Kategorie: 1999 / 01

“Na počátku byl Inyan, který neměl žádný počátek, protože tu byl i tehdy, když tu nebyl nikdo jiný, jen Hanhepi, neboli Temnota. Inyan byl měkký a beztvarý, ale byl všude a ovládal všechny síly. Tyto síly byly v jeho krvi a jeho krev byla modrá. Jeho duch byl Wakan-Tanka.”

První setkání s prérií je jako pohled na oceán. Pro prérijní Indiány, lovící na svých nádherných koních bizony, je tou nejkrásnější zemí. “Milujeme svou zemi, protože je krásná a protože jsme se tady narodili,” vypraví černonožský šaman mladému indiánskému lovci s ohyzdnou jizvou na tváři. “Cizinci nám ji budou závidět a jednoho dne se nám ji pokusí vzít. To je tak jisté, jako že zítra vyjde slunce.” Mladík nespustil ze šamana oči, bezděčně si přitom přejel dlaní po ráně na obličeji, kvůli které dos tal jméno Zjizvená tvář. “Ale proč, vždyť Starý muž Napi ji stvořil pro nás,” odvážil se přeci jen ještě jedné otázky. “Ano, Starý muž Napi ji uhnětl z kousku bláta. Kdysi dávno, když na světě nebylo nic než voda, seděl Napi spolu se čtyřmi zvířaty na kmeni stromu a uvažoval o tom, zda pod tou vodou ještě něco je. Promluvil o tom se zvířaty a přemluvil je, aby se potopila, vodu prozkoumala a přinesla mu, co objeví. První tři zvířata neuspěla. Až poslední, posvátné ondatře, se to podařilo. Přinesla s sebou ze dna kus bláta. Napi se usmál, vzal bláto do svých rukou a počal je hníst. A jaký div, bláto mu v rukou rychle přibývalo, a než je mohl Napi upustit zpátky do vody, nabylo takových rozměrů, že se na ně mohl postavit. Tehdy Napi vyzval vlka, aby běhal po usychajícím blátě. Tam, kde vlk zanechal hluboký otisk, vzniklo údolí. Vlk ale běhal dál a vytvořil pohoří a prérie, a voda, která natekla do některých prohlubní, dala vzniknout jezerům a řekám. Ale cizinci nemají úctu k našim mýtům, hochu.” Mladý indiánský lovec zvaný Zjizvená tvář se vážně zadíval na šamana. Ten však jen klidně pokýval hlavou. Pak vstal, opíraje se o svou hůl, a pomalu odcházel. Měl ještě spoustu starostí s přípravou dnešní Slavnosti slunečního tance, neboli slavnosti za obnovení světa.

Indiáni, maskovaní za zvířata, kterým vděčili za stvoření rodné prérie, tančili v magickém kole slunce. Bubny sametově protínaly noc. Oheň ozařoval masky tančících mužů a žen a zahříval jejich šlachovitá těla. Uprostřed všeho mysteria stála kouzelnice Losí žena a řídila všechen ten pohyb. Dnes, třetí den slavnosti, vloží šaman do hnízda Ducha hromu zlomený šíp, bizoní maso, provaz a figurku z vydělané kůže. Slavnost vrcholí.

Zjizvená tvář byl napjatý jako tětiva luku. Právě teď, po skončení obřadu, teď a nikdy jindy se musí odvážit. On, chudý mladík s ohyzdným šrámem na tváři, požádá svou milovanou, dceru náčelníka Černonožců, aby se stala jeho ženou. Jaké zklamání mu však připravila jeho láska. Prý si jej vezme, jedině když najde způsob, jak se zbavit své jizvy na tváři. Jedině pak vstoupí do jeho týpí coby jeho manželka a vybere mu nové jméno.

Zoufalý mládenec se rozhodl požádat o pomoc duchy prérie. Odešel hledat posvátnou Sluneční zemi.Nebyla to snadná pouť. Musel překonat mnohé nástrahy a nebezpečí, setkal se dokonce i s Jitřenkou, hlavním vůdcem stvoření vesmíru, ale nejtěžší boj jej čekal na konci jeho cesty. Musel zabít sedm velkých bílých hus a sedm divokých jestřábů. Teprve pak k němu velké Slunce obrátilo svou tvář:

“Tvá odvaha a tvé hrdinské činy na mě udělaly velký dojem, ty, jemuž říkají Zjizvená tvář. Věz, že statečnost a velké srdce jsou více než hladká tvář. Přijmi ode mě tento dar a věř, že tvá vyvolená se stane tvou ženou.” K mladíkovým nohám se snesl nádherný oblek ozdobený lasiččími kožešinami. Košile měla na prsou a na zádech kruh vyšívaný dikobrazími ostny, který symbolicky znázorňoval Slunce, a na rukávech sedm černých namalovaných pruhů, které představovaly sedm zabitých ptáků, druhých sedm ptáků symbolizovalo sedm pásů na kamaších.

Stalo se, jak Slunce řeklo, Zjizvená tvář se nakonec s náčelníkovou dcerou oženil a stal se z něj jeden z nejúspěšnějších obřadníků kmene Černonožců.

(Podle mýtů prérijních Indiánů, jejichž země se rozkládá od řeky North Saskatchewan v dnešní Albertě a Saskatchewanu směrem na jih až téměř k Rio Grande v Novém Mexiku a Texasu.)

Pin It on Pinterest