Category: 1996 / 12

Kdyby Jean Jacques Rousseau, slavný francouzský myslitel 18. století, vstal z mrtvých, asi by se podivil, jak se v našich zeměpisných šířkách jeho učení o návratu k přírodě naplňuje nečekaným způsobem. Podíváme-li se dnes na mapu okolí velkých měst okem stavitele, nesta číme se divit, jak se dříve opuštěné lokality, na hony vzdálené od rušného tepu velkoměsta, mění k nepoznání.LES A RYBNÍK MÍSTO VELKOMĚSTA.  Nejcitelněji je čilý stavební ruch znát na územích, ležících až těsně u hranic Prahy či mimo její obvod. Stodůlky, Dolní Břežany, Jesenice, Psáry, Hrnčíře, Klánovice, Šestajovice, Líbeznice, Břeženěves, Újezd nad Lesy. Stovky rodinných domů, vyrůstajících jako houby po dešti tam, kam dříve zavítala jen noha turisty se svačinou v chlebníku, předznamenávají nový společenský fenom én v oblasti bydlení. Charakterizovat ho lze zhruba takto: co nejdále od rušného centra města, co nejvíce klidu a soukromí. Stěhování obyvatel do míst vzdálených někdy i hodinu jízdy autem od dříve lukrativního centra města, lze vysvětlit několika důvody. Zrod generace středních a velkých podnikatelů, schopných investovat několik milionů do vlastního domu, a nedostatek parcel v bližším okolí centra je jedním z nich. Ale argumentem, neméně významným při rozhodování o místě bydliště, je i touha po co nejintenzivnějším odpočinku po vypjatém pracovním týdnu. A k tomu je dům na okraji lesa či u rybníka daleko vhodnější, než přepychový byt nad hlavní městskou tepnou.VILOVÉ ČTVRTI: RYCHLE ZDVIŽENÁ RUKAVICE. První vlaštovkou se v tomto směru stala například výstavba čtvrti rodinných domů a vil v Kamenici – lokalitě, ležící jižně od Prahy směrem na Benešov. Areál, jemuž se v okolí zpočátku přezdí- valo milionářská čtvrť, se stal jedním z prvních projektů, při němž byl každý detail jednotlivých domů zcela podřízen přání zákazníka. Ale také jeho peněžence. Prvních dvacet čtyři rodin, které se do Kamenice nastěhovaly, mohly navíc ihned využívat i služeb vlastní lékárny, školky, zdravotnického zařízení nebo chvíle volna trávit na minigolfovém hřišti, které patří k areálu. Laťka pro následovníky byla nasazena. A ti na sebe nenechali dlouho čekat. Desítky stavebních firem daly jednoznačně přednost výstavbě uzav řených vilových čtvrtí, před roztrou šenou výstavbou. Důvody jsou více než pochopitelné. „Jde v prvé řadě o úsporu peněz a času. Pro stavitele i pro zákazníka,“ tvrdí František Žáček z pražské firmy Renesance – reality. „Mechanizace, stavební materiál, pohonné hmoty a v neposlední řadě i řízení stavby, soustředěné v jedné lokalitě, přináší finanční efekt ještě dříve, než se dá stavba do pohybu. Stejně tak výstavba inženýrských sítí je daleko levnější, provádí-li se pro třicet objekt ů najednou. V konečném resumé to znamená, že domy se vystaví v kratším čase a pro klienta za přijateln ější cenu.“ Zájem klientů o nový typ bydlení, podle slov realitních makléřů, zatím ještě stále přesahuje nabídku a možnosti stavebních firem. Proto projekty velkoryse koncipovaných vilových čtvrtí mnohdy ještě ani nesta čí oschnout na rýsovacím prkně a už se dostávají ke slovu bagry, hloubící základy. Jedním z příkladů je i výstavba areálu 145 vil a rodinných domů v Nebušicích – lokalitě, ležící na hranici Údolí Šárky v Praze 6. Na parcelách o rozloze od 250 do 1000 metrů čtverečních vznikají osobité stavby s origináln ími interiéry přímo uprostřed kopců, jezírek a lesů. Součástí areálu je i projekt mezinárodní školy, dvou fotbalových a tří basketbalových hřišť a tenisových kurtů. Ale ani další města nezůstávají pozadu. Spojení charakteru tradiční jihočeské vesnice s moderní infrastrukturou zase nabízí v projektu Kodetka českobudějovická firma KDT,a. s. Ta hodlá do atraktivního prostředí Vráteckého rybníka situovat 90 rodinných domů v deseti architektonick ých celcích. Komu to finanční prostředky dovolují,  může si svůj návrat do přírody zařídit rychle a účinně.LÉTA, MĚSÍCE? DESÍTKY DNŮ! Rychlost, z níž se ze zelené louky vynoří dům, dokončený do nejmenšího detailu, ještě stále vyráží dech. Ani léta, ani desítky měsíců jak bývalo zvykem. „Stavět začínáme po šesti týdnech od předání stavebního povolení. Jde-li o hrubou stavbu bez základů, je to otázka 22 až 30 hodin, se základy tři měsíce,“ říká ing. Stanislav Kofroň z obchodn ího oddělení firmy Atrium z Horažďovic v jižních Čechách. Montované dřevěné domy, díky kterým tato firma získává pověst štiky i v pražských stavitelských vodách, si kvalitou ani provedením ničím nezadají se zděnými stavbami. Naopak, v mnohém je předčí. Rychlost výstavby, variabilita, znatelné energetické úspory a v neposlední řadě i cena. To jsou trumfy, jež by u nás navíc mohly předznamenávat nový trend i v užívání stavebního materiálu.CENA STÁLE ROZHODUJE. Pro většinu kupujících však zůstává rozhodujícím argumentem cena domu či vily a pozemku, na němž má obydlí jeho snů stát. V Praze a jejím okolí (podobně jako v jiných velkých městech) přijde dům na klíč na částku od 2 do 10 milionů. „Rozhodující je přitom velikost obytné plochy, použitý druh materiálu i originalita architektonického řešení stavby. U pozemků je zase určující poloha, jež nezřídka dostává přednost před vzdáleností od centra města. Zlatým středem je částka mezi 1000 až 1500 korunami za metr čtvereční,“ říká Franti šek Žáček. Na lukrativních místech, jakými jsou například Klánovice s parcelami obklopenými lesy, to však bývá suma od 2000 korun za metr čtvereční.VELKÉ STĚHOVÁNÍ NA OBZORU? Nový trend v bydlení, vyznačující se útěkem k soukromí, může přinést kromě pocitu intenzivnějšího odpočinku i znatelnější vnímání osobní svobody a snad i nalezení větší porce času na vlastní záliby a zájmy. Zat ím je však jen výsadou úzké společenské vrstvy s vysokými příjmy. Avšak nové technologie, znatelně snižující nejen dobu, ale i cenu výstavby rodinných domů, sílící konkurence, start hypotečních úvěrů s přijatelnou výší splátek a v neposledn í řadě i některými realitními makléři očekávané sevření nůžek mezi nabídkou i poptávkou, mohou dostupnost bydlení „ve svém“ přinést dříve, než se dnes zdá být reálné.

Pin It on Pinterest