Category: 2007 / 04

napsal Topí Pigula Čeští a němečtí vědci zjišťují, jestli u obce Nový Kostel severně od Chebu existuje v hloubce několika desítek kilometrů aktivní podzemní sopka. Seismické měření sítě WEBNET ukazuje, že se tady shlukují ohniska místních zemětřesení. Vědci se proto snaží nejnovější teorii ověřit.   „Kromě jiných věcí měří poměr plášťového a korového izotopu hélia. Právě měnící se poměr izotopů může naznačovat měnící se tektonickou situaci. Teď se trochu probudila aktivita zemětřesných rojů, poslední větší byl v roce 2000 a trval asi čtyři měsíce. Se zemětřesnými roji souvisí výrony CO2 a dalších plynů, které tvoří bahenní sopky v rezervaci SOOS,“ vysvětluje současnou situaci Tomáš Fischer z Geofyzikálního ústavu Akademie věd České republiky.   Silná vulkanická činnost bouřila na našem území v třetihorách, kdy dala charakter dnešnímu Českému středohoří. Sopkou byl bájný Říp i větrná Milešovka. Jedna z posledních sopek na našem území, Komorní hůrka, byla aktivní před stovkami tisíců let.  

  O zemětřeseních na západě Čech pochází nejstarší dochovaná zpráva již z 16. století. Slabá zemětřesení přicházejí v takzvaných zemětřesných rojích, které trvají i několik měsíců. Pak ale může nastat i několikaleté období klidu. Většinu ze současných otřesů zaznamenají pouze citlivé seismografy, jen málokdy dojde k větším škodám.  

První den letošního roku, půl hodiny po poledni, zaznamenaly západočeské seismografy zemětřesení o síle 2,3 Richterovy stupnice. Výsledkem postvulkanické činnosti jsou vývěry léčivých pramenů, na nichž je postavená proslulost západočeských lázní i bublající bahno rezervace SOOS u Františkových Lázní.

„Pokud by se teorie potvrdila, tak nová sopka by se tady mohla objevit spíše v horizontu desítek tisíců let. Takže žádné aktuální nebezpečí rozhodně nehrozí,“ konstatuje Tomáš Fischer.

Co je magnitudo

Magnitudo je číslo, které se vyjadřuje ve stupních Richtera a souvisí s energií, jež se uvolnila v ohnisku zemětřesení. Magnitudo je unikátní pro každé zemětřesení, protože každá zemětřesná událost má svou intenzitu a svou hloubku ohniska. Pro každé zemětřesení je proto charakteristické právě jedno konkrétní magnitudo. Intenzita zemětřesení naproti tomu kvantifikuje míru otřesů, které zasáhly zemský povrch od daného zemětřesení. Proto není intenzita zemětřesení jediný údaj, jako tomu bylo u magnituda, neboť intenzita jednoho zemětřesení se místo od místa mění. Největší by měla být přímo nad ohniskem (v epicentru), nulová v nekonečnu nebo alespoň hodně daleko. Tak tomu ale vždy není, protože velikost otřesů zemského povrchu závisí nejen na vzdálenosti od ohniska, ale také, a to docela významně, na lokálních geologických podmínkách daného místa, výšce hladiny podzemní vody a dalších faktorech. zdroj: Geofyzikální ústav Akademie věd ČR  

Pin It on Pinterest