Category: 2008 / 12

Text a foto Petr Slavík   Když se městečko Saintes-Maries-de-la-Mer pomalu choulí do teplého přítmí letního večera, ozve se odněkud zvuk kytary. Ta melodie se vám usídlí v podvědomí a táhne vás k sobě. Za okamžik se přistihnete, jak si podupáváte do rytmu. Je tak známá…, ale…jakoby odjinud, z jiného kraje, snad z jiné země… Hbité prsty zpocených hudebníků vybrnkávají na strunách španělských kytar ohnivé rytmy flamenca. Světla z