Category: 2006 / 02

Egypťané věřili, že v těle člověka sídlí duch, který po smrti dále žije se všemi vlastnostmi zemřelého, avšak jen dokud zůstane zachováno jeho tělo. Na to navazoval složitý záhrobní kult, který vyžadoval mumifikaci zemřelého. K ochraně mumií proto vznikaly stavby gigantických pyramid, za Nové říše to byly hrobky tesané do skal (Údolí králů u Vesetu). Zároveň rostlo i bohatství chrámů a moc kněžstva, které se stalo privilegovanou kastou. Středem všeho kultu byl faraon.

Ne všichni Egypťané se však mohli těšit, že spočinou v pyramidách a skvostných hrobkách, a tak si zpříjemňovali pozemský život věštěním. Znali mnoho způsobů, jak se podívat do budoucnosti.

CHCETE SI TAKÉ ZAVĚŠTIT?

Dejte si před sebe egyptskou tabulku hieroglyfů a věřte, že vaši ruku při věštění povede moudrý bůh Thoth. V duchu promyslete konkrétní otázku, zavřete oči a sedmkrát nad tabulkou zakružte tužkou ve směru hodinových ručiček. Pak poslepu píchněte do některého místa v tabulce. Každý znak má svůj význam. Chcete-li se naopak podívat do minulosti, je nutné zakroužit tužkou nad tabulkou sedmkrát proti směru hodinových ručiček.

Klíč k hieroglifům

1. Setkáte se s bohatou ženou, která se bude držet doma (platí pro muže). Svobodná dívka nebo žena se může těšit na vdavky a může se spolehnout na věrnost svého milence.

2. Čeká vás plno neúspěchů. Můžete přijít o peníze, odhalit nevěru svého partnera, také soudní spor těžko vyhrajete.

3. Pošta přinese dopis s potěšujícím obsahem. Kromě toho můžete přijít k pěknému majetku, blahobytu a lidé si vás i přesto budou vážit a ctít vás.

4. Ani se raději nedívejte do dopisní schránky! Dozvíte se, že přijdete o peníze, a nebo dokonce o práci.

5. Váš partnerský vztah skončí a každý půjdete svou cestou.

6. Obchodní záměr (dnes bychom řekli podnikatelský) vám nevyjde!

7. Čeká na vás bohatý, hezký a věrný partner s dobrým společenským postavením.

8. Vaše očekávání se splní, budete prosperovat.

9. Může přijít nečekaný sňatek a nebo i zplození dítěte.

10. Přítel nebo kolega vám dopomůže po návratu z dalekých cest k prosperitě.

11. Partner vás asi podvádí…

12. Čeká vás úspěch v každém podnikání!

13. Peníze vám asi nikdo nepůjčí, dejte si pozor na podvodníky.

14. Osoba, na které jste závislí, vás nemile překvapí.

15. Jestliže vám pomohou přátelé, dosáhnete úspěchu a bohatství.

16. Čeká vás náhlá cesta se sympatickou osobou, která vás přivede k bohatství.

17. Ošklíbáte se nad věštbou, ale tajně na ni spoléháte. Záhy zjistíte, že to opravdu funguje!

18. Nenadálé setkání s jistou osobou vyvolá váš odpor, ale nakonec vám tato známost bude ku prospěchu.

19. Ten, kdo vám dluží peníze, je nechce vrátit, chce vás podvést.

20. Váš partner příliš holduje alkoholu. Vaše obchodování (podnikání) nebude nijak slavné, ale bez peněz nezůstanete. Pocit štěstí mít ale nebudete.

21. Dozvíte se o smrti člověka, který vás sice nezajímal, přesto vám něco zanechal.

22. Vše záleží jen na vás, rozhodne vaše chování. Buďte ostražití, a vaše budoucnost bude skvělá! 23. Boží mlýny melou…, a spravedlnost postihne zlou a nečestnou osobu. Nezapomínejte na dobré chování ani vy!

Pin It on Pinterest