Category: 1996 / 02

Kdo by neznal příběh o Tarzanovi, králi opic, který se narodil v pustině africké- ho pralesa a ze kterého se později vyklubal anglický šlechtic. Tento příběh plný romantiky učaroval nejednomu chlapci, ale také nejednomu filmov ému či televiznímu režisérovi.  Ale natočit scénu, ve které se utká skutečná šelma se skuteč- ným člověkem je většinou obtížné, a tak ke slovu přichází střih, jeho ž pomocí se filmaři až donedávna snažili diváka jaksi oblafnut. Ale dnes to není nutné. Stačí zavolat ku pomoci skutečného pána šelem, který v současné době žije se svými zvířaty v horách severn ě od Mission, B. C. Jmenuje se Gerry Therien a jeho profesí je zápasení s divokými zvířaty. Gerry se narodil v severní Albertě a nějak nemohl najít nic, co by jej zaujalo natrvalo. Při svém bezcílném potulování se po Kalifornii však jednou v kavárně potkal Marvina Downieho, a toto setkání se mu stalo určujícím pro jeho další život. Downie totiž cvi- čil šimpanze ve firmě „BJ a medv ěd”. Vychoval také slavného osobního šimpanze Michaela Jacksona a jeho láska ke zvířatům nadchla Gerryho Theriena tak, že začal pro Downieho pracovat. Postupem doby se začal se svým dobře stavěným tělem a porozuměním ke zvířatům hodit filmařům, a tak se začal učit i profesionálnímu zápasení se šelmami. Dnes žije ve Fraser Valley na vlastním ranči v Matqui, obklopen svými asi třiceti oblíbenými zvířaty. Přitom vlastní firmu Northern Animal Exchange, která pronajímá cvičená zvířata filmovému průmyslu. Jestliže to scénář vyžaduje, Gerry Therien pronajímá i sebe a před filmovými kamerami zápasí třeba s tygrem nebo s medvědem grizzly. Za celou svou kariéru měl poraněny snad všechny části těla, jednu nohu dokonce puma pokousala celkem osmkrát, prý během jedin ého zápasu. „To jsou jen fyzická zraně- ní,” říká Gerry. „Hlavně, že jsem celý.” Největší „boje” mívá ale s ochránci zvířat. Právě nyní je v Tennessee, kde zápasí s černým panterem pro Disneyho novou, živou verzi Knihy džunglí. Natáčení se nesmírně komplikuje díky pří- tomnosti těchto aktivistů. „Nezajímá je, jestli se něco stane mně. Hlavně, že jsou v pořádku zvířata.” Na nařčení z týrání zvířat je „Tarzan z Fraserského údolí”, jak je nazýván, velmi háklivý. „ASCPA (Sdružení ochránců zvířat) je na mém ranči kdykoli ví- táno,” říká. A dodává: „Miluji svá zvířata. ” Snad je to i z těchto záběrů znát, i když jsou to záběry boje mezi šelmu a člověkem.

Pin It on Pinterest