých velikostí, jejichž světlo se tlumeně nese v oblacích kadidla. Tiše si sedáme v rohu, nechceme rušit a snažíme se pochopit, kam jsme se to vlastně dostali.

Svatí patroni, jejichž sochy jsou jedna vedle druhé podél zdí, s těly ověšenými střípky zrcadel a přáníčky prosebníků, shlížejí na své věřící. Ti stojí či klečí, modlí se, jsou v náboženské extázi. Pozorujeme jednu rodinu. Klečí před svým patronem v jehličí a trávě, která pokrývá dlážděnou podlahu. Před nimi hoří obrovské pole svící. Jedna z žen neustále rytmicky vykuřuje okolí primitivní kadidelnicí. Druhá drží v předpažených rukou slepici a tiše zaříkává, nejstarší muž ve skupince pláče. Na jiném místě stojí mezi svícemi láhev Coca-Coly, ne však pro osvěžení po dlouhé modlitbě, ale jako oběť z nejvzácnějších! Do této temné atmosféry přichází kněz a my jsme svědky křesťanského křtu.

Dvorana před kostelem je plná Indiánů, kteří se před vstupem do kostela přivádějí do extáze. Používají k tomu silný alkohol, který se turistům nedoporučuje ochutnávat. Máme pocit, že bychom neměli zůstávat zde za branou, a procházíme na tržiště, místní hlavní náměstí. Trh probíhá v drtivé většině na zemi. Výjimku tvoří pár obrácených beden a košů. Na zemi je tedy nejen zboží, ale i prodejci. Zelenina je zelená, kukuřice a banány žluté. Indiáni jsou bílí nebo černí · to jsou barvy vlněných tunik chamulských mužů, a Indiánky bílé nebo modré · to jsou barvy košil, které spolu s vlněnou sukní tvoří tradiční oděv místních žen. Jak dává tušit atmosféra v kraji a vesnici, budou místní potomci Mayů své tradiční oblečení nosit ještě dlouho.

Pin It on Pinterest