Category: 2008 / 09

Text a foto Marian S. Sucha   „Podívej, to je snoubenka oríši,  iyavó, tedy nově iniciovaná santera,“ sděluje mi moje mulatka Yadira na terase kavárny ve staré Havaně, ukazujíc na nádhernou mulatku v bílém, která prošla právě kolem. „Denně jich potkáš v ulicích Havany na tucet. Aby se jí stala, musela stejně jako ostatní projít křtem, kterému se říká asiento,“ Později se mohou stát kmotrem nebo kmotrou – padrino někoho dalšího, kdo prochází santerským křtem. Oni pak povýší na kněží. Santerie má také svého „papeže“ – nejvyššího babalao. Říká se mu otec tajemství a představuje nejvyšší moudrost. Může jím být pouze muž. Žena se může stát jen jeho pomocnicí.  

„Ale kdo tyto vyvolené učí moudrosti,“ ptám se své mulatky. Zdrojem moudrosti jsou prý starší babalaové, někdy i moudré knihy. Ve staré Havaně žije mnoho santerů. Říká se, že provádějí bílou magii. Osud jedince mají ovlivnit korále, obětní dary, rituální koupele, talismany a fetiše. Stejně tak různé rady nebo zákazy, které se santero od oríšů dozví prostřednictvím rozličných metod věštění, třeba házením kokosových skořápek.  

●●●

„Santero umí docela rychle najít z panteonu toho oríšá, tedy něco jako anděla, který k člověku patří a nejvíce se k němu hodí,“ pokračuje Yadira. Je to proto, že každý má nějaké typické chování a vyzařuje energii. Ona sama má za oríšá, tedy něco jako anděla, paní ohně a patronku hřbitova Oyá.

„Cože?“ Oyá, kterou si Kubánci ztotožňují se svatou Terezou z katolického náboženství, je královnou mrtvých. „Ale neboj se, není to nic špatného,“ je přesvědčena Yadira.   Uctívání oríšá je jiné než velebení katolických svatých. Yadira se svými svatými nejen mluví, ale jednou týdně jim i něco obětuje – jídlo, kytičku, lilek, kávu, rum, doutník nebo mince a zapálí jim svíčku. Každý oríšá má totiž rád něco jiného. V Havaně je několik tržnic, kde prodávají pomůcky a předměty pro afrokubánské kulty. Po městě jsou roztroušeny malé stánky s květinami, kde místní mohou zakoupit čerstvě řezané květiny barev a preferencí svých oríšá.  

Velmi důležitou instancí je také bylinkář – yerbero, který prodává prakticky vše čerstvě zelené – od máty do mojita, přes bazalku na vaření nebo do čajů pro santerské recepty a obřady – infusiones. Nejedná se však o šarlatánské bylinkářství, nýbrž o hlubokou znalost účinku těch nejrůznějších bylinek a kořínků. Oríšá kořenů, léčivých bylinek a vegetace je Ossaín. Neměl ani otce ani matku. Nenarodil se. Na svět přišel zjevením – ze země, stejně jako vegetace. Obdržel secreto del ewé, tedy znalost a moc kouzla rostlin a bylinek. Jeho barva je samozřejmě zelená a žije v kmenech vysokých a mohutných stromů. Tento oríšá je proto spojován se svatým. Silvestrem nebo svatým Ambrosiem, léčitelem a botanikem.  

Spousta Kubánců, stejně jako moje mulatka Yadira, má doma malý oltář, na který dává obětiny a mluví se svým oríšá a pak také s dalším, který je strážcem domova a zároveň tím, „kdo otvírá cesty a dveře“ a na kterém záleží, co je možné a co ne. Jmenuje se Elegguá.

„Prosím je o pomoc, když potřebuji něco zařídit, někdy se s nimi i pohádám. Nebo jim přikazuji. Zároveň je však velmi respektuji,“ říká Yadira.

„A pomůže to?“ Oči se jí rozzáří. „Samozřejmě. V Evropě jste se naučili chodit k psychologovi, ale tohle je podstatně jednodušší.“ Pak dodá, že se nesmí od oríšá žádat nic příliš materiálního. Třeba žádosti o peníze ignorují. Africká náboženství mají přírodní božstva a uctívají se tím nejpřirozenějším způsobem – oběťmi, hudbou a tancem, který má v afrických náboženstvích exorcistické funkce.   Hlasem bohů jsou bubny. Mají zvláštní síly a umí vyvolat duchy. Bubny batá se používají jenom při speciálních ceremoniích a sídlí v nich božstvo Ayá. Musí být vysvěceny, podobně jako muži, kteří na ně hrají. Jiné bubny se používají při bembé – slavnostech k obveselení oríšů. Každé božstvo má svůj rytmus a popěvek, kterým se přivolává na zemi, tedy svoji vlastní rumbičku, při které může sestoupit na některé ze svých dětí jako na koně v podobě transu.  

●●● V santerii se uctívají také duchové zemřelých předků. Spolupráci s duchy hřbitovů praktikuje afrokubánský kult palo monte. Rituály a ceremonie jeho kněží – palerů, vypadají podstatně jednodušší než v santerii. Pracují – tedy doslova si pohrávají s duchy, vždy tajně. Akumulují do kouzelného hrníčku síly v objektech, které jsou uloženy v tzv. nganga nebo bilongo. Jsou to různé lidské kosti a země z hrobů, bylinky, kořeny a větvičky, kosti ptáků a zvířat a další objekty mrtvých.  

Nganga ale není jen energie hrníčku, ale i jeho majitele. Je to vlastně svět v miniatuře, a když někdo prošel všemi stupni iniciace, vytvoří si svoji osobní ngangu. Zatímco u santerie je vidět častěji krásné, do bílé oblečené mulatky, palo monte nebo spíše oríšá Mama Kengue (Obatalá), jak píše velká kubánská antropoložka Lydie Cabrera, zakazuje svým dcerám veškerý sexuální styk, takže její služky jsou vždy staré panny nebo starší ženy. Palerové provozují na rozdíl od santerů většinou černou magii. Lidé se na ně obracejí, když chtějí někomu uškodit.  

Santeria je ve své esenci věštícím náboženstvím. Obsahuje různé systémy předvídání. Přestože jde o takzvanou bílou magii, mohou stejné osoby použít kouzla také pro zlo, tedy černou (často se jí také říká židovská) magii.

Santerie je přímý kult. Kubánci jsou pragmatičtí, a tak chtějí na rozdíl od dlouhodobých a do jisté míry velmi vzdálených příslibů katolické církve bezprostřední, smysly pochopitelné odpovědi na své konflikty a problémy.

Pin It on Pinterest