Kategorie: 1998 / 01

Vidíš toho kluka, co sedí na mopedu a čte si noviny?” upozorňuje mě Luigi, můj anglicky mluvící průvodce Neapolí.


Neapol

“Vidím a co? Normální puberťák.”

“Možná pro tebe, ale víš, co tady dělá?”

“Kromě toho, že si čte noviny, tak ještě sedí na motorce,” nenacházím na něm nic zvláštního.

“Hlídá. Je to informátor. Má na starosti tuto ulici. Pokud bude chtít jít jeho šéf z domu, gesty mu naznačí, zda-li je čistý vzduch. Má za úkol sledovat nejenom policii, ale taky všechny ostatní. Hlavně jestli se v jeho teritoriu nevyskytují členové jiných gangů.”. . . . .

Zašli jsme za roh a najednou jakobychom překročili hranici dvou rozdílných světů. Před námi se táhla ulice dlouhá asi 150 metrů z obou stran sevřená řadou pětipatrových domů. I přesto, že ulička nebyla širší, než jeden jízdní pruh klasické silnice, vešli se na ni chodci, cyklisté, řidiči aut a mopedů. Nástrojem společné řeči téměř všech obyvatel je klakson. Kdo netroubí, jakoby neexistoval. Míjíme první obchod a Luigi začíná s vyprávěním.

“Téměř nikde v Evropě nenajdeš takovou kombinaci jako v historickém centru Neapole. Ti nejchudší lidé totiž bydlí v samotné blízkosti kulturních památek. V těchto čtvrtích je nejnižší nájem a zároveň nejvyšší počet trestných činů v celém městě. Pojď, dáme si ranní kávu.”

Luigi jde objednat k barovému pultu dvě kapučína. Na to, kolik je už hodin, běhá po ulici spousta dětí. V Itálii musí být přece školní docházka také povinná? I muži pracují asi jen v noci. Většina jich stojí před vchody domů, vždy tak po pěti v jednom hloučku a velmi živě spolu o něčem diskutují. Luigi se vrací zpět k našemu stolu a pokračuje.

“Pokusím se ti vysvětlit, jak tady funguje život. Mentalita místních obyvatel je ovlivněna historií. Prostý lid v Neapoli byl vždy na okraji zájmu těch, co rozhodovali. Možná právě proto vznikla na počátku 19. století tajná organizace, která se pojmenovala podle španělského slova camorra, značícího zápas či boj. Camorra je pro místní lid nepostradatelná i dnes. Nedovedeš si vůbec představit, jakou má moc.”

“Jak takového člena Camorry poznám?”

Luigiho má dětská otázka vyloženě pobavila.

“Teď už je to jinak, ale dědeček mi vyprávěl jak to vypadalo v Neapoli, když byl mladý. Lidem, o kterých ostatní věděli, že jsou vysoce postavení v organizaci, se říkalo il capo. Možná, že ti není tento termín neznámý?”

“Není, u nás se taky říká, ten je kápo, pokračuj dál.”

“Capo byl něco jako vyslanec Camorry v určité městské čtvrti. Obchodníkům zprostředkovával zakázky, sepisoval smlouvy, půjčoval lidem peníze, ale na druhé straně vybíral poplatky. Dnes se tomu říká výpalné, oni to nazývali honosněji. Cena za ochranu. Capo obvykle chodil v tmavém dvouřadovém obleku s širokými klopami a zdobil ho kapesník výrazné barvy. Typická byla košile s velkým límečkem a vyleštěné boty. Samozřejmě, že nesměl chybět černý plstěný klobouk. Lidé svého capo ctili a byl jednou z nejváženějších osob. Pojem mafie se teď přiřazuje každému tajnému seskupení zločinců, ale původně to byla jen jedna organizace. Ta sídlí v sicilském Palermu a postupně ovládla celý ostrov. Mafie fungovala lépe než neapolská Camorra. Víš, co to znamená mafie? To slovo pochází z arabštiny a znamená krásu a vznešenost.”

Platíme za kávu a znovu se zařazujeme do proudu ulice L. O. Mancini. Po pravé straně jsou dveře vedoucí na dvorek domu č. 23, kde se nalézá jeden ze vstupů do neapolského podzemního města. V širokém okolí Neapole, a také pod městem samotným, byla nalezena rozsáhlá síť tunelů a prostor s rozličným využitím. Většina turistů ani netuší, že na místech, kde se klidně procházejí, se pár metrů pod podrážkami jejich bot rozprostírá další město s kostely, garážemi, byty, kasárnami či vodovody.

