Category: 2006 / 07 - 08

Potopené město leží u ostrova Kekovy a po dávných obyvatelích kromě něj zbyly ještě kamenné hrobky. Monumentální sarkofágy se nacházejí i u Kekovy, ale tady schránky na mrtvé jako by vyrůstaly přímo z vody. Dějiny tudy kráčely ve vší své slávě, a pak se pod nimi zatřásla zem…

Kdysi se tu rozkládala starodávná Lýkie. O jejích obyvatelích psal i Homér ve své Iliadě. Ovšem kromě toho, že měli svůj vlastní jazyk a žili v určité formě matriarchátu, o nich moc nevíme. Zůstaly po nich právě jen ty sarkofágy a na nich nápisy, díky nimž se podařilo vyluštit lýkijskou abecedu, odvozenou z abecedy řecké. Samotní Lýkijci ovšem podle historiků byli spíše potomky příslušníků anatolského kmene známého jako Luvijci.

lll

V 6. století před naším letopočtem se Lýkijci dostali do područí Persie, dalším dobyvatelem Lýkie byl Alexandr Veliký, za jehož působení se zdejší obyvatelé vzdali svého jazyka a začali používat řečtinu. Po Alexandrovi přišli Ptolemaiovci a Římané. Jako římská provincie pak Lýkie existovala až do 4. století. V té době zde žil dnes asi nejznámější světec Mikuláš. Kolem roku 300 byl v hlavním městě tehdejší Lýkie Myře vysvěcen na biskupa, a když začali i Římané pronásledovat křesťany, byl uvržen do žaláře a mučen. Ve vězení se ale dočkal Ediktu milánského, kterým císař Konstantin povolil svobodné vyznávání křesťanství, a tak se mohl vrátit ke své bohulibé činnosti. Zemřel ve věku asi devadesáti let. Rok jeho smrti není zcela jistý (uvádí se 345 nebo 350), přesný den zná ale každé dítě – 6. prosinec…

Nedlouho – měřeno staletími – po Mikulášově působení Lýkie podlehla arabským a tureckým nájezdům. A právě na území dnešního Turecka, vyznávajícího především islám, se bývalá Lýkie, která je spjata s počátky křesťanství, nachází.

lll

Kapitán naší lodi ovšem o lýkijské civilizaci neví zhola nic, přestože ho živí cestovní ruch. Je ale přesvědčen, že zná přesně potřeby všech turistů, které se mu podaří na plavbu kolem ostrova Kekovy ulovit. Zakotví v malebné zátoce a máchne rukou, že právě tady a teď se budeme my dva pasažéři koupat. Zátoce vévodí zbytky portálu starodávného chrámu a pod vodou se můžeme rukama dotknout kamenů, které kdysi tvořily dům. Zvláštní pocit, tohle město nevzal jenom čas, ale i voda…

„Teď přistaneme v Simeně, to je tamhleta vesnice s hradem,“ ukazuje kapitán na malebnou obec přilepenou na prudké stráni nad přístavem, jíž vévodí zbytky středověkého křižáckého hradu. „Je tam spousta hospůdek a můžete levně nakoupit suvenýry, máte na to hodinu,“ dodává. S naší malou loďkou se musí vměstnat mezi množství gületů, oblíbených dřevěných lodí, které, vrchovatě naložené turisty, brázdí turecké pobřežní vody.

Simena leží už na pobřeží, a na dohled, oddělený několika sty metry mořské vody, se nachází ostrov Kekova s potopeným městem. Kdysi šlo o jedno sídliště, rozdělené na ostrovní a pobřežní část. Ostrovní, nyní potopená, bývala jakousi obytnou zónou. Když ve 2. století přišlo silné zemětřesení a domy i přístav se ocitly navěky pod vodou, život se přesunul na pobřeží. A kypí zde dodnes. Lýkijci vymřeli, přesněji řečeno asimilovali se s nově příchozími etniky tak dokonale, že o svém prapůvodu, stejně jako náš kapitán, nemají ani ponětí. Z bývalých pirátů se stali rybáři a z rybářů majitelé výletních lodí, jejichž ženy vnucují v úzkých uličkách Simeny turistům látky, náramky a korálky.

lll Turecké Středomoří je v obležení turistů už dlouho, přesto jej na mnoha místech tento novodobý průmysl zatím nedokázal převálcovat – stále tu v průzračně čisté vodě stojí lýkijské hrobky jako připomínka pomíjivosti nejen života člověka, ale i celých národů. Stále tu můžeme pod vodou tušit někdejší plány a naděje lidí, kteří mezi dnes potopenými zdmi domů žili. A stále tu voní tymián, po němž je ostrov Kekova pojmenován – pláň tymiánů.

Pin It on Pinterest