Category: 1994 / 01

LIBOR MICHALEC text

„Dostaneš razítko nežádouc í a pojedeš domů,” řekl polda vzpurnému mladíkovi jižanského vzhledu, kterého sebral při hraní skořápek. „Dám stovku,” navrhl sebejistě skořápkář. Policista ho pevněji sevřel. Vzpomn ěl si, že ten frajírek vydělal za den možná víc, než on vydělá za celý měsíc. „Pojedeš domů.” „Dám dvě stě,” řekl Srb.” „Dostaneš razítko a pojedeš do války, ” opakoval polda. Chodník se stáčel k protější ulici a tam už vyčnívala budova cizinecké policie. Skořápkář se začal potit. „Dám pět set,” řekl už nervózně. Byla neděle, na policii měli zavřeno. „Tisíc,” řekl polda a papírová bankovka mu rychle zmizela v kapse. SPOLEČNÉ ZNAKY Loňský rok byl pro morální kredit policistů a strážníků v Čechách patrně jeden z nejhorších v dějinách, neli vůbec nejhorší. Skandály odhalující trestné činy policistů prosakovaly denn ím tiskem s téměř železnou pravidelnost í, ať už jde o rumové aféry, nelegální přihlašování ojetých vozů zahraniční výroby nebo převádění přes hranice. Podle informací vojensk é prokuratury v Litoměřicích je v době vzniku tohoto článku trestně stíháno 55 policistů, z toho 19 důstojníků. Téměř v žádném z případů nejde o čistokrevnou korupci. Není to vztah, při kterém první impulz vzejde od zločinců a policista je ten, který nakonec podlehne. Ne. Policajt sám vymyslí něco, aby přišel rychle k penězům. Na obhajobu ochránců zákona můžeme říci pouze tolik, že podobné případy se jistě odehrávaly i dříve, jenom se o nich nesmělo psát. Druhým důvodem loňského vyvrcholen í zločinu v uniformách je pravděpodobně také vyvrcholení deziluze z vývoje společnosti po „sametov é revoluci”. Zjednodušeně řečeno, pokud kdysi cinkali klíčema, abychom se rozdělili na chudé a bohaté, příliš pozdě si uvědomili, že místo policistů bude spíše mezi těmi chudými. ZE ŽIVOTA POLICAJTŮ Dva strážníci městské polici v Ústí nad Labem 17. dubna uložili německé- mu řidiči 1000 Kč pokuty za dopravní přestupek. Pokutové bločky nejen že byly falešné, ale ani nepatřily městské polici. Operační důstojník z oddělení vyšetřování Okresní policie v Teplicích zneužil svých kontaktů a postavení a vystavil dva falešné řidičské průkazy. Poručík kriminální služby v Teplicích Milan S. sedí ve vazbě v Litoměřicích proto, že měl převzít do „osobní péče” tři exkluzivní zahraniční automobily ukradené ze soukromé autoprodejny v Bílině. Díky služební- mu průkazu unikl z policejní sítě, která po odcizených autech pátrala. Čtyři policisté ve věku dvaadvacet a třiadvacet let z Mostu jsou, kromě dalšího, obviněni dokonce i z krádeže. Kradené zboží a věci připisovali částeč- ně na konto neznámých zlodějů a částe čně ke škodě okradeným. Tři policisté ostravského dopravního inspektorátu byli vzati do vazby. Za tradičním obvin ěním z úplatkářství a zneužití pravomoci veřejného činitele se tentokrát skrývají legalizované doklady k falešným automobilům. Jedenadvacetilet ý strážmistr dopravní policie městsk ého ředitelství v Plzni naložil do svého favoritu čtyři jugoslávské běžence a nedaleko Schonsee je všechny zadržela hlídka německé BGS. Plzeňská dopravní policie má také prsty v nelegálním přihla šování ojetých cizích automobilů, krá- deže dokladů k motorovým vozidlům a podobně. Zpráva ředitele odboru Sekce inspekce a supervize Ministerstva vnitra konstatuje, že někteří pracovníci bývalé Pátrací služby Federálního policejn ího sboru se podíleli na organizová- ní prostituce v pražských hotelích. DĚSIVÁ BRUTALITA V článku pod