Category: 2009 / 03

Text Jan Turek

Rád bych vyprávěl příběh o svém setkání s amazonkou, se ženou, která zemřela již před čtyřmi a půl tisícem let. Ačkoliv neznám její jméno ani podobu, měl jsem možnost nahlédnout alespoň do skromných pozůstatků jejího světa tak, jak byl zakonzervován v její hrobce.

Bylo to na počátku července 1999 v tišické pískovně. Ve žlutém písku se tu rýsoval v půdorysu téměř čtvercový objekt s hnědou hlinitou výplní a sytě černým lemováním okrajů. Ihned mi bylo jasné, že to není běžný sídlištní objekt, ale cosi složitějšího. Tmavé pruhy podél stěn mohly být stopou po vnitřní dřevěné konstrukci. Při odkryvu bylo stále zřejmější, že jde o hrob příslušníka společenské elity období zvoncovitých pohárů. V hrobce byla uložena žena, na pravém boku, hlavou k jihu. U hlavy byly dvě tence roztepané zlaté destičky, které svinuté sloužily jako ozdoby a sponky vlasů. Hrob obsahoval hned dvě kamenné nátepní destičky, jednu na levém předloktí zemřelé a druhou, společně s jantarovým knoflíkem a měděným šídlem se skupinou nádob u západní stěny hrobu. Tyto destičky sloužily k ochraně lukostřelcova zápěstí před zpětným úderem tětivy při výstřelu a bývají zpravidla v hrobech mužů. Ne každý předmět v pohřební výbavě musel být odznakem společenské role. Některé milodary mohou spíše odrážet vztahy truchlících k zemřelému. Právě v této souvislosti je dobré připomenout, že v hrobě amazonky v Tišicích byla jedna nátepní destička nalezena zcela mimo tělo, u západní stěny hrobové jámy, a druhá sice spočívala na levém předloktí kostry, ale byla obrácena vnitřní stranou vzhůru. Obě destičky tedy snad do hrobu přiložili pozůstalí. Toto promítnutí ostatních členů rodiny či klanu do pohřební Text Jan Turek výbavy zemřelé tak zřejmě odráželo nejen její společenské postavení v rámci komunity, ale rovněž její skupinovou identitu. Dalším, převážně mužským artefaktem, který byl objeven v tišickém hrobě, je měděná dýčka, uložená v ohybu levé paže. U ženských hrobů se jedná vesměs o dýčky rozměrů až miniaturních. Jejich délka, pohybující se od 37 do 94 milimetrů, je ve srovnání s běžným rozsahem délky všech typů středoevropských dýk 70 až 137 milimetrů výrazně podprůměrná. Je tedy možné, že některé miniaturní dýčky sloužily k odlišným funkcím nežli jejich předlohy, nebo že jejich význam byl čistě symbolický. Byla tedy v Tišicích pohřbena skutečná amazonka? Odpověď není snadná. Nemáme prozatím dostatek poznatků o společenských vztazích a postavení žen v komunitách se zvoncovitými poháry, a tak otázka žen-bojovnic zůstává stále otevřená. Pokud naše amazonka opravdu střílela z luku, jak napovídají ozdobné kamenné nátepní destičky vyrobené z prachovce, pak to mohl být luk reflexního typu, který byl kratší a výrazně prohnutý – tím se také zvyšovala jeho účinnost. Zdá se však, že její lukostřelecká výbava byla více odznakem jejího postavení nežli často využívanou zbraní. Co je však nesporné, je skutečnost, že mezi bohatými elitními pohřby žen v hrobkách s dřevěnou konstrukcí se skutečně objevují zlaté a stříbrné šperky a také smíšená mužská a ženská výbava. Je tedy zřejmé, že musíme relativizovat představy o čistě patriarchální společnosti té doby, ve které se společenské postavení přenášelo z muže na manželku. Tišická amazonka dokládá, že ženy v té době mohly ve společnosti požívat podobná, snad i bojovnická privilegia.

Pin It on Pinterest