Category: 1992 / 04

JOSEF FORMÁNEK

Působilo to jako bomba. Chomutov byl na nohou. Šestého prosince 91 byl totiž zatčen jeden z největších chomutovských podnikatelů Stanislav Týr se svým společníkem Antonínem Drbohlavem a oba byli vztati do vazby – kvůli vydírání na aukcích malé privatizace, ale i v běžném životě. Okolo případu je mnoho nejasností. O události se mluvilo v jiných souvislostech díky vystoupení poslance FS Michala Malého. Prohlásil totiž, že ví o korupci na českém ministerstvu vnitra, jež souvisí s chomutovským případem. Zvěstí o panu Stanislavu Tarovi dolehly i ke mně, a to dokonce ještě dřív, než byl zatčen. V té době, kdy byl pan Týr ještě na svobodě, se mně s ním podařilo natočit rozhovor. Po telefonu jsem si s ním vyjednal audienci a konečně ho uviděl. Nedůvěřivý výraz ve tváři, občas úsměv. Sundal si sluneční brýle. Z pronikavých očí čišelo sebevědomí a jeho tvář studila kamennou nepřístupností. Pan Stanislav Týr… Ale začal jsem docela obyčejně:
Na jak dlouho jste si pronajal Kamencové jezero? Pronajali jsem ho na rok s tím, že požádáme o další, pokud městské orgány posoudí, že jsme to dělali dobře. Já jsem slyšel, že podnikatel i v jiných sférách. Např. ve sběru barevných kovů, směnárenství… Každý podnikatel si zajišťuje další podnikání, které by ho jistilo. přestože to jsou dohromady poměrně velké náklady. Z vlastní zkušenosti vím, že základ není tolik v penězích, ale v důvěře mezi společníky, protože velké věci nemůže člověk dělat sám…
A kolik společníků máte? Dva a ručím za ně, jako oni za mne. Vím, že má jezero publicitu. Prý sem dokonce jezdí ministři, to je asi pro vás dobrá reklama. Byla to taková soukromá návštěva. Nerad bych o tom mluvil. Soukromá? Soukromě navštívili Kamencové jezero a opravdu se jim tu líbilo. Ale lidi by si to mohli vysvětlovat jinak. Nechci o tom mluvit.
Máte hodně příznivců i odpůrců? Spíše odpůrců.
Je pravda, že se znáte s panem Sokolem, ministrem vnitra ČR? Prý jste s ním byl viděn v únoru v chomutovské vinárně Hradčany. Je to pravda? Prosím vás, já si myslím, že jste sem přišli dělat reportáž z Kamencového jezera a to jsou věci, na který nebudu odpovídat.
Tak tedy o něčem jiném. V čem třeba dál podnikáte? Já osobně sbírám starožitnosti, to už je spíš koníček… Budeme dovážet auta, ale není to tak jednoduch é, protože je na to zapotřebí velký kapitál.
Jak na to všechno člověk získá peníze? Tak já vám odpovím čestně, určitě ne prací. A můžu vědět čím? (Smích). Zase jenom podnikáním.
Vy jste podnikal i před revolucí? (Úsměv). Určitě. A honili mě za to policajti. Mým jménem se baví ještě dodneška.
FRAJEŘI A KOVBOJOVÉ. Mezitím, co jsme si povídali, zazvonil v úřadovně rekreačního objektu Kamencové jezero telefon. Muž ze soukromé policie, sloužící na vrátnici, panu Týrovi volal, že do objektu chtějí dva pochůzkáři VB – jestli je má pustit. Pna Týr se spokojeně usmál „Ať se hlásí u mne.“ Opravdu přísli. Mladí ochránci československých zákonů,jeden vazoun, druhý menší: „Dobrý den.“ „Dobrej, hoši. Chtěl jsem vám jenom říct, abyste mě tady nechodili jak frajeři. Nemyslete si, že když máte bouchačky, že jste nějaký kovbojové, tady jste na soukromém pozemku, na kterým rekreanty hlídá moje bezpečností služba. To je všechno. můžete jít.“ Po tomto uvítacím ceremoniálu pan Týr v našem rozhovoru pokračoval:
Po své zkušenosti s chomutovskou policií jsme tady vytvořili vlastní bezpečnostní službu, kterou platí naše firma, jenž nám hlídá objekt Kamencového jezera a majetek lidí, kteří k nám přijdou.
Slyšel jsem, že máte také vlastní ochranku a dva advokáty. To není zakázáný.
Bojíte se tedy o svůj život, nebo že by vám mohl někdo ublížit stejně jako vám třeba někdo vykradl byt? Nevěřím na profesionalitu VB. Věřím už jen sám sobě. Takže jsem si zvolil vlastní cestu… Že se bojím? Ne. Nikdy nevíte, co se vám může stát.