Bylo prokázáno, že vytvořené podzemní prostory jsou staré i několik tisíc let, ale život v nich za tu dobu již vymizel.

Jsme asi v polovině ulice. Lidem vidíte až do obývacích pokojů. Zrovna míjíme otevřené okno. O parapet se opírá starší žena oblečená celá v černém. Díváme se na sebe a cítím, že bych měl pozdravit. Když už jsme dva kroky za jejím pohledem upřeným stále před sebe, Luigi se ke mně nakloní.

“Někdo blízký ji umřel. Nechala otevřené okno, aby ji mohli ostatní projevit soustrast. Lidé tady hodně drží spolu. Pokud dojde k nějaké rvačce či přestřelce snaží se to místní utajit. Většinou jde o spory mezi gangy a do toho policie nevidí a nemá co mluvit.”

Procházíme kolem specializovaného obchodu s fotbalovým zbožím. Ze všech koutů se usmívá slavný Diego Maradona. I když za Neapol už nekope, dres s jeho jménem koupíte i v potravinách.

“Zvu tě na pravou pizzu,” chytá mě za ruku Luigi a táhne do malého krámu.

“V Neapoli se dělá ta nejchutnější a nejlevnější pizza z celé Itálie. Základem jsou jen rajčata a hovězí sýr mozzarella. Nic víc.”

Opět jsme se alespoň na chvíli vymanili ze sevření ulice. Luigi navazuje na naše téma.

“Lidé z této čtvrti, pokud chtějí najít práci, nejdou na pracovní úřad. Obrátí se na Camorru. Potřebuješ peníze na otevření obchodu, na koupi bytu? Nejjednodušší je oslovit mafii. Jestliže se už ale jednou takto rozhodneš, máš malou šanci, že z toho kruhu nalezneš cestu ven.”

Jen za devět měsíců roku 1997 zemřelo v Neapoli kvůli vyřizování si účtů mezi jednotlivými gangy přibližně sto lidí. K takovému jednání jsou od mala vychovávány i děti, které se narodí členům. Zvláštní pozornost je věnována zejména bystrým a zpupným jedincům. Ti jsou vystavováni různým zkouškám, které mají prokázat, zda-li jsou vhodnými adepty pro práci mafiána. Jedním z úkolů je například zastřelení zvířete.

Jsme znovu na ulici. Zbývá ujít pár kroků a uličku pohltí hlavní třída. Stojíme před kostelem St. Gennara.

“Svatý Januario je patron Neapole,” říká Luigi. “Každoročně se v tomtom kostele koná církevní slavnost, která je pro věřící neapolitánce životně důležitá. Ve skleněné ampuli je ztuhlá krev světce. Pokud zkapalní je všechno v pořádku, stane-li se opak, čeká Neapol ničivá katastrofa. Místní tomu věří. Ve dvacátém století se už jednou krev svatého Januaria nezachovala tak, jak měla a přišlo silné zamětřesení.”

Doufám, že v příštích letech bude patron Neapole ke svému lidu shovívavý. Neapol je totiž město s nepopsatelným duchem. Kdo řekl “Vidět Neapol a zemřít” se mýlil. Trefnější by bylo · Vidět Neapol a vrátit se.

MAFIE

Původ a význam slova mafie je nejasný. Existuje spousta možných vysvětlení. Tady jsou některá z nich.

Podle jedné z teorií pochází slovo mafie z arabského muafá, vyjadřující vznešenost, ušlechtilost a odvahu. Jiní odborníci zase tvrdí, že mafie vznikla z francouzkého mauvais za doby vlády Anjouvců. Mafia může být také zkratkou počátečních písmen hesla, které se objevilo ve 13. století při bojích na Sicílii a znamená: Morte ai Francesi Italia anela (Smrt Francouzům, Itálie vydechni). Z posledního údobí vlády Bourbonů je známa stejná zkratka, která v sobě skrývala větu · Mazzini autoriza furti, incendi, avvelenamenti (Mazzini povoluje krádeže, žhářství, travičství).

Věrohodněji působí vysvětlení původu slova mafie pomocí homonym. Výrazem Mafia se dříve označovaly ženy provozující černou magii.

