Category: 2003 / 10

Berlín se stane přestupním centrem celé Evropy. Na ploše zhruba jedenácti fotbalových hřišť zde roste nový nádražní komplex Lehrter Bahnhof, který od roku 2006 spojí trasy vedoucí napříč kontinentem. Budou se sem sjíždět vlaky z velkých německých měst i spoje z Ruska, jižní Evropy, Skandinávie, Francie, Velké Británie a zemí Beneluxu. K nádraží se budou sbíhat také dálnice, silnice a berlínská příměstská dráha S-Bahn, takže denně se tu bude pohybovat okolo 1,35 milionu cestujících.
Výstavba nového nádraží začala 9. září 1998 a je součástí celkové přestavby Berlína, o němž Berlíňané s nadsázkou tvrdí, že je největším staveništěm Evropy. Pro futuristickou stavbu nádraží jsou charakteristické moderní materiály jako ocel a sklo. Dvě stě padesát metrů vysoké budovy (jako dvě petřínské věže na sobě) budou svírat téměř půl kilometru dlouhou nádražní halu, kam budou přijíždět dálkové vlaky ze směru východ-západ. Zastřešení má mít profil ploché elipsy, jejíž dvě části bude protínat další konstrukce ve tvaru vysokého hranolu. Přitom žádný zastřešující skleněný prvek nebude stejný. Pro trasy vedoucí ve směru sever-jih povede v hloubce patnácti metrů pod zemí tunel, do kterého bude velkými šachtami proudit denní světlo.
V projektu, jehož realizace bude stát miliardy eur, přičemž předpoklad konečné částky se neustále mění, se samozřejmě počítá také s podzemními parkovišti, sítí obchodů, ubytovacími možnostmi a dalšími službami, které pasažéři na svých cestách potřebují. Největší nádraží Evropy má být v provozu již při mistrovství světa ve fotbale v polovině roku 2006.

Pin It on Pinterest