Kategorie: 1999 / 02

Ještě než na sever dorazilo křesťanství, věřili tamní lidé, že synové stvořitele světa Búriho svrhli panovnický rod Ymiho a ojíněných obrů a ujali se vlády nad světem. Maso Ymiho se pak proměnilo v zemi, krev v moře, kosti v hory, zuby v útesy a skaliska, lebka v nebesa, na nichž v podobě mraků pluje jeho mozek. Nebesa pak podepřeli čtyři skřítci – Austri (východ), Vestri (západ) Nordri (sever) a Sudri (jih). Věřili také, že nebe brázdí bůh Thor ve svém voze taženém kozly. Když se rozmáchne kladivem , spustí se déšť a rozpoutá bouře s hromy a blesky. Chtěl-li tedy starověký seveřan znát odpověď na otázku, proč prší, řekl si, že Thor máchá svým kladivem.

Vikingové se dále domnívali, že obydlený svět je ostrov, neustále ohrožovaný nebezpečím zvenčí. Svou část světa nazvali Midgard, což znamená země, jež leží uprostřed. V Midgardu se nacházel i Ásgard, domov bohů. Midgard obklopoval Utgard, tedy okolní země, která zahrnovala vlastně zbytek světa. Utgard obývali nebezpeční trollové čili obři, kteří se neustále snažili rafinovanými léčkami zničit svět. Tato škodolibá monstra byla vlastně silami chaosu. V severské mytologii i ve většině ostatních lidé správně vytušili, jak je vratká rovnováha sil dobra a zla. Aby král bohů Odin ochránil svět a jeho obyvatele před obry, ohradil je s bratry plotem z Ymiho řas.

I tady hrál hromovládce Thor, neboli Donar, důležitou roli. Jeho kladivo, jež zhotovili černí álfové, kteří žili v zemských útrobách, neobstarávalo jenom déšť. Bylo i důležitou zbraní v boji proti nebezpečným silám chaosu. Kladivo mu dodávalo téměř neomezenou moc. Mohl jím například házet po trollech, a tím je zabíjet. Nemusel se ani bát, že kladivo ztratí, protože se k němu jako bumerang vždycky vrátilo zpátky.

Jedna z možností, jak zničit svět lidí a bohů, byla ukrást bohyni plodnosti Freyu, jež vládla radostně přírodě, kterou obdarovávala slunečním svitem, deštěm a úrodou. Byla také bohyní, pod jejíž vládu přecházeli mrtví, a patřila jí polovina hrdinů padlých v boji s obry.

Jednoho dne se Thor probudil z hlubokého spánku a ke zděšení všech bohů zjistil, že jeho kladivo je pryč. Rozčilil se tak, že se mu ruce roztřásly a vous rozklepal. Se svým přítelem Lokim se proto vydal za Freyou s prosbou, zda by jim zapůjčila svá křídla, aby Loki mohl doletět do země obrů, jelikož bylo velmi pravděpodobné, že kladivo ukradli právě oni.

Loki se tedy vydal na nebezpečnou cestu. Když doletěl do země trollů, nemusel se ani příliš namáhat s pátráním. Potkal totiž obra Tryma, jenž se všude hlasitě chlubil tím, že kladivo schoval osm mil pod zem. “Bohové kladivo zpátky nedostanou, pokud mi nedají za manželku Freyu, bohyni plodnosti,” řekl Lokimu.

Dokud mají trollové u sebe Thorovo kladivo, mají veškerou moc nad světem bohů a lidí. Výměnou za kladivo požadují Freyu. Ale taková výměna je nemožná, protože pokud bohové vydají bohyni plodnosti, která ochraňuje veškerý život, tráva na loukách zvadne a bohové a lidé zemřou. Situace je vskutku neřešitelná.

Loki se s touto smutnou zprávou vrátil domů a požádal Freyu, aby se oblékla do svatebního roucha a vdala se za trolla. Všichni jsou sklíčení a ne a ne nalézt východisko. Až konečně bůh Heimdall dostane spásný nápad: “Co kdyby se za nevěstu převlékl Thor, je to konečně jeho kladivo. Vytvoříme mu dámský účes a na hruď mu přivážeme dva kameny, aby vypadal jako žena.” Thor tím pochopitelně nebyl nijak nadšen, ale co mu zbývalo, když to byla jediná možnost, jak získat zpět své kladivo. Přestrojil se tedy a vydal se do země trollů spolu se svým přítelem Lokim, převlečeným za družičku.

Když dorazili do paláce obrů, už se chystala bohatá svatba. Během hostiny však nevěsta spořádala celého vola a osm lososů, k tomu pak vypila tři kádě piva, což ženicha skutečně velmi udivilo. Lokimu se však podařilo na poslední chvíli nebezpečnou situaci urovnat: “Nediv se, Tryme, nevěsta po osm dní nejedla, tak moc se těšila, až bude v zemi obrů.”

Troll potěšeně pokýval hlavou a radostně nadzdvihl nevěstě závoj, aby ji políbil. Vtom však spatřil Thorovi uhrančivé oči a polekaně se otřásl. “Nediv se, Tryme,” zasáhl znovu duchapřítomný Loki, “nevěsta po osm nocí nespala, tak moc se těšila na svatbu.” Obr se usmál dvojnásob potěšeně a hned rozkázal, aby sluhové přinesli kladivo a položili je roztomilé nevěstě do klína. Jakmile však převlečený Thor spatřil svou zbraň, hlasitě se zasmál, mocně se rozpřáhl a zabil Tryma a pak i zbytek trollího plemene, a přemohl tak zlé síly.

Pin It on Pinterest