Slovo mafie, které je nyní spojováno s organizovaným zločinem se v tomto významu poprvé prezentovalo v divadelní hře G. Rizzotta “I mafiusi della Vicaria” (Mafiosové z Vikárky). V prvním vydání slovníku sicilského dialektu z roku 1868 se slovo mafia objevuje jako zcela nový výraz. Oblast původu je připisována Toskánsku, kde je maffia synonymem pro bídu a chudobu.

Další kořeny je možno hledat v díle velkého znalce sicilského folkloru G. Pitré, který tvrdí, že mafia pochází z argotu občanů Palerma a vyjadřuje krásu a pýchu. Příslušníci klanů mafie mezi sebou slova mafia výhradně nepoužívají, a když už, tak se hájí tím, že tento pojem slouží pouze k vyjádření cti a ostatních kladných vlastností, není to výraz pro organizovaný zločin, či něco podobného. Mafiosové své jednotlivé klany označují slovem famiglia (rodina). Sicilská mafie byla vždy mezi členy nazývána jen jako la cosa (věc). Mafie v USA složená ze sicilských emigrantů si od roku 1931 říká Cosa nostra (naše věc).. . . . .

Přijatí noví členové mafie se stávají součástí Věci. Taktéž při představování dvou mafiánů za účasti třetího se užívá výrazu Stessa cosa · stejná věc. Základní povinností příslušníka mafie je zákon omertá, tedy mlčenlivosti za každou cenu. To platí samozřejmě jen pro muže, protože ženy nemohou být zasvěcenými členy mafie. Mafioso také nesmí prozradit své ženě, dceři nebo příbuzné ani malou část z činnosti či struktury mafie. Omertá je základním rozlišovacím znakem mezi sicilskou mafií a neapolskou Camorrou.

Členové sicilské mafie jsou narozdíl od svých neapolských kolegů střídmí ve svém projevu. Zbytečně neužívají velkých slov a přehnané gestikulace. Také dialog mezi nimi musí být zcela formální. Záležitosti týkající se mafie na veřejnost nepatří. Ten, kdo mluví až moc, je podezřelý a je hlídán, aby v budoucnosti nic nevyzradil.

Proto, aby mafiosové mezi sebou příliš nehovořili, užívají několik zavedených gest. Slabé trhnutí hlavou a zavřené oči znamená ne. Pokud se mafioso nakloní trupem mírně doprava, naznačuje svým kolegům, že je sledován. Stejný pohyb do leva symbolizuje · za chvíli tě skontaktuji.

Dům, ve kterém žije kápo rodiny je baliu. Časy se mění a mění se také způsob zabíjení mafií. Dříve používali mafiosové pušku zvanou lupara, jejíž hlaveň byla seříznuta na čtyřicet čtyři centimetrů. Zbraň se dala snadno ukrýt pod dlouhý kabát a byla určena jen ke střílení z blízka. Policisté také rychle poznali, kterou zavražděnou osobu má na svědomí mafie. Mrtvola, která měla v ústech kámen, porušila zákon mlčení. Vypíchlé oči znamenaly, že oběť viděla to, co neměla. Za klopu saka zasunutý list plochého kaktusu naznačoval, že zavražděný si chtěl připsat na svůj účet peníze nebo majetek mafie.

Ať se to tvrzení zdá být jakkoli naivní, zločinnost není pro mafii tím základním. Nejdůležitější je hájit zájmy a majetek rodiny. Zločin je pouze formou obrany chránící spravedlnost.

NEJVĚTŠÍ ZLOČINECKÉ ORGANIZACE NA SVĚTĚ

ČÍNSKÉ

V regionu působí šest velkých triád. V Honkongu to je Sun Jie On, 14K a Federace Wo. Na Tchaj-wanu Spojený bambus a Skupina čtyř moří. V Číně Velký kruh. Tyto triády jsou největší zločineckou organizací na světě. Více než sto tisíc zasvěcenců, z toho polovina v Honkongu podléhající triádě Sun Jie On. Pro triády pracují výhradně Čínané a muži. Kriminální aktivity: pašování omamných látek, zbraní a nelegálních čínských imigrantů. Krádeže automobilů, audiovizuální pirátství, vydírání, lichva, prostituce a pornografie. Mezinárodní působnost: oblast Asie a Tichomoří až po Austrálii, etablované sítě v Severní Americe a vznikající v Evropě.