titulkem „Brutalita soukromých ochránc ů pořádku děsí občany i zákonodárce” napsal německý Berliner Zeitung: „Obrovský počet soukromých agentur souvis í především se špatnou pověstí policie samé. Na rozdíl od policistů – a v tom je hlavní problém – však černí šerifov é působí zcela mimo zákon. O udělování licencí dodnes rozhodují přetížení úřadníci, kteří se nezajímají o dřívější život uchazečů, a mnohé soukromé agentury se tak stávají útočištěm starých zabijáků z bývalé státní bezpečnosti. Mnozí z nich dokonce pobíhají se střelnými zbraněmi.” Podle prognóz zasvěcených jsou provalené „aféry” pouh ým vrcholkem ledovce. Jednak proto, že „šerifové” nepro- šli dostatečně tvrdým konkursem a jednak proto, že tady se dá nejsnadněji přijít k velkým penězům. Jeden z těch, co odešli z vysoké funkce u „černých šerif ů” , v tomto případě dělat pojišťováka, vysvětluje:”Hlavní důvod mého odchodu je ten, že jsem měl málo peněz. V nové práci jsem si za týden vydělal tolik, jako dříve za celý mě- síc. Teď už se tak nehoním. Samozřejmě, že když jsem se předtím rozhodl nastoupit k městské policii, byla v tom taky romantika z televizních a filmových kriminálek. V minulém režimu jsem policistu dělat nechtěl, a teď jsem po pár měsících stejně skončil u papírování jako úřadník. Ano, setkal jsem se i s nečestnými lidmi, takovými, kteří mohou snadno podlehnout.” TEPLIČTÍ „ŠERIFOVɔ Vrchní strážník Zdeněk Svoboda nastoupil k teplické Městsk é policii s dobrozdáním od soukromé bezpečností agentury Fénix, u které prošel měsíčním kurzem. v současné době je bývalý vrchní strážník společně s téměř celou jednou směnou „černých šerifů” ve vazbě. Když si pro ně „zelení” policisté přijeli, byla to scéna jako z akčního filmu o válce policajtů. Kordón šesti policejních vozů tentokrát nemíří na známá teplick á shromaždiště zločinců, ale ke služebně Městské policie. Zatčení černí šerifové odevzdávají zbraně a nastupují do slu- žebních vozů poprvé nikoli jako ochránci zákona. Předcházel tomu případ dvou strážníků z téhož oddělení, zatčených přibližně před čtvrtletím. Místo aby posloužil jako výstraha, stal se spíš návodem. Poctiví strážníci byli odstavov áni a do popředí se dostávali osoby se sklony k trestné činnosti. Mají toho na krku dost. Udělovali pokuty bez blokových poukázek nebo v cizí měně, a vybrané sumy neodeczávali, ale „ulili” si pro sebe. Zjistili, že při kontrolách stánkařů na teplické burze, zejména vietnamských, se dá celkem klidně zabavit nějaký ten kazeťák nebo rádio, neodevzdat k projednání a přilepšit si tak k nijak senzačnímu „černo šerifovskému” platu. Suma sumárum: asi 20 000 Kč z neodevzdaných pokut, dvacet až třicet poškozených, celkov á škoda vůči Městskému úřadu v Teplicích okolo 50 000 korun. Z dvaceti strážníků je osm trestně stíhaných a šest ve vazbě. „Jakou roli v tom hraje pocit, že v Teplicích potkáte rychle zbohatlé pochybné existence na každém rohu? ptám se policejního vyšetřovatele, který pracuje na případu městsk ých strážníků. „Záleží na každém jedinci, jak se s touto situací vyrovná.” MAJÍ POLICAJTI NA VSTUPENKU DO DIVADLA? „To máte těžké, důvodů, proč od nás lidé odcházejí, je víc, nejsou to jen peníze,” říká ředitel Okresního policejního ředitelstv í v Ústí nad Labem major Pavel Voleš. Od letošní- ho května se mu nepřihlásil jedin ý člověk. Naopak, stále odcházejí. Někteří jsou za ta léta služby prostě unavení, ně- kteří odcházejí k „cébéeskám” – civilním bezpečnostním služ- bám, kde mají vyšší plat. Lidí se nedostává