Kategorie: 2001 / 11

Letíte-li k Českému středohoří, již zdáli vás vítá dominanta hradu, který je na fotografii zachycen společně s malebným zámkem, na němž se v roce 1787 narodil přední český vědec a učenec evropského formátu Jan Evangelista Purkyně. Přemýšlel jsem, jak vám nejlépe při dnešní hádance napovědět, a rozhodl jsem se sáhnout do českých pověstí, ve kterých jsem nalezl i legendu o vzniku jména tohoto místa.

“Objeli sedmkrát sedm návrší, ale rozhodnout se nemohli. Už se chtěli vrátit na svůj dvorec, když se před nimi ukázala hora jako stvořená pro nedobytný hrad.” Tak podle pověsti uvedené v knize Eduarda Petišky Čtení o hradech započala historie tohoto místa, na němž udatný lucký kníže Leva se svým národem vybudoval opevnění, které se mělo stát základem pro znovunastolení zašlé slávy Lučanů. Pověst dále líčí, kterak kníže Hostivít svolal české vojsko a vyrazil rozbořit a vypálit Levův nový hrad. Když ale Češi impozantní opevnění spatřili, upustili od dobytí nepřístupných hradeb a rozhodli se hrad oblehnout a “zkrušit” lučanskou posádku útrapami obléhání. Leva sice vzdoroval, ale záhy pochopil, že hlad a žízeň jsou špatní spojenci a zradí i toho nejstatečnějšího. Rozhodl se tedy podniknout proti obléhatelům výpad. Za ranního kuropění napadl podřimující obléhatele a vše nasvědčovalo tomu, že vítězství se záhy přikloní na jeho stranu. Brzy se však na útočnících projevily dny hladovění a ti zesláblí počali ustupovat zpět k hradní bráně. A tehdy lucké ženy pozorující ústup svých mužů vzaly záležitost do svých rukou. Postavily se do brány vstříc ustupujícím, vykasaly své suknice a začaly pokřikovat na své mužské protějšky, ať se za ně honem utíkají schovat. Vypráví se, že tato po staletí uchovávaná ženská logika už i v těchto dávných časech slavila úspěch. Muži se zastyděli, sebrali poslední zbytky sil, prolomili okruh obléhatelů a donutili je k návratu na Vyšehrad. Nakolik je celý příběh pravdivý, dnes již těžko zjistíme. Pravdou ale zůstává, že tato příhoda vtiskla jméno tomuto místu, protože jej zachránil ženský klep o mužské zbabělosti. Samotný hrad byl za několik století přestavěn a jeho nové jméno bylo odvozeno od nových majitelů pánů Zajíců z Valdeka, ale název vesnice pod ním na uklepanost místních žen dodnes upomíná.

Pin It on Pinterest