Category: 2013 / 10

PTAL SE: JOSEF FORMÁNEK, FOTO: MIROSLAV NEBESKÝ

Denis Rodriguez Edacumandi, náčelník kmene Yekwana, přiletěl do Čech, aby v plzeňské zoo pomohl se stavbou indiánské chýše. Setkal jsem se s ním před svým odjezdem na Siberut, vyprávěl mi o změnách na druhém konci světa, mělo mě to varovat, že ani v Indonésii se čas nezastavil. Magazínu Koktejl Edacumandi řekl:

„Mé yekwanské jméno je Edacumandi, Paprsek světla. Když jsem se narodil, dopadl na mě paprsek dírou v palmové střeše. Je mi čtyřicet pět let. Žiju na Rio Nichare, jedenáct let jsem dělal náčelníka a zdravotníka. Taky občas dělám zubaře. V naší vesnici žije sto osm obyvatel. Živíme se rybolovem, lovem a pěstováním manioku, sladkých hlíz ñame, a sladkých brambor kambur. Své děti znovu učíme naší kultuře, jak nás to učil můj otec, náčelník don Herman, zakladatel naší vesnice. Pamatuji si, co mi vyprávěl. Příběh našeho kmene od počátku světa.“

ko1310 rozhovor bl dsc9827kopie

Proč vaše lidi přestala zajímat vlastní kultura a musíte ji své děti znovu učit?

V roce 1953 přišel francouzský katolický misionář Enrique. A tam začal úpadek starých časů, protože začal naše děti učit, že jediná správná víra je víra v Ježíše Krista. A samozřejmě tam ochutnaly i jazyk a kulturu kreolů. Tehdy se naši náčelníci začali domnívat, že naše kultura je slabá. A tak začala krok za krokem upadat. 

I když tě trochu znám, Edacumandi, mohl bys říct čtenářům magazínu Koktejl o svém otci, který jako dítě neznal civilizaci, nevěděl o existenci bělochů, ale během svého života zažil u kmene spoustu změn? 

Nevěděl, že existuje jiná kultura. Ale po letech zezdola po řece přicházely informace, že tam žijí jiní lidé. Ale vlastně… když byla moje babička malá, zažila masakr, kdy byli vyvražděni naši lidé divnými cizinci, kteří nás chytali jako otroky na své kaučukové plantáže. Některým z nás se podařilo utéct. Bylo to špatné. Život se nám obrátil naruby.

Jak všechny ty změny tvůj otec nesl?

Nadával, že se všechno mění, že se učíme jinou kulturu než vlastní.

Vzpomínáš si, jak chtěl tvůj otec jednou nahrát pro budoucí generace loveckou píseň a mladí kluci mu přinesli kazeťák? A i když se mu v podstatě snažili naslouchat, bylo na nich vidět, že už se těší, až dozpívá, aby si mohli pustit nějakou venezuelskou pop music?

Pamatuji. Ani starší lidé už nechtějí slyšet staré písně. Říkají, že tenhle čas skončil. Moje sestra i žena je znají, ale mnoho lidí se je učit nechce. Je snadnější napodobovat druhou kulturu, která je všude okolo v rádiu. Když umřel můj otec, všichni hledali, kdo si to ještě všechno pamatuje jako on, ale nikdo takový už nebyl. 

Je nějaká yekwanská legenda, která vystihuje, co se teď děje in¬diánským kmenům v Amazonii?

Ano, je. Hodně takových věšteb bylo. My pocházíme z území Adajaméňa. Tam náčelníci, co paměť sahá, chránili naši kulturu. Ale po příchodu bělochů se další náčelníci starali jen o svůj osobní prospěch. To si vzali z kreolské kultury. 

ko1310 rozhovor bl dsc9855kopie

Ty osobně jsi vděčný za civilizační výhody, co ti nová doba dala? Nebo bys radši žil jako tvůj otec nebo dědeček?

Usnadňuje nám to život. Už se nemůžeme vrátit zpátky. Budeme využívat vaši kulturu, ale tu svoji se budeme snažit nezapomenout.

Opravdu si myslíš, že pů¬sobením obou kultur za jednu či dvě generace vaše kultura nezmizí?

Je těžké na to odpovědět… Jestli budou otcové dobře vychovávat své děti, tak ne. 

Jsi pro to, aby byla území posledních přírodních kmenů, snažících se žít jako jejich otcové, uzavřená, nebo by tam měl být oboustranně volný vstup? Či by měla být volně průchozí jen směrem ven z rezervace?

Nejlepší by bylo, kdyby žili izolovaně. Pouze bychom na naše území pouštěli své staré přátele. Asi by bylo nejlepší, kdybychom žili v klidu, daleko od civilizačního šumu. A ani nikam cestovali. 

Ani ty? Nejezdil bys už do přístavu v Maripě?

Jezdím jen občas do Maripy. Něco nakoupit… Trochu jídla, sůl, rýži, olej a benzin. 

Takže by ses bez těch věcí obešel?

Už ne. Už vždycky budeme na hranici mezi kulturami. Ale jestli se rozbije motor nebo dojde benzin, tak klidně budeme znovu pádlovat. Kdybychom se od toho odpoutali, asi bychom byli šťastnější, ale reálně to nejde. Všichni se o tom mezi sebou baví, ale je to těžké. Dřív jsme všichni bydleli v jedné společné velké chýši. Teď každá rodina žije zvlášť. To by všichni lidé museli přemýšlet stejně. A indián in¬diánovi nic neporučí. Nejde to, protože někteří lidé z kmene mají jiný názor, a já je nemůžu ovlivňovat. Lidé u nás nemají srovnání.

Myslíš si, že je správné šíření katolické nebo jiné víry mezi přírodní národy?

Pro mě to je špatné, protože já mám svého stvořitele, svoji kulturu. Myslím, že je to špatné, ale mluvím jen za sebe.

Jak vnímá indián města? 

Indián nemůže žít ve městě, není na to zvyklý. Město je pro mě nebezpečnější než prales. Je tam plno násilí. Pro jedinou chybu tě tam můžou i zabít. Jednou jsem zapomněl v Maripě zaplatit za benzin a chtěli mě kvůli tomu zastřelit.

Myslíš, že je něco, v čem by člověk z kmene Yekwana mohl s něčím poradit současné civilizaci?

Výměna zkušeností, jak lovit, přírodní medicína…

Máte ještě svého šamana?

Piache – kouzelník – u nás dávno zemřel, a kdo se za něj dnes vydává, je podvodník. Není nikdo, kdo by ho nahradil. V době, kdy žil, nikdo nepovažoval za důležité se jeho kouzlům učit. A od té doby se u nás nenarodil další šaman… I když… na Rio Ventuari se vlastně narodilo dítě a má vlastnosti šamana. Je mu osm let. 

A kdo mu předá všechny ty vědomosti? Kdo mu předá zkušenosti s léčivými bylinami?

Naučí ho to duch mrtvého šamana. Ale ani kouzelník nevyléčí ¬nemocné srdce. Kdyby šaman uměl léčit všechno, tak jsme všichni ¬zdraví.

Pin It on Pinterest