Category: 1996 / 09

Když 20.března 1995 zahynulo v tokijském metru 12 osob a přes pět tisíc jich bylo přiotráveno jedovatým plynem sarinem, vyvolalo to ve světě vlnu vzrušení a odporu. Jak je známo, oficiální začátek chemické války na této planetě byl 22. dubna 1915, kdy německé jednotky použily při útoku chlór. Masový útok smrtícím bojovým plynem v době míru poprvé upozornil na nebezpečí, které může hrozit celému světu tím spíše, že sama sekta Óm šinrikjó (v překladu ‘Vznešená pravda ‘) jedná jako nadnárodní, tedy internacionální útvar.

I když na konci října 1995 vydal soud v Tokiu příkaz k rozpuštění sekty Óm šinrikjó, našli se šikulové, kteří tohoto neštěstí využili. Mezi Japonci vyvolává vlny nadšení i pobouření počítačová hra na atentát smrtelně jedovatým plynem sarinem. Anonymní tvůrce hry stanovil pravidla, podle kterých získá hráč za každého otráveného hráče deset bodů. Za přiotráveného pouze jeden.

Když byl v prvních dnech dubna 1995 zatčen “ministr obrany” sekty Óm šinrikjó Tecuji Kibeho, policie u něho našla velmi zajímavý zápisník. Podle Kibeho ručně psaných poznámek plánovala sekta nákup 300 ruských tanků T-32. V zápisníku jsou i cenové relace. Za použitý tank měli zaplatit dvě stě až tři sta tisíc dolarů, za nový jeden milion. Sekta chtěla prodávat tanky Číně – doufala, že si tak zlepší své obchodní styky s Ruskem.

Sekta vlastnila i ruský bojový vrtulník. Dokumenty zabavené v sídlech sekty dokazují, že se v Rusku zajímala nejen o nákup tanků, ale i jaderných hlavic a dalších zbraní. Byla také vyslovena domněnka, že odborníci sekty Óm šinrikjó získali postup na výrobu sarinu v Rusku.

Podle zpráv amerického Senátu navštěvovala sekta v Rusku muniční továrny nebo laboratoře. V Bělehradu stoupenci Óm šinrikjó zkoumali dílo Nikoly Tesly – teorii o smrtícím záření či vlnovém šíření a Teslovy teorie o možnosti příčin zemětřesení.

Jak napsal tokijský deník Moiniči Šimbun, policie při prohlídce stoupence sekty, který po útoku nervovým plynem uprchl z jejího sídla, objevila tajné dokumenty o obohacování uranu. Poté, co podle japonského tisku policie koncem března 1996 našla v sídle sekty baktérie vylučující jed butolotoxin, které Německo za první světové války používalo při výrobě biologických zbraní, je to další náznak toho, že se sekta pokoušela vyrobit zbraně hromadného ničení.

Podle listu Jomiuri Šimbun podezření, že sekta chtěla vyrábět biologické zbraně zesílilo, protože vyšetřovatelé v sídle sekty ve vesnici Kamikuši našli kolem 300 knih o biochemii, inkubátory a elektronové mikroskopy potřebné k výrobě tohoto druhu zbraní. Už předtím objevila policie kolem 40 druhů chemikálií, včetně všech komponentů nervového plynu sarinu a látek, které mohly být použity k výrobě drog a výbušnin.

V servisu tiskových agentur je možné najít zprávy o tom, že sekta v roce 1995 zakoupila příručky o vojenském výcviku bývalé ruské služby KGB. Tato brožura v překladu do japonštiny podrobně popisuje zákroky proti nepříteli, únosy osob a způsoby udržování kondice. Jak fyzické, tak psychické.

“VZNEŠENÁ PRAVDA” V RUSKU

Různé prapodivné sekty působily v bývalém Sovětském svazu už za Gorbačova. Pravidelní čtenáři našeho časopisu ví, že Koktejl jako první otiskl obšírnější materiál o Jusmalos – Bílém bratrstvu. V Rusku jsou mimo Svědků Jehovových velmi aktivní moonisté. Zeptal jsem se na to tiskového mluvčího moonistů v ČR PhDr. Juraje Lajdy. Řekl mi:”Ano, moonisté v bývalém Sovětsém svazu působí už od Gorbačova. Pomáhají tam budovat demokracii.”

Od března 1995 se v ruském tisku začaly objevovat zprávy o divných kontaktech sekty Óm šinrikjó. Dokonce na nejvyšších místech. Moskevský deník The Moscow Times, který vychází v angličtině, jako první psal o tom, že japonská náboženská sekta má svá sídla nejen v Japonsku, ale i v Moskvě, kde začala vyvíjet činnost už v roce 1992. Získal jsem informace, že na sklonku roku 1994 byly vyvíjeny iniciativy založit odbočku této sekty v Praze. Po neštěstí v tokijském metru od toho bylo upuštěno.

