Category: 2009 / 03

Text a foto Miroslav Bárta

Wádí Súra (v překladu Údolí obrazů) tvoří několik jeskyních převisů vyzdobených prehistorickými malbami.

Nejznámější z nich je takzvaná Jeskyně plavců, objevená maďarským pouštním badatelem László Almásym v době před druhou světovou válkou. Tyto malby vznikaly v době končícího šestého a počínajícího pátého tisíciletí před Kristem, kdy na Sahaře končilo poslední velké vlhké období, znamenající postupné definitivní vylidnění celé oblasti Západní pouště. Dosavadní názory tvrdily, že lidské postavy, dochované fragmentárně v Jeskyni plavců a provedené převážně červenou hlinkou, znázorňují plavce z doby, kdy zde ještě existovala četná sladkovodní jezera. Bližší prozkoumání scén však naznačuje, že ve skutečnosti jde o obětované lidské bytosti, příslušníky poraženého kmene, který prohrál v nějaké bitvě se silnějším protivníkem. V důsledku toho ztratil právo na své teritorium a minimálně muži i právo na život. Při pohledu na toto krveprolití v Jeskyni plavců se tají dech i dnes. Na opomíjených detailech můžeme vidět vlečení krvácejících zajatců nebo jejich svrhávání či obětování před stojící sochou božstva, které nápadně připomíná staroegyptského boha plodnosti Mina. Obdobné abri, převislá skála, nacházející se přibližně dvacet kilometrů severozápadně od Jeskyně plavců, obsahuje výborně zachované malby z přibližně stejného období a de facto mají na předchozí lokalitu přímou návaznost. Jeskyně šelem, jak se abri dnes nazývá, je však mnohem větší, pestřejší a její pochopení vyžaduje mnohem více času. V několika časových rovinách zde totiž vznikly takzvané tektiformy – barevné otisky rukou. Jsou zde četná znázornění lidí při různých rituálních úkonech, rodiny s dětmi, lovci útočící na bezhlavé lvy, krotitelé žiraf, velcí lidé – zřejmě náčelníci, kteří svou výškou dominují nad okolními malými lidskými postavičkami, mytologické scény, ale i náčelník s bojovou palicí stojící po bitvě nad usmrcenými zajatci ležícími ve dvou řadách. Vesměs jsme svědky dalších scén vítězství a porobení, oslav a útěků.

Pin It on Pinterest