u policie na všech postech. Na tiskové konferenci major Voleš řekl, že nástupní plat policisty, který má rodinu, nestačí na to, aby ji mohl uživit na běžném standardu, například chodit běžně do divadla a do kina.Půjčka bez oplátkynadporučík Polák z hospo-dářské kriminálky v Ústí nad Labem to snad nemyslel zle. Rozhodně u něj nejde o korupci. Pracoval u police – podle svých kolegů bez probl émů – deset let, vybrali ho do oddělení hospodářské kriminality, což je pro policejní elitu. Tvrdí se, že propadl počítačovému „viru” a peníze, rozpůj- čované i od svých kolegů z kriminálky, strkal po hrstech prá- vě do tohoto žrouta. V současné době je ve vazbě, bývalí kolegové jenom trnou, aby se neobjevil další poškozený. Mož- ná by se podobný případ stal i kdyby měl vyšší plat, říkají. Možná by se něco podobného mohlo stát stejně tak u železni- čáře. Snad. Ale policista není železničář. CESTA DO EVROPY Protože všechno u nás dnes souvisí s otevřením hranice do Evropy, můžeme hledat to nerozsáhlejší podhoubí zločinu v uniformě právě na hranicí. Za poslední dva roky jsou mezi celníky dvě třetiny nových, většinou velmi mlad ých lidí, kteří mají častokrát větší kompetence než profesion ální zkušenosti. Po roce 1989 byla řada „zkušených” vyměněna, a tak dnes vychází průměrně na tři nováčky jeden zkušený celník. CELNÍCI – NEJLEPŠÍ PAŠERÁCI Pětadvacetiletý a šestadvacetiletý celník z hraničního přechodu v Petrovicích několikrát pustili přes hranice automobil dvojice pražských soukromých podnikatelů dovážejících ze SRN elektroniku. Za to, že zboží nebylo procleno, si Jaroslav Š. celkem účtoval částku přesahující dvacet tisíc korun, o kterou se rozdělil s kolegou. Vycházelo to tak dlouho, dokud se jeden z podnikatelů nestal nedaleko Petrovic obětí pokusu o vraždu. Tři mladí celníci z celnice Cínovec potvrzovali na jednotných celních deklarac ích a průvodkách vývoz rumu. Když byla od 1. června zavedena přísnější evidence, pou- žívali i razítka německá. Jednalo se o celé kamiony, každý o 12-15 tisících litrech lihovin. Podvodníkům bylo na daňových únicích prokázá- no 14 milionů korun. Jeden z celníků doznal, že za podvrhy dostal celkem 320 000 korun. Čtyři pohraniční policisté z Cínovce jsou obviněni z toho, že během jarních měsíců měli menším skupinám cizinců umožňovat neoprávněný přechod státní hranice. REVÍR BEZ HRANIC Když na drážďanské ulici Strauffenberg Ale vypadl z rychle jedoucího vozu rusk ý vajíčkový granát mezi dva německé policejní vozy, tvrdila německá strana, že tento útok byl iniciován z české strany a stojí za ním mafián- ští bossové. Teorii, že příhrani ční kriminalita je téměř výhradně českou záležitostí, potvrzovalo i to, že byl pro obvinění z trestného činu krádeže a porušování povinnosti při správě cizího majetku zatčen český vrchní inspektor Pohraniční policie na Cínovci major Pospíšil. Ovšem dva příslušníci německé pohraniční policie BGS ve věku třiadvacet a šestadvacet let byli zatčeni pouhé tři týdny poté. Jsou obviněni z pašování cigaret a vyšetřování v souvislost s podezřením z obchodování s bílým masem. Jeden z nich měl českou přítelkyni, které prostředí prostitutek není neznámé. Zpochybnění morální suverenity ně- meckých policistů rozhodně neznamená, že by tím něco skončilo. Vyšetřování je dále v pohybu. Jen síť je rozsáhlej ší. Lavina se nezastavila. Zatčení šéfa jablonecké celnice je dalším bodem v pomalu se skládající mozaice. Mozaice, která opomíjí obrovskou většinu poctivých policistů.

Pin It on Pinterest