Říkáte, že vás lidi nemají rádi, na kriminálce jsou podle vašich slov gauneři, předpokládáte tedy útok ze všech stran? Já se zas nějak o svou osobu nebojím, já se ubráním. Horší je, že mně bylo vyhrožováno, že mi bude uneseno dítě. Je to asi půl roku. V jednu hodinu v noci zazvonil někdo u našeho bytu. Moje žena se ptala, kdo to je. On odpověděl: Policie. Máte doma manžela? Jestli pan Týr a jeho známý pan Kulík nenechají ty lidi na pokoji, bude vám uneseno dítě a budete likvidováni. Vyřiďte manželovi, ať se o nás nezajímá, nebo my se začneme zajímat o jeho podvody. Nechal jsem to zaprotokolovat v Chomutově a oni mi odpověděli, že to vzali na vědomí a samozřejmě se v tom nic nepodniklo. A tak si platím soukromou policii.
Jestli se, já nevím, znáte s panem Sokolem, ministrem vnitra ČR, proč jste mu tyto skutečnosti nesdělil? Třeba v tý době ještě nebyl ministrem, když se mi to stalo. To já si poradím, já vám jen říkám, co se tady odehrávalo.
O REPORTÁŽ POLICIE NESTOJÍ. Když jsem poprvé, ještě dlouho před zatčením majitele Kamencového jezera, přišel na ředitelství okresní policie ČR v Chomutově, měl jsem možnost poznat nejen okresního náčelníka pplk. Františka Marinovce, ale i jeho zástupce kpt. JUDr. Jiřího Vyzváryho. Náš rozhovor byl však velmi krátký, když jsem vyslovil jméno Stanislava Týra. Sdělil mi, že ani nemusím začínat, protože o tuhle reportáž nestojí. Zaprvé by to prý narušilo vyšetřování a za druhé by to na oddělení vyvolalo jen určité nejistoty a věci by to nepomohlo.
NITKY. Jak to, že jste zrovna vy pane Týr, spolupracoval s občanskou komisí? Když byly prověrky, tak jsem občanské komisi poskytl určité informace. Byl by z toho určitě zajímavý materiál. Já jsem si tady totiž za ta léta dělal takový soukromý archív, protože tady není kriminálka, ale banda lumpů, kteří se schovávají ze odznak. Všichni tam zůstali. Tam po prověrkách odešel pouze jeden náčelník.
Vedete si archív. Proč? Chcete ho někdy zveřejnit? To je moje soukromá záležitost, kdy jsem ty věci shromažďoval a na co. Zveřejnit je? Abych dostal kulku do čela, nebo co?
Neříkejte, že máte strach? Samozřejmě, že zase z policie. Nevěřím jim z jednoho důvodu. Z doby, kdy jsem pracoval za komunistů jako pořadatel ve vinárně Hradčany, mohu jmenovitě uvést příklad pana H. z chomutovské kriminálky. Tenhle případ, který vám budu vyprávět, jsem hlásil bývalému náčelníkovi panu Bryndovi, Ožralý H. na mne najel policejním vozem… To proto, že když jsem viděl pana H. zjevně v podnapilém stavu, jak chce do vinárny, odmítl jsem ho pustit. Položil jsem mu otázku, zda jde do vinárny soukromě či služebně. Na to neopověděl, ale řekl mi: „Tebe hajzle zničím.“
Kdy s to stalo? Ten případ se stal ještě za minulého režimu, je to asi tak 5 let. To se taky v nedávné době mluvilo po Chomutově, že ve Spořících před půl rokem pan H. ukradl prase. Majitel nebyl doma, H. ožralý jako vždycky, tam umlátil cizí prase klackem. Byl sepsán protokol, údajně to měla vyšetřovat inspekce. Udělal to potom tak, že jako už to prase zaplatil jíž dříve a že si ho teď jen vzal. A další takový případ. Jedna paní si stěžovala v Jirkově, že v době výslechu, kdy manžel nebyl doma, ji H. zbil a pokusil se ji znásilnit. Sestra poškozené si šla stěžovat na policii v Jirkově. Bylo to zaprotokolovaný nadporučíkem Batrinem. Všechny dokumenty, všechno bylo stornovaný, nikdo se tím nezabýval. Nebo když bývalý náčelník VB v Chomutově pan P.- se svlékl do slipů a v šíleně podnapilém stavu běhal po vinárně Hradčany. Vidělo to asi 120 lidí. Lidi si ho tam fotili – hlavně Němci, protože to brali jako raritu podniku. Mysleli, že to je nějaká kulturní vložka.
