Category: 2006 / 10

V Konyi, považované za jedno z nejstarších měst na světě, můžete vidět tančit derviše pouze v polovině prosince, teď ale byla mimořádná příležitost. Díky Slunci! Básník, mystik a zakladatel řádu C5el^aleddin Rumi zvaný Mevl^ana tvrdil „že tanec neznamená stoupat bez bolesti vzhůru jako zrnko prachu, zvířené větrem, ale znamená povznést se nad oba světy, roztříštit na kousky své srdce a vzdát se vlastní duše“. Mevl^ana se domníval, že rotační pohyb je současně vnějším projevem koule a vnitřně představuje stav vzrušené duše. Obřad sema je meditační technika, která tancem odstraňuje závislost na egu. Každá část má určitý mystický význam. A mystika je i v zatmění Slunce.

Na pódium nejdříve přichází početná sestava hudebníků, poté šest tanečníků a představený. Posadí se na zem a orchestr začíná hrát písně na oslavu Mohameda a dalších proroků. Hlavně zní flétna. Ani to není náhoda. Její pronikavý tón, stále přerušující ostatní nástroje, představuje hlas, který budí mrtvé v době posledního soudu.

Všichni jsou zahaleni do černých plášťů, které symbolizují dervišovu rakev. Kónický klobouk je symbolem dervišova náhrobku. Černé pláště před tancem odkládají, to je alegorie zrození pravdy. Objevuje se široká bílá sukně symbolizující pohřební roucho. Zvuk bubnu probouzí tanečníky k tanci. Pokloní se představenému, který je jako obláčky vysílá do nebe. Tanec s nebesy pro Slunce začíná.

Dervišové se pozvolna otáčejí kolem vlastní osy. Po chvíli se téměř zastavují, aby se vzápětí roztočili s ještě větším vypětím. Prvním tancem probouzejí pravdu poznáním, druhým se v transu stávají svědky stvoření. Při třetím přecházejí do stavu lásky a spojení s bohem. Nakonec přichází naplnění osudu a návrat do světa stvoření.

Při posledním tanci se k tančícím dervišům připojuje i jejich představený a zaujímá pozici v jejich středu. Představuje tak Slunce, kolem nějž krouží planety. Pro dnešní den je to symbolické hned na dvakrát – vzhledem k zatmění.

Vířivý tanec má také připomínat střídání ročních období. Muži – mnozí statní a v nejlepších letech – se otáčejí velmi lehce a něžně. Jako by je něco nadnášelo. V některých okamžicích opravdu vypadají jako bílé obláčky na obloze nebo letící ptáci. Tempo je stále rychlejší a na nich není vidět ani známka únavy. Cítíme, že se rozhodně nejedná jen o folklorní představení, ale o hluboký prožitek tanečníků, kteří se oddali tanci a bohu. V ohromení sledujeme obřad a ani nám nepřijde, že uběhla hodina. Po skončení se lidem nechce ani odcházet. Pro nás i většinu ze stovky hostů je to představení, na které se jen tak nezapomíná. Díky němu jsme pootevřeli další dveře k vysvětlení, kdo se skrývá za slovem derviš.

Z tanců dervišů se čím dál více stává líbivá atrakce určená pro zraky turistů. Turecké ministerstvo kultury dokonce samo podporuje reprezentativní soubory, které pak objíždějí folklorní festivaly po celém světě. Ale my jsme teď u tanečníků neobdivovali pouze taneční dovednost, cítili jsme z nich posvátno a úctu k bohu. Víru potvrzovala i skutečnost, že se neplatilo vstupné a na představení tak mohl přijít každý.

lll

V Konyi, o které se v průvodcích uvádí, že je klenotem islámské kultury, se nachází klášter Mevl^ana Tekkesi, který kdysi patřil řádu dervišů. Turecký prezident Atatürk v roce 1927 řád zrušil, ale ten dál existoval tajně. Prezident také nechal klášter přeměnit na muzeum.

Před vstupem je třeba se vyzout a ženy dostanou šátek. Nad stříbrnými dveřmi do obřadní místnosti je nápis hlásající: „Ty, jenž přicházíš nehotový, budeš odcházet hotový.“

Místnost je plná rozličných předmětů ze dřeva, zlata i stříbra. Pohled hned přitáhnou krásné dlaždice s kaligrafickými ozdobami. Z výzdoby stropu se točí hlava. Nalevo a napravo věřící na výraz oddanosti tisknou obličeje na náhrobky Mevl^anových nejbližších žáků a na mramorový sarkofág zakladatele Mevl^ana C5el^aleddina Rumiho. Jeho syn přeměnil sektu dervišů na organizovaný řád. Atmosféra v místnosti připomíná smuteční obřad. Všichni se chovají tiše, ať už jsou věřícími, či nevěřícími.

Stranou od obřadní místnosti leží cely dervišů určené k rozjímání. Derviši v nich museli čtyřicet dní meditovat a modlit se v naprosté tmě. Malým okýnkem dostávali pouze vodu a chleba. Nový adept před přijetím do řádu musel rozjímat dokonce tisíc a jeden den. Za tuto dobu poznal, je-li předurčen pro službu bohu. Kuchyň překvapí velikostí hrnců a naběraček připomínajících nádobí pro obry. Asi po víc jak měsíčním půstu dervišům chutnalo.

lll

Překvapením byla informace, že nedaleko Ankary v městečku Hacibektas5 leží dokonce ženský klášter dervišů. Bohužel jsme ho nenašli ani po pečlivém pátrání. Objevili jsme ale zajímavou skálu, která měla úzký otvor asi tak ve výši hlavy. Uvnitř byl malý prostor se zapálenými svíčkami. Ven se dalo vyjít větším otvorem po straně. Chvíli jsme pozorovali, jak se místní ženy postupně soukají dovnitř. Na naši otázku, proč to dělají, odpověděly, že je to skála přání. Kdo proleze otvorem, může si něco přát. Čas ukáže, jestli se přání splní i nám.

Dervišové

l Jsou vyznavači súfismu, mystické stránky islámu, jehož počátky jsou datovány hluboko do minulosti, pravděpodobně až do prvního islámského století.

l Slovo „súfi“ je arabského původu a označuje toho, kdo je oděn do vlny, což je odkaz na tradiční hrubé roucho. l Další možnost se nabízí ve spojení s arabským „safá“, které znamená čistotu, či s hebrejským „en sof“, značícím božství v židovské mystice. V současnosti však většina dervišů žije běžným způsobem. Jsou ženatí a mají rodiny. Dervišové ovšem i tak denně meditují a cvičí.

Pin It on Pinterest