  1. březnba byla v Izvestiji uvedena tehdejší přesná adresa Óm šinrikjó v Moskvě. Ulice Petrovka 14. Tam bylo také sídlo tzv. Rusko-japonské univertity, která 26. března 1996 za podivných okolností vyhořela.

Nástup japonské sekty do ekonomiky nestabilního Ruska byl dosti razantní. V lednu 1994 začali vyhledávat talentované hudebníky a nabízeli jim mnohonásobně vyšší plat, než mohli získat v Rusku. Ač se narodil v Brně, je PhDr. Dimitrij Běloševský původem Rus. V současné době pracuje jako redaktor Hospodářeských novin (zahraničí). Málokdo v Čechách má takový přehled o působení sekt v Rusku jako on. Napsal:

“V lednu 1995 bylo sto jedenáct členů takto vytvořeného orchestru vysláno na turné do Japonska. Místo koncertování byli se zavázanýma očima převezeni do jedné budovy patřící sektě a ze sluchátek, která jim byla často proti jejich vůli nasazena, museli poslouchat monotónní kázání pronášené bezvýrazným hlasem ‘velkého vůdce’ sekty Šoko Asahary. Na těla jim byly připevněny elektrody a po celou dobu nedobrovolné seance pociťovali mladí lidé silné vibrace. Patnáct ze sto jedenácti ruských hudebníků, kteří poskytli o podivném turné svědectví, patří nyní mezi četné odpůrce sekty a požadují zákaz jejího působení na území Ruska. Zoufalí rodiče ve snaze získat zpět své děti, jež se psychickým působením sekty proměnily v ‘zombie’, založili Výbor na ochranu mládeže před sektami totalitního ražení, jejich úspěchy jsou však dosud více než skromné. Fakta jsou přitom alarmující. Podle střízlivých odhadů ruské strany lze odhadnout jen v desetimilionové Moskvě počet vyznavačů učení Óm šinrikjó na třicet tisíc, v rámci celého Ruska není jejich počet znám. Když v březnu roku 1992 vystoupil ‘guru’ Šoko Asahara v moskevském sportovním komplexu Olympijskij, naslouchalo mu osmnáct tisíc lidí.”

Připomeňme si, že Asaharovo učení bylo založeno v Japonsku roku 1984. Jak to už bývá, oficiální propaganda sekty je v rozporu se skutečností. Dle odborníků nemá sekta nic společného s náboženstvím. Někteří příslušníci sekty tvrdí, že jde o tantrismus, který je odnoží buddhismu. Což není pravda. Buddha nikdy nemluvil o konci světa. Asahara tvrdí, že svět zanikne v roce 1997. V březnu 1995 byl ruské agentuře ITARTASS předán videozáznam Asaharovy předpovědi. Dle ní dojde v roce 1997 až 1998 k japonsko-americké válce, která zničí japonská města a rozvrátí ekonomiku země. Sekta je více než náboženskou organizací totalitně politickkým hnutím. Šéf agresivní sekty Šoko Asahara (vlastním jménem Čizuo Macumotovi) bezbřeze nenávidí USA. Spojené státy mimo jiné obvinil z toho, že to byla jejich letadla, která rozprašovala nad sídlem sekty poblíž hory Fudži otravné látky. O světském charakteru sekty svědčí i fakt, že sektu vedou ‘ministři’, kteří jsou podřízeni velkému ‘guruovi’ Asaharovi.

SEKTA ÓM ŠINRIKJÓ NA NEJVYŠŠÍCH RUSKÝCH MÍSTECH?

  1. dubna 1995 Boris Jelcin nařídil ruské generální prokuratuře, Federální bezpečnostní službě a Vládní komisi pro otázky náboženských sdružení, aby důkladně prozkoumali činnost Óm šinrikjó na území Ruské federace. Ale před tímto rozhodnutím se v této kauze angažovali novináři. A právě oni odhalili šokující fakta. Že sekta Óm šinrikjó nevyvíjela v Rusku jen pseudovědecké náboženské aktivity. Ale že navázala kontakty s nejmocnějšími muži Ruska. Padlo jméno tajemníka prezidentské bezpečnostní rady Olega Lobova. 30. března 1995 o tom list Izvestija přinesl dokonce důkaz. Faksimile dokumentu, který povoloval zřízení Rusko-japonské univerzity, který je podepsán Lobovem. Dokument má datum 13. října 1991. Což dokazuje, že Lobov se kontaktoval s Ahasarou už před rokem 1992. Dimitrij Běloševský se k tomu vyjadřuje takto:

“Do února 1992, kdy Oleg Lobov – tehdy ve funkci šéfa expertní rady při prezidentovi Ruské federace – navštívil Japonsko v čele delegace Rusko-japonské univerzity, se sekta Óm šinrikjó neobjevila ani jedinrát v informačních kanálech ruské diplomacie, což dokazuje, že iniciátorem navázání osobního kontaktu s Šoko Asaharou byl právě Oleg Lobov, který sektě umožnil, aby se v Rusku usídlila a zahájila svou výrazně destruktivní činnost.”

