Kategorie: 2000 / 06

Tajemství, zázraky či neobvyklé skutečnosti obklopují příběhy starých mýtů. Ty keltské nejsou výjimkou. Poslyšte jeden z nich, starý velšský příběh o podivuhodných okolnostech zrození Pryderiho, syna vládce Pwylla a jeho choti Rhiannon.

Starovelšský král Pwyll vládl Llys Arberthu, neboli Narberthu. Proslavil se kupříkladu svým slavným vítězstvím nad Hafganem v zásvětní říši.

Když vládce Pwyll poprvé spatřil svou budoucí ženu Rhiannon, byl okouzlen. Doslova i obrazně. Byl totiž začarován na sněmovním místě a tehdy spatřil neobvykle krásnou dívku oblečenou v oslnivě zlatém šatu, jak kolem cválá na skvostně bělostném koni.

Pwyll neváhal a nasedl na svého oře, aby dívku dohonil. Stala se však podivná věc. Ať pobízel koně jak chtěl, ať jej bodal sebevíc do slabin, ne a ne čarokrásnou jezdkyni dohonit. Ze zoufalství na ni začal volat. A vtom se dívka zastavila, ohlédla se a vlídně se na něj usmála: “Zdravím tě, můj milý, přijela jsem, abych se stala tvou manželkou. Musíš mě jenom zbavit mého dotěrného nápadníka Gwawla.”

To nebyl pro překvapeného vládce žádný problém, vždyť slavně bojoval i v zásvětní říši. Gwawla snadno přelstil, krásnou Rhiannon si vzal za ženu a zplodil s ní syna Pryderiho.

Pryderi byl krásné novorozeně, ale jeho rodiče se z něj bohužel neradovali příliš dlouho. Hned třetí den – v předvečer prvního květnového dne, zatímco jeho chůvy spaly, byl za záhadných okolností unesen. Trápení jeho nešťastné matky si však nikdo nevšímal. Naopak, byla nespravedlivě obviněna, že svého syna zabila, a odsouzena k sedmiletému pokání. Měla sedět před branou města, kde jezdci sesedali z koně, a nabízet jim, že je na svém hřbetě odnese až do paláce.

Tutéž noc, kdy byl Pryderi unesen z paláce svého otce, narodilo se v jiném městě, v domě jeho vládce Teirnona krásné hříbě. Teirnon hlídal svou nejmilejší klisnu při porodu, neboť již několikráte předtím, vždy v předvečer prvního květnového dne, porodila hříbě, ale to vždy záhadně zmizelo. Tentokrát byl však Teirnon na stráži, a když se objevil ohromný pařát a sápal se po hříběti, Teirnon ťal hbitě svým mečem a zvíře zachránil. Venku před stájí se mezitím strhl podivný rozruch. Teirnon sice nezjistil, co se stalo, ale když se vrátil do stájí, spatřil na prahu malého chlapce zabaleného v hedvábném šátku. Teirnon se s manželkou chlapce ujali, a když dosáhl čtvrtého roku, všimli si, že je nápadně podoben vládci sousedního města Pwyllovi. I dovtípili se, že jde zřejmě o záhadně zmizelého Pryderiho, a tak vrátili chlapce jeho pravým rodičům.

Pin It on Pinterest