Category: 1998 / 01

Panthera tigris altaica

Největší kočkovitá šelma. Stojí na vrcholu potravního řetězce, a proto je stále více ohrožována jediným nepřítelem, kterým je člověk. Od roku 1993 bylo upytlačeno 150 až 200 ussurijských tygrů.Příčinou je především lov pro tradiční asijskou medicínu. Za kosti a kůži se platí 5000 až 10 000 USD.Mladí tygři jsou stříleni také proto, že občas loví domácí skot. V historii chovu bylo v péči člověka registrováno 4199 ussurijských tygrů. Z tohoto počtu bylo pouze 129 tygrů odchyceno v přírodě (100 z nich se rozmnožovalo). V péči člověka se dosud narodilo 4070 ussurijských tygrů.V současné době však musí být rozmnožování v zoologických zahradách omezováno. Mláďata totiž není kam umístit a návrat do volné přírody není zatím reálný. Je vypracován program záchrany tohoto druhu v přírodě.


Panthera tigris altaica
Tygr ussurijský

Rozšĺřenĺ:
východní Rusko, severovýchodní Čína

Velikost:
délka – samec 2700 až 3300 mm, samice 2400 až 2500 mm
hmotnost – samec 180 až 306 kg, samice 100 až 167 kg

Biotop:
tajga, tundra

Biologie:
žije samotářsky

Potrava:
divoká prasata, vysoká zvěř

Stav v přĺrodě:
asi 50 tygrů v Číně a 150 až 250 tygrů v Rusku

Stav v péči člověka:
553 tygrů, dobře se rozmnožuje (každý rok se narodí přibližně 50 mláďat)

Přĺčiny ohroženĺ:
ilegální lov, devastace biotopuStupeň ohroženĺ:
E- ohrožen CITES – I.

Pin It on Pinterest