Category: 2006 / 10

Palmy, které v zahradách rostou, působí velmi exoticky a monumentálně. Ve Španělsku se objevily už kolem roku 1500, jedinou původní palmou na Pyrenejském poloostrově je Chamaerops humilis.

I dnes zahrady odhalují leccos z bývalého světa šlechty. Byly totiž ve své době považovány za plnohodnotnou součást světských staveb. Bylo to místo, kam se dalo utéci před vnějším hlukem, horkem, ale sloužily i pro reprezentaci. Díky tomu byly utvářeny jako otevřené bytové prostory plné květin, dřevin a architektonických prvků – vstupních branek, pavilonů a nejrozmanitějších altánů.

Přísně zakázáno ale bylo stavět sem sochy osob. Zase tu byla hojně využívána voda, přesněji různé vodní plochy a fontány, které měly nejen chránit před horkem, ale i zosobňovat běh života. Tento zvláštní svět rostlin, vody a drobných staveb, chráněný od okolního světa stavbami a vysokou zdí, existoval ještě dávno předtím, než začaly být v křesťanské Evropě zakládány jiné – střízlivé raně renesanční zahrady.

Alcázar byl postaven v druhé polovině čtrnáctého století pro Petra Ukrutného na místě někdejšího rozsáhlého opevnění almohadského paláce a později několikrát opravován a rozšiřován. Je představitelem takzvaného mudérjarského slohu, jeho stavitelé byli arabského či berberského původu, ale stavba byla určena křesťanskému vládci. Prolínají se tu tedy jak prvky křesťanské, tak muslimské architektury.

Samotné zahrady také procházely vývojem, ale svůj styl a ráz si zachovávaly. Rozsáhlý labyrint z exotických rostlin třeba nechal vybudovat císař Karel V. v 16. století. Některé změny jsou z doby baroka, větší úpravy ale zahrada prodělala až začátkem dvacátého století.

Dnes mají zahrady rozlohu sedmi hektarů a jsou zapsány na listinu světového kulturního dědictví UNESCO.

Kdo přijede do Sevilly, měl by si sem zajít: pohladit si duši.

napsal a vyfotografoval Svatopluk Koupil Informace o Královském paláci najdete na www. patronato-alcazarsevilla.es.

Pin It on Pinterest