Vy taky ale nejste bez škraloupu. Slyšel jsem cosi o falešných dolarech… Koupil jsem jednou čtyři tisíce dvě stě dolarů, ale předal jsem to VB, protože jsem zjistil, že jsou falešný. Já vím, co je moje povinnost….
Je pravda, že prý vedete s některými policisty, ale i podnikateli válku? Jsou tomu tak dva, tři měsíce, přišel za mnou jeden člověk, který mi nabídl spolupráci, což jsem odmítl. Jako, že tím ukončíme nějakou desetiletou válku, která je prý mezi mnou a panem H. já však o žádné válce s policii nevím…
PROCENTO UPLACENYCH POLICISTŮ…? Nedal jsem se odbýt a znovu se ještě v roce 91 doslova letěl na okresní správu Policie ČR v Chomutově opěk k okresnímu řediteli pplk. Františku Martincovi. Nejdřív se necht ěl na téma Týr kontra POLICIE bavit a jen neustále říkal: „Vy tutím rozpoutáte peklo, ani nevíte jaké. Nepiště to. Týr není prostě pro nikoho – ani pro noviny. Já vám nic neřeknu: Řekl. Jen co jsem nadhodil otázku, kolik je v Chomutově podplacených policistů. Nejdříve přiznal, že tu s tím mají problémy. Ve smutku prohodil cifru v procentech. Pak si vzápětí uvědomil, co pronesl a odvolal ji. Důležité však je, že další část rozhovoru jsem si už směl nahrávat:
Já si pamatuji, že jste mně před chvílí řek, že je zde patnáct procent podplacených policistů, ale že za ně nemůžete… Ale ne, to jste špatně slyšel. Tak kolik? To já nemůžu vědět, jsou tady takové náznaky, ale lidé toho hodně povídají…To já nemůžu dokázat ani jednomu, že je podplaceni. Minulé vedení bylo s panem Týrem totiž zadobře. Např. bývalý politruk Bryda – ten s ním byl jedna ruka. Chodili spolu chlastat a on za něj platil a tohle to. My, pokud se týká pana Týra, to jsou spíše vzájemné vztahy z dřívějška. Pokud já vím, tak si pan Týr stěžoval, že u policie ztratil některé pozice změnou vedení a že si vyboduje nové. On je skutečně nebezpečnej a já vám a říkám, že o tom nerad mluvím.
Říkal jste, že v Chomutově není lehké vyčistit sbor, protože někteří příslušníci mají vazbu na určité lidi, kteří mají „dlouhé prsty“. Já jsem vám říkal, že v minulosti tu takový vazby byly a u někoho to třeba pokračuje… Může to pokračovat… Vždyť je teď nová doba. Jaké tedy může mít dnes vazby na policii třeba pan Týr? To jsou všechno takový nepotvrzený domněnky, těžko se o tom nechá hovořit a už vůbec se nedá psát. My to nejdřív přeci musíme nějakým způsobem dokázat. Ne? Proč hned psát. Podívejte se, v novinách, když to vyjde, tak to budou neucelený zprávy. My tu rozpoutáme nějaký peklo. Teď momentálně můžu něco říct a on mě může za to kdykoli napadnou, protože mu nic nedokážu. Pro noviny to je choulostivá záležitost. My nemůžem rozpoutat boj s někým, na koho zatím nemáme.
Nemáte na boj s panem Týrem? S celým podsvětím, které tady existuje a funguje.
NYNĚJŠÍ REALITA? Když jsem se 31. prosince 91 setkal s chomutovským prokurátorem JUDr. Ladislavem Kosánem, sdělil mi, že je zahájeno trestní stíhání už proti čtyřem osobám – nejen proti podnikateli Stanislavu Týrovi jeho společníkovi Antonínu Drbohlavovi a jeho zaměstnanci Romanu Houskovi, kteří jsou vyšetřováni vazebně, ale i proti jejich dalšímu společníku Tomáši Zutisovi, který je vyšetřován na svobodě. Na jejich společném účtě (na kterém mají obvinění na stejný podíl) je trestné stíhání rozšířeno celkem na 8 případů vydírání, jehož se měli dopustit jak v souvislosti s nátlaky na aukcích, tak ve dlužných částek, prodeje aut, kdy měli třeba vyhrožovat fyzickou likvidací a např. i zničením autodílny. Obvinění popírají trestnou činnost a hájí s tím, že v podstatě jde o střetnutí dvou konkurentů. Tvrdí, že ta strana,, která je obviňuje z trestné činnost, se je snaží vystrnadit ze sféry podnikání a hospodářsky i jinak zničit. Druhá strana tvrdí opak… Tvrzení proti tvrzení. Je docela dobře možné, že se jedná opravdu o konkurenční boj. Vždyť jeden z podniků pana Týra a jeho společníků – firma TIMEX – vlastní síť deseti sběren barevných kovů- Přičemž jedna má prý přibližně vydělávat na prodeji mědi do SRN 200 000 Kčs měsíčně! Zaslechl jsem hlasy, které se ptaly, proč na Chomutovsku tuhle výhodnou vývozní licenci na barevné kovy dostal právě TIMEX. Když jsem se ptal,kde sehnal peníze na takové mamutí podnikání, pan Týr mi v rozhovoru přiznal, že rozhodně ne prací. Peníze bezpracně získávali před revolucí v naší republice jen veksláci, dřív tvořící valuty, dnes auta a drogy. Nemohl mít tedy i mezi nimi své nepřátele? Dobré vztahy neměl ani s chomutovskou policií. a co Týrův soukromý archív – o kom a jaké asi obsahuje informace a jak vysoko sahají? Držel těmito informacemi někoho v šachu? Proč někteří z 35 vyslýchaných svědků v případu trestního stíhání pana Týra a jeho společníků vypovídali před vyšetřovateli o jeho kontaktech na ministerstvu vnitra ČR?