JAPONSKÉ

Šedesát tisíc příslušníků Yakuzy (jap. mafie) je začleněno do 3500 klanů rozdělených do zločineckých organizací. Tři nejdůležitější jsou · Jamguči Gumi, Inagava Kai a Sumijoši Kai, které sdružují dvě třetiny těchto klanů. Nelegální aktivity: pašování amfetaminů, zbraní, lichva a vydírání.

RUSKÉ

Na sto organizací, které mají asi 800 řídících pracovníků a na třicet tisíc mužů, má dobré mezinárodní styky. V Rusku působí 3000 až 5000 skupin všeho druhu. Významnou roli hrají kavkazské organizace (z Arménie, Ázerbájdžánu, Dagestánu, Gruzie, Čečenska…). Kriminální aktivity: černý trh, vykrádání státních skladů, pašování omamných látek (heroin a kokain), pašování zbraní (Kavkaz, Alžírsko). Ruským mafiím se připisuje odpovědnost za polovinu trestných činů spáchaných v Rusku.

TURECKÉ

V Turecku působí desítka velkých kurdských klanů (Ajanoglu, Bajbasin, Cakili, Hejbetli, Karaduman, Ulucan…), v jejichž čele stojí mocní šéfové. Většinu z nich tvoří oficiálně rejdaři, jejichž řemeslo vzkvétalo již za Osmanské říše. Kriminální aktivity: intenzivní pašování heroinu mezi Střední Asií a Evropou. Pašování elektroniky, padělání oficiálních dokumentů, vydírání, prostituce a pirátství na státních trzích. Mezinárodní působnost: Německo, Nizozemsko, Španělsko a Švýcarsko.

MEXICKÉ

V Mexiku má sídlo šest velkých kartelů (Culiacan, Guadalajara, Juarez, Matomoros, Sonora a Tijuana). Sdružují asi stovku zločineckých skupin a dělí se o 3200 km dlouhou hranici se Spojenými státy. Kriminální aktivity: pašování omamných látek do USA, a to jak domácí provenience (marihuana, heroin), tak i kolumbijské (kokain). Organizace rovněž zabezpečují ilegální migraci Číňanů ve spolupráci s čínskými mafiemi. Mexické kartely úspěšně pronikají do veřejné správy a snaží se ji korumpovat.

KOLUMBIJSKÉ

Medellínský kartel a kartel Cali mají asi tisíc předáků, jimž je podřízeno třicet tisíc mužů a dva tisíce základních zločineckých organizací. Kriminální aktivity: oba kartely kontrolují 70·80 procent světové produkce kokainu. Specializované skupiny těchto organizací operují v zemědělství, v chemii, v dopravě a v prodeji kokainu a heroinu.

ITALSKO-AMERICKÉ

Mají celkem 25 rodin, které vzešly z italské mafie Cosa nostra. Obhospodařují především New York, Chicago, Novou Anglii, Floridu, Las Vegas a Atlantic City a mají celkem 1300 zasvěcenců. Od roku 1931 se o New York dělí celkem pět rodin: Genovese, Gambino, Colombo, Lucchese, Bonanno (tato org. byla oslabena velkým počtem zrad a procesů vedených proti ní). Kriminální aktivity: pašování omamných látek, vydírání průmyslových odvětví (například odklízení odpadků v New Yorku), zakázané hry, lichva a pirátství při konkurzech.

ITALSKÉ

Cosa nostra působí na Sicílii. Je to jakási mafiánská armáda, kterou tvoří na 40 000 až 50 000 osob. Je sdružena kolem výše postavených osob organizace-kádrů a zasvěcených mafiánů a jejich vlastních a přidružených rodin. Známo je 130 rodin. Ndrangheta okupuje Kalábrii, čítá 150 rodin a 5500 aktivistů. Camorra operuje v Neapoli, v Kampánii a má 110 rodin a 7000 zasvěcenců. Sacra Corona Unita má 32 rodin a 2500 aktivistů. Kriminální aktivity: pašování drog a všechny další formy trestné činnosti. Mezinárodní působnost: italské mafie fungují nejméně v 42 zemích světa. Cosa nostra je z nich nejaktivnější (Severní a Jižní Amerika, Thajsko, Turecko. Camorra má významné vztahy na jihu Francie).

Pin It on Pinterest