Category: 2004 / 06

Drobné žabky pralesničky z jihoamerických pralesů se před nepřáteli chrání silným jedem. Proto si také mohou dovolit nosit nádherně pestrý výstražný šat.

Nebezpečí číhá v přírodě na každém kroku a může nabývat nejrůznějších podob. Nehybná kláda, která pluje na hladině mezi vodním rostlinstvem, se může v mžiku proměnit v hladového krokodýla.

V přírodě žijí statisíce druhů hmyzu. K páření se přitom musejí najít vždy dva jedinci stejného druhu. V říši hmyzu vylučují omyl často rozmanitě tvarované pohlavní orgány, které fungují na principu zámku a klíče – správně se mohou spojit jen partneři, kteří k sobě patří.

Samci pavouků skákavek mají vynikající zrak. O partnerky spolu proto bojují tak, že se snaží zastrašit soka vyzývavým bojovým tancem.

Pralesnička azurová (Dendrobates azureus) patří mezi šípové žáby čeledi pralesničkovitých. Samci těchto malých žabek se pečlivě starají o své potomstvo a ke konci svého úkolu donesou pulce na vlastních zádech z úkrytu na suché zemi do vodní tůňky.

Ne všechno, co je na pohled krásné, je v přírodě také neškodné. Rejnok trnucha modroskvrnná má na bázi ocasu špičatý osten napojený na jedovou žlázu. V ohrožení jím může zasadit nepříteli nebezpečnou ránu.

Nápadné pruhování zeber je ve skutečnosti maskováním. Ve stádě se lovcům stírají obrysy jednotlivých zvířat, takže se nemohou při útoku přesně zaměřit na cíl.

Usednutí na květ nemusí být pro motýla vždy jen příjemné spočinutí a občerstvení. Pavouci běžníci číhají v květech na hmyz sbírající nektar a nic netušící kořist snadno přemohou. Někdy dokonce mění zbarvení, aby dokonale splynuli se svým okolím.

Les ostnů chrání mořské ježovky před většinou hladových dravců oceánu. Jejich vylučovací orgán prosvítá mezi ostny jako růže mezi trním.

Výrazné zbarvení štětičkovců je ve skutečnosti maskuje. Tyto rybky rády odpočívají mezi trsy korálů, kde pestrá kresba dokonale roztříští obrysy jejich těl.

Ryby z řádu platýsů jsou mistry barvoměny a snadno tak přizpůsobí barvu kůže podkladu, na kterém leží. Když se ještě napůl zahrabou do písku, stanou se téměř neviditelnými.

Mořské hvězdice se pohybují pomocí stovek panožek poháněných tlakem vody. Když uloví kořist, vychlípí svůj žaludek a stráví ji tak mimo tělo.

Různí tvorové se v přírodě řídí různými smysly. Rozeklaný jazyk hadů pracuje jako výkonný chemický analyzátor. Na jeho vlhký povrch se nalepí molekuly pachů ze vzduchu a had pak zasune špičky jazyka do speciálních citlivých jamek na patře tlamy, které pachy rozpoznají. Dá se tedy říci, že hadi čichají jazykem. Než se samec pavouka vydá na námluvy, musí si při složitém gymnastickém cvičení na pavučinové trampolíně přečerpat sperma do zvětšených makadel. Teprve pak je může předat své partnerce.

Pin It on Pinterest