Kategorie: 1999 / 03

Začátkem devadesátých let se v americkém státě Colorado ve Skalistých horách zavřel jeden z nadšenců Internetu do srubové chaty a vsadil se, že měsíc vydrží žít, aniž by potřeboval reálný styk s civilizací. K zásobování jídlem, k práci a zábavě si vystačil připojením k celosvětové počítačové síti Internet.

NOVODOBÍ UPRCHLÍCI

Nebyl sám, kdo tehdy opouštěl místo v kanceláři, zanevřel na rušné ulice amerických velkoměst, na sklobetonové hradby, a dal přednost vůni lesa, křišťálové vodě a romantické krajině. Novodobí uprchlíci z měst neopustili civilizaci jako takovou. Naopak, vzali s sebou do horských samot její nejnovější vymoženosti, jako jsou mobilní telefony, faxy, satelitní televize, počítače. Zejména nezapomněli na výkonné modemy pro připojení k počítačovým sítím. V Americe se těmto moderním nomádům říká “Lonely Eagles” (Osamělí orli) a jde o poslední výkřik konce dvacátého století.

Vlna “Lonely Eagles” postihla a stále postihuje v USA nové a nové profese. Počítačoví odborníci, překladatelé, spisovatelé či obchodníci přicházejí na to, že není třeba “sedět v kanceláři” a dojíždět do zaměstnání. Studie Washingtonské univerzity již v pětadevadesátém roce uvádí, že mezi 78 500 domácnostmi bylo objeveno 2600 “orlů”. Oblasti, kam “orli” přesidlují, se rozšiřují a pochopitelně jde o kraje veskrze malebné, v amerických horách nebo na pobřeží Pacifiku.

KOLEKTIVNÍ ROZUM

Nejde jen o profesi. Vzniká nový druh lidí! “Všechen život je procesem digitálně-informační transformace,” tvrdí Richard Dawkins, britský evoluční badatel, profesor Oxfordské univerzity. Jeho názory se staly pilířem pro novodobou filozofii hledající rámec pro naše konání, jehož prazáklad je opět viděn, jako ve starověkém Řecku, v čísle. K tomu se přiřazuje pojem “kyber”, slovo dnes běžně vnímané anglicky jako “cyber”, což je odvozeno ze starořeckého “kybernao” (řídit loď). Dnešní generace ve svém řízení, brouzdání, surfování počítačovými sítěmi již nevnímá dvojkovou soustavu (nula a jednička), na jejímž základě se odvíjejí současné dějiny. Důležitější je pro ni alternativní kultura, jako je cyberpunk nebo nově vznikající literatura, která si bere za základ nekonečné možnosti začátku a konce algoritmu tzv. “hypertextu”.

Ještě předtím, v osmdesátých letech, i u nás vznikaly tzv. BBS – bulletin boardy, kdy modemy na mnohé hodiny (tehdy za levnou minci) umlčely telefony. Nová generace vypravěčů na počítači přepsala a zakódovala do čísel svůj příběh, aby se na druhé straně telefonního kabelu před počítačem rozzářila něčí tvář. Čísly a písmenky malovaným obrazům a psaným příběhům chyběl už jen kouzelný “šém”, který by dodal počítačům zapřaženým v síti obrázky skutečné, fotografie, video, mluvené slovo a hudbu. Díky technologii “šému”, vybudované pro změnu v Evropě ve švýcarském institutu fyziky CERN, mohla ve světě vzniknout jedna velká pavučina počítačů zvaná “World Wide Web” (zkracováno WWW). Nastala epocha, kterou předvídal před mnoha desítkami let francouzský jezuita Pierre Teilhard de Chardin, že evoluce povede k bodu, ve kterém se všechno vědomí na světě spojí do jednoho kolektivního rozumu. Navíc “kolektivní rozum” – Internet – nepatří nikomu, a přitom patří všem.

TAZ je v kyberkultuře zóna, se kterou přichází další cyberpunkový autor Hakim Bey ve své kontroverzní a mnohými odsuzované knize “T.A.Z., the Temporary Autonomous Zone, Ontological Anarchy, Poetic Terrorism (New Autonomy Series)”. Navazuje na myšlenku neexistence hranic v Internetu a dovádí pojem “terra incognita” přes povstání a partyzánský boj k rozpadu politických systémů a vyloučení manipulujících masových médií. Ocitáme se v jakémsi “ráji” čisté duševní komunikace.

VIRTUÁLNÍ MEDICÍNA

“Hmota se virtualizuje,” zní postulát dneška. V pavučině Internetu uložené noviny čte hlasový syntetizátor a stává se očima slepců. První oblastí, kde virtualita přebírá roucho těla, je právě lidská invalidita, nemohoucnost a nedokonalost. V Británii vznikají první roboty, které umožňují ochrnutým pacientům se najíst, oholit nebo se nalíčit. Program ViaVoice, jenž diktováním píše na obrazovce dopisy, je dnes běžně k mání za 50 dolarů a počítač, který mluví, se bude brzo prodávat za 1000 dolarů. Počítačoví vynálezci dnes spolupracují s neurology a dokazují, že lze implantovat do lidské hlavy čipy, a člověk může svými myšlenkami rozhýbat “stroj”.

To vše se ve spojení s Internetem dostává do sféry, kde dosud panovala pouze naše fantazie.

ČEŠTÍ KYBORGOVÉ

I v Čechách máme cybermany, kyborgy. Jsou zde, a to díky tradici osmibitových íqéček, ZX spekter, počítačům Atari, nebo šestsetdvojkovému editoru. Také jejich podhoubí vzniklo díky komunistickým molochům, které svými rozvětvenými chapadly primitivních počítačových sítí protokolu X-25 sčítaly své poddané od Aše až po Čiernou pri Čope.

Naskakující pohyblivé obrázky v Internetu a další aplikace, tzv. java applety pod systémem Microsoftu, by mohly mít visačku Czech made, díky našemu programátorovi Petru Kukolovi, kterého si cení i sám velký Bill Gates. Cyber bohém Ondřej Neff, spolu s dalšími – mnohem mladšími bohémy Internetu, dokázal nedávno rozpálit hlavy ministrů v kauze Telecom. Jsme jednou z prvních zemí Východu, kde se experimentuje s internetovskou televizí. Ojedinělou postavou Internetu je česká podnikatelka Juráňová, která výtěžek z restitucí namísto do klidného života investovala do internetového publikování a služeb s tím spojených. Také u nás, například ve vojenské nemocnici, se odehrála ojedinělá operace za pomoci počítačové sítě, kdy se kamera na skalpelu chirurga dostávala k ledvinám pacienta. Přihlížející školící se lékaři se netísnili na sále, kde by za zády operatéra nic neviděli, ale pohodlně seděli v křeslech. Navíc během operace se mohli operujícího chirurga na cokoliv ptát. Vše bylo propojeno do počítačové sítě a obraz mohl být sledován kdekoliv, třeba i na Měsíci.

Pin It on Pinterest