JSTE ŠÉFEM MAFIE? Při svých reportážích toulkách Chomutovem mě kdosi ironicky řekl: „Jen si s ním ten rozhovor udělejte než zemře“. Nenávist. Válka. Na obou frontách se střílí. Každý boj je o něco. O prachy nebo o moc. Myslím, že tak to je i v tomto případě. Když jsem jednou na podzim roku 1991 jel z Chomutova domů, odvezl mě sám Stanislav Týr svým exkluzivním FORDEM na nádraží. Ještě než jsem vystoupil z auta, řekl mi:“Víte, proč nevěřím policii? Protože sám vím, že je uplatitelná… Jako každej. Jen musíte zjistit jeho cenu.“
Co říkáte tomu, že lidé v Chomutově o vás říkají, že jste šéf mocné a opravdové mafie… Nevím, co říkají lidi, ale myslím, že být jejím šífem stojí hodně peněz. Vy máte hodně peněz? To jsem neřekl, to říkáte vy.
POSLEDNÍ ZPRÁVA ZE 4. 3. 1992 JUDr. Jiří Lajčík – advokát pánů Stanislava Týra a Antonína Drbohlava už stačili prokurátorovi JUDr. Ladislavu Kosánovi vznést námitku z podjatosti orgánů činných v trestním řízení. Ta by měla spočívat v tom, že pan Týr měl pracovat v občanské prověrkové komisi při OS VB Chomutov, kde s měl podílet na odchodu některých příslušníků resortu MV. Podle JUDr. Lajčíka je celé vyšetřování reakcí či mstou za tuto činnost pana Týra v komici. Podle informací redakce Koktejlu však Stanislav Týr v občanské prověrkové komici napracoval oficiálně, ale jako „určitý poradce“ jednoho jejího člena, pana Kulíka, který jak jsme zjistili, je jeho švagrem.
Tečkou za případem, který jsem sledoval od podzimu 91 do jara 92, bych nazval březnový rozhovor s prokurátorem JUDr. Ladislavem Kosánem:
Víte, že tady na Chomutovsku lehla popelem jedna restaurace? Ano, skutečně vyhořela. Co si o tom myslíte? Nebyla zjištěna přesně příčina požáru. Dávat ji do spojitosti s případem pana Týra by však bylo nepodložené. Majitel o žádných takových vazbách nehovořil.
Nepřipadá vám to tady, jako na Sicílii, kde se pěstuje omerta mlčení? Na Sicílii jsem nikdy nebyl, nevím co tam vládne. Pokud jde o ochotu lidí k tomuto případu vypovídat, zdá se, že není největší. Je ovšem otázka, mají-li o čem vypovídat. Nemáte poslední dobou při své práci strach? Strach se k mé práci nehodí, i když připouštím, že mé osobní pocity mohou být jiné Určitou odpověď na otázky, které vyvstaly v přepadu pana Týra a jeho společníků, by nám mělo dát ukončení vyšetřování.
Kdy to bude? Zřejmě v polovině dubna, kdy jako prokurátor rozhodu o tom, zda na obviněné podám obžalobu a pokud ji realizuji, tak v jakém rozsahu.
Když jsem po tomto rozhovoru z Chomutova odjížděl, oddechl jsem si, že jsem na nádraží. Směrem k perónu proudilo zase mnoho obyčejných lidí. Osobní vlak druhé třídy teprve přijížděl. Oddychl jsem si podruhé. To proto, že jsem ho stihl.

Pin It on Pinterest