Category: 1996 / 11

NAPSAL A VYFOTOGRAFOVAL JOSEF SLOUP

Oblast architektonicky historických domů, které jsou charakteristické svou zvláštní, jedinečnou stavbou, leží v oblasti Hesenska a Dolního Saska a zahrnuje skupinu asi 80 měst. Mezi mnoha speciálními rysy vyniká jejich trámová konstrukce, často s vyřezávanými figurkami a ornamenty. Jedinečná je také péče o kulturn í památky, jakou jednotlivá města vynakládají na své kulturní dědictví. V době moderní výstavby je až neuvěřitelné, že tyto kulturně-historické skvosty minulých staletí zůstávají zachovány v centru těchto měst a oslňují svou krásou a půvabem. Postup při jejich výstavbě byl poměrně jednoduchý. Z bytelných trámů se postavila základní kostra domu. Do ní se ze slabších trámců zabudovaly jednotlivé příčky místností, udělaly se podlahy, stropy a střecha. Na závěr se vyzdily stěny cihlami a dům byl připraven k nastěhování. Podle historických pramen ů existovaly v této oblasti podobné trámové domy, ale mnohem jednodušší konstrukce, již 3000 let před n. l. Postupem času se však mezi nimi začaly projevovat konstruk ční rozdíly.
DOLNÍ SASKO. V Dolním Sasku byly trámové domy z počátku ovlivněny venkovskými stavbami, kde lidé i dobytek žili společně pod jednou střechou. Tyto obytné prostory měly za základ dva nebo čtyři sloupy s velkou vchodovou bránou do středu místnosti, která byla po obou stranách ohraničena stájemi pro dobytek. Později se začaly stavět trámové domy mnohem složitějších konstrukcí pouze pro bytové účely. V době renesance byla mnohá stavení bohatě zdobena vyřezávanými dřevěnými soškami.
HESENSKO. V Hesensku byly trámové domy stavěny výhradně k obývacím účelům. Byly rozděleny do tří sekcí. Největší a nejkrásnější místnost v domě, předchůdce dnešního obývacího pokoje, byla umístěna v průčelí domu v přízemí. Vchodové schodiště s kuchyní v jeho středu a ložnice byly umístěny v jeho zadní části. Dvoupodlažní domy byly stavěny stejným způsobem. Na velkých zemědělských usedlostech byly stáje a skladiště odděleny od hlavní budovy. Pouze v horských oblastech, kde obyvatelé vysoko položených vesnic byli chudší, se stodoly, stáje a dílny stávaly součástí domů. Bohatě zdobené trámové domy byly v Hesensku velice oblíbené předev ším v době baroka.
ROZKVĚT. Po druhé světové válce, kdy značná část těchto domů byla poškozena nebo úplně zničena, se předpokládal jejich zánik. Avšak v průběhu 70. let nastala nová renesance a města projevila nebývalý zájem o tato svérázná obydlí. Ta začala být oceňována jako řemeslné a historické památky, podílející se výraznou měrou na jedinečnosti celé oblasti. Obce začaly usilovat o jejich zrestaurování. V současné době se už většina těchto historických budov skví ve své plné kráse a vynaložené finanční prostředky se vracejí zpět do pokladen měst i soukromých podnikatelů, v podobě zisku z nebývalého cestovn ího ruchu.
GOSLAR. Historie bývalého císařského města Goslaru je stará více jak tisíc let. Jeho střed i úzké, často kameny dlážděné ulice lemují desítky trámov ých domů, z nichž každý má svou, mnohdy pohnutou historii. Po staletí bylo město oblíbeným místem císařů a symbolem moci severního Německa. V té samé době se město stalo i centrem křesťanství a začalo se nazývat Římem severu. Od té doby tu bylo postaveno 47 kostelů a chrámů, které podnes dominují scenerii města. V jeho středu se rozkl ádá malé oválné náměstí o rozloze pouhého čtverečního kilometru. Na kopci Rammelsberg, vysokém jen něco málo přes 600 m, se až do roku 1988 těžilo stříbro. V roce 1992 zařadila UNESCO toto historické město i s jeho stříbrnými doly na seznam světových památek, jako kulturn í a přírodní dědictví lidstva.
WERNIGERODE. „Barevné město“ jak je WERNIGERODE přezdíváno, se nachází na severní straně pohoří Harz, na soutoku řek Holtemme a Zillierbach. Je staré téměř 800 let. Jeho středu dominuje perla středověké architektury, slavná trámová stavba radnice, vyzděná červenými cihlami. Stěny budovy jsou vyzdobeny desítkami sošek i různých barevných ornament ů, vyřezaných do trámů konstrukce. První zmínka o ní se datuje z roku 1277. Sloužila v té době jako soudní dvůr, ale byla často používána i k jiným účelům. Konaly se zde například svatby, představení klaunů i vystoupení tanečníků. V roce 1544 byla budova přestavena do současné podoby a mistrovské dílo trámových staveb bylo ukončeno. Také městské ulice lemují desítky architektonicky skvostných trámových domů. Vysoko nad Wernigerode stojí překrásný zámek, z jehož terasy je nádherný pohled na město i pohoří Harz. První zmínka o stavbě pochází z roku 1213. V té době zde byla hradní pevnost, která však v průběhu několika století byla neustále přestavována. V roce 1676 dostala pevnost podobu barokního zámku. Ale teprve koncem 19. století dostal svou konečnou neogotickou podobu. V současné době je město zaplavováno tisícovkami turist ů, kteří nejen obdivují jeho středověké architektonické památky, přírodní krásu, ale přijíždějí sem i za hudbou. Po celé léto se tu koná hudební festival a koncerty vážné hudby. Na programu jsou díla takových mistrů jako Dvořák, Mozart i Beethoven. Pokud byste měli zájem podívat se na skvostnou architekturu středověku, nejsou tato města od nás propastně vzdálena. Po opuštění dálnice v Halle vám do centra této oblasti už zbývá jen několik desítek kilometrů.

Pin It on Pinterest