Category: 2009 / 06

TEXT: JAROSLAV MAREŠ, FOTO: PBASE.COM

Za panování Dáreia Velikého dosáhla starověká Persie svého největšího rozkvětu. Ale týž panovník je také hlavní postavou prastaré detektivní historie, kdy první podezření bylo vysloveno až 2500 let po vraždě.

Právě tato dávná krvavá historie je dávána do souvislosti s tajemným naříkajícím hlasem, ozývajícím se z Dáreiovy hrobky Podívejme se napřed na soudobou oficiální verzi případu, kterou rozšířil krátce po svém nástupu na trůn Dáreios a které se až donedávna bezvýhradně věřilo. Když byl starší syn Kýra Velikého Kambýses na vojenském tažení v Egyptě, nechal tajně zabít svého mladšího bratra Bardiju, aby jej nepřipravil o trůn. Během královy nepřítomnosti se však zmocnil trůnu jakýsi Gaumáta, který se za Bardiju vydával a vládl jeho jménem. Když se to Kambýses dozvěděl, okamžitě se vydal na zpáteční cestu, aby vyrval moc z rukou uchvatitele. Na zpáteční cestě se však nešťastnou náhodou zranil o zlomený meč a po několika dnech zemřel. Na smrtelném loži sdělil několika svým nejvěrnějším, mezi nimiž byl i Dáreios, že uchvatitel nemůže být Bardija, neboť toho dal již před časem svým tajným poslem zavraždit. Celou akci označil za spiknutí Médů proti Peršanům a vyzval přítomné, aby uzurpátory svrhli. Dáreios se skupinou spiklenců Kambýsův příkaz splnil. Jako šlechtice je Gaumáta přijal k audienci, a oni této příležitosti využili k vraždě. Všechen lid akci radostně uvítal a připojil se k Dáreiovi. První výhrady k této verzi vyslovil v roce 1930 profesor A. T. Olms tead z chicagské univerzity, k němuž se brzy přidali další skeptici. Jejich řady stále rostou. Pomalu se začala rýsovat druhá možná verze příběhu, stavící největšího perského panovníka Dáreia do zcela jiného světla. V době Kambýsova tažení do Egypta se jeho bratr Bardija zmocnil vlády a obratnou politikou (zastavil například všem provinciím na tři roky placení daní) si záhy všechny získal na svou stranu. Kambýses byl ostatně již dlouho znám svými krutostmi, často bez rozmyslu páchanými v opilosti, i tím, že ani ve vojenské, ani v politické oblasti zdaleka nedosahoval kvalit svého otce Kýra Velikého. Dáreiovou dýkou a dýkami ostatních spiklenců, obratně ukrytými v dlouhých splývavých řízách, tedy nejspíš padl Bardija, právoplatný král Persie, třetí a poslední vladař přímé linie zakladatele říše Kýra Velikého. Dáreios byl sice rovněž Achaimenovec, ale z vedlejší větve. Báchorka o uchvatiteli Gaumátovi vznikla dodatečně jako pokus uklidnit vzniklé pobouření. Která z obou verzí je pravdivá? Dá se to ještě po půl třetím tisíciletí dokázat? Jedině kdybychom snad dokázali vyzpovídat Atossu, sestru a manželku Bardijovu a později manželku Dáreiovu, která Bardiju nesmírně milovala a která se v novém manželství několikrát pokoušela vzít si život. Právě o ní se tvrdí, že její duch věčně bloudí hrobkou a za tichých nocí naříká nad surově zmařeným štěstím i životem milovaného muže. Nebo vyslechnout Parmys, dceru Bardijovu, kterou Dáreios též pojal za manželku. Ty musely znát pravdu. Jedno je jisté. Úkladné královraždy byly na achaimenovském dvoře od těch dob téměř na denním pořádku a Perská říše začala upadat.

Pin It on Pinterest