Oleg Lobov tvrdí, že pouze sledoval koordinaci dobročinných akcí sekty. Ale tiskové agentury přinesly zprávy, že vzájemné kontakty mezi Olegem Lobovem a Šoko Asaharou se staly pravidelnými a naposledy se Lobov s Asaharou sešel v Moskvě v loňském roce.

  1. března 1995 uveřejnil list Izvestija seznam otázek, které zaslal Olegu Lobovovi: Kolikrát jste se setkal s Šoko Asaharou? Jaký byl obsah vašeho jednání? Jaký byl podíl Rusko-japonské univerzity, která byla založena z vaší iniciativy, na šíření Asaharova učení v Rusku? Konzultoval jste předem své kontakty s výzvědnými službami Ruska? Konzultoval jste tyto kontakty s vedením ruské diplomacie?

Oleg Lobov, tajemník prezidentské Bezpečnostní rady, redakci na tyto otázky neodpověděl. Telefony také nikdo nebral.

Když v březnu 1992 měl Šoko Asahara velkolepý výstup v moskevském sportovním komplexu Olympijskij, podle japonského tisku tehdy Lobov vydělal pět milionů dolarů. Byly mu prý předány pro potřeby Rusko-japonské univerzity. Ale japonský sovětolog profesor Taratani tvrdí:

” Asahara tehdy přivezl do Ruska celých čtrnáct milionů dolarů, ovšem na prezentaci sekty.”

Oleg Lobov nebyl jediný z ruské elity, který se se sektou setkal a angažoval se v její prospěch. Jsou tady další závažná svědectví. Nikoho jiného než bývalého ruského viceprezidenta Alexandra Ruckoje, který tento úřad zastával v roce 1992.

“Do plánu prvních oficiálních návštěv Asahary v Rusku bylo zakomponováno mimo jiné i jeho setkání s prezidentem Borisem Jelcinem. Plán Asaharových setkání s příslušníky ruské elity tehdy sestavoval osobně Oleg Lobov. K setkání mezi Asaharou a Jelcinem nedošlo jen proto, že Jelcin byl v době plánovaného setkání zaneprázdněn. Já jsem se s Šoko Asaharou setkal několikrát na příkaz prezidentova aparátu.”

Tvrzení Ruckého můžeme těžko prověřit. Nepodařilo se to ani ruským novinářům. Na dokumentu o zřízení Rusko-japonské univerzity je ručně psaná poznámka O. Lobova, že je s tím srozuměn i prezident B. Jelcin. Bůh ví. Ale zcela se ztotožňuji s Dimitrijem Běloševským, který říká:

“Zarážející je ovšem skutečnost, že sektě se v poměrně krátké době podařilo získat mezi mladými občany Ruska třikrát více noviců než v japonské vlasti. Především je však doslova otřesné zjištění, že sekta mohla požívat v Rusku absolutní svobody, že jí byla k dispozici masmédia a její činnost byla alespoň oficiálně zastavena teprve po tokijské tragédii.”

JÁ NIC, JÁ MUZIKANT

Po tragédii v tokijském metru se nejrůznější ruské instituce snaží distancovat od japonské sekty. Ministerstvo zahraničí tvrdí, že Lobov se ho nepokusil kontaktovat ohledně svých styků se sektou a rozvědka označila za ‘výmysl’ tvrzení poslance Státní dumy Vitalije Savického, podle něhož ruská rozvědka spolupracovala se sektou Óm šinrikjó ve snaze destabilizovat situaci v Rusku a umožnit nastolení autoritářského režimu.

Ruské ministerstvo spravedlnosti krátce po masakru v tokijském metru zrušilo registraci moskevské odbočky Óm šinrikjó, což bylo odůvodněno tím, že dokumenty provázející žádost o zaregistrování se ukázaly být nepravdivými.

Ve středu 20.3.1995 ruská rozhlasová stanice Majak zastavila vysílání pravidelných programů japonské sekty Óm šinrikjó. Ředitel Majaku Anatolij Tupin řekl, že vysílání náboženské sekty bylo zastaveno ze soucitu s oběťmi plynového útoku. Majak, který je jednou z nejvýznamnějších ruských rozhlasových stanic, vysílal pravidelně programy japonské sekty od 1. září 1992. Sekta denně platila Majaku za vysílání kolem dvou tisíc dolarů.

Sekta Óm šinrikjó má filiálky v USA (New York), v Německu (Bonn) a na Srí Lance a donedávna i v Moskvě. V Rusku se stáhla do ilegality. Zmínil jsem se o tom, že koncem roku 1994 byly učiněny pokusy založit filiálku této sekty v Praze. Když si připustím, že by se to mohlo stát, běhá mi mráz po zádech. Díky bohu, že se to nepodařilo.

ČLENOVÉ SEKTY PILI KREV SVÉHO VŮDCE

Jak je známo, Asahara byl zatčen v květnu tohoto roku. Je obžalován ze 17 zločinů, včetně vraždy a pokusu o ni v souvislosti s atentátem v tokijském metru. Hrozí mu za to trest smrti. Asahara má šest dětí, z toho čtyři dcery. V době, kdy píši tyto řádky (23.6.) se v této kauze mnoho událo. Asahara se dal slyšet, že se hodlá vzdát administrativní i duchovní odpovědnosti za řízení sekty. Nahradí ho prý jeho dva synové, kterým jsou dva, respektive tři roky (Proč, když bude podle Asahary konec světa?).

Óm šinrikjó má stále kolem 7 tisíc členů a jen letos získala dary v hodnotě 670 tisíc dolarů. Tokijský soud v říjnu 1995 odebral sektě status náboženské organizace, který je spojený s daňovými výhodami a letos v březnu vyhlásil její bankrot. Z majetku sekty, odhadovaného na 21,6 milionu dolarů má být vyplaceno odškodné obětem plynových útoků v Tokiu a v roce 1994 ve městě Macumoto.

Při vyšetřovní se přišlo na skutečnosti, které by si nevymyslel ani autor hororů. Vůdce sekty dával svým stoupencům za ‘zasvěcovacích obřadů’ pít svou krev výměnou za velké finanční částky. Podle ČTK začal guru sekty přijímat ‘dary’ za iniciační obřady v roce 1986 a od té doby sekta shromáždila obrovské finanční prostředky. Z výše uvedené zprávy dále vyplývá, že Asahara v březnu 1988 začal zasvěcovat svou krví výměnou nejméně za milion jenů (deset tisíc dolarů). Zájemci mohli vypít 20 centimetrů vůdcovy krve.

V roce 1988 Asahara rozhodl, že svým stoupencům bude podávat buňky ze své lymfy. Od spolupracovníků požadoval, aby přijímali jeho kyselinu dezoxybonukleovou (DNA), která je nositelem kódované genetické informace, aby jim mohl za obřadu nazvaného ‘uvedení do lásky’ předávat své ‘mimořádné schopnosti’. Účast na nich stála také milion jenů.

Dle zpravodaje ČTK Ivana Feranece v prosinci 1993 Asahara zavedl pro své stoupence ‘úplné vykoupení’. Spočívalo v tom, že stoupenci sekty nosili přilbu s elektrodami, které měly přijímat mozkové vlny vůdce. Asahara si za přilbu účtoval milion až deset milionů jenů.

Další fáze začala v květnu 1994. Guru začal svým žákům podávat tekutinu, která obsahovala LSD. Asaharovi přívrženci po jejím požití 24 hodin ‘meditovali’ v uzavřené místnosti a pak byli prohlášeni za zasvěcené. Vůdce sekty přirovnával LSD k Ježíši Kristovi a seance s halucinacemi označoval za ‘přípravu na Krista’.

NOVÝ VĚK TERORISMU?

Útok prudce jedovatým plynem sarinem v tokijském metru signalizuje nástup nového věku terorismu, v němž bomby a střely budou vystřídány chemickými a biologickými zbraněmi. Tvrdí to americký expert Marvin Cetron, podle něhož útoky podobné tokijskému budou následovat i v jiných částech světa. Cetron, který pracuje v prognostické firmě Forecasting International ve Virginii, vypracoval před třemi roky studii pro Pentagon – předpověděl v ní teroristické útoky na dopravní systémy a na významné budovy, jako je Světové obchodní středisko v New Yorku.

Podle Cetronova názoru teroristické akce podporované státy budou vystřídány útoky malých extrémistických skupin, které dají přednost snadno vyrobitelným chemickým a biologickým zbraním, které americký expert charakterizuje jako ‘jaderné zbraně chudých’.

Události v Japonsku zatím tomuto americkému expertovi dávají za pravdu.

Pin It on Pinterest