Category: 2003 / 03

Shwedagonská pagoda, „perla Myanmaru“, je pro buddhisty z Myanmaru nejsvětějším místem na Zemi a všichni obyvatelé Myanmaru doufají, že Shwedagon alespoň jednou za život navštíví.

Komplexu Shwedagonu vévodí 98 metrů vysoká pagoda, stará podle legendy 2500 let a ukrývající ve svých útrobách osm vlasů Buddhy. Po dobu své existence byla mnohokrát přestavována a do své současné podoby byla uvedena v roce 1769. Je pokryta 30 tunami zlata, tisíci diamanty, rubíny a dalšími drahými kameny. Mé první kroky v Myanmaru samozřejmě zamířily právě do Shwedagonu. Jakmile jsem spatřil pagodu, v němém úžasu jsem se zastavil. Její monumentálnost mě uchvátila jako tisíce jiných návštěvníků přede mnou, ale to jsem ještě nevěděl, čeho budu svědkem večer.
Když zapadlo slunce, nemohl jsem uvěřit svým očím. Jako na gigantickém plátně se na černé noční obloze objevoval a opět mizel ohromný bělavý kotouč s černým obrysem uprostřed, připomínající sochu Buddhy. Vypadalo to jako mystická scéna z pohádky či fantastického filmu. Chvilku mi trvalo, než jsem pochopil, co se to vlastně děje. Na mrak za pagodou se promítal její vlastní stín! Stín se objevoval a mizel podle toho, jak se pohybovaly mraky na obloze. Při bližším zkoumání jsem zjistil, že je vrchol pagody osvětlen soustředěným paprskem světla z velké vzdálenosti, takže se její obrys promítá za ní. Pokud se tam náhodou objeví mrak, promítne se na něj stín vrcholu pagody. Místní lidé tento jev nazývají „stín Buddhy“, protože vrchol pagody svým tvarem připomíná sochu Buddhy. Později jsem se ptal mnoha obyvatel Rangúnu, jestli tento „stín Buddhy“ znají. Znali ho všichni, s nimiž jsem mluvil, ale nikdo z nich ho na vlastní oči nespatřil. Tomu říkám mít štěstí! „Stín Buddhy“ je tedy podle všeho jev zcela vzácný a díky ohromné náhodě jsem během mých 4 hodin pobytu ve Shwedagonu viděl něco, co mnozí rodilí obyvatelé Rangúnu nikdy neviděli a co znají jenom z doslechu!

Pin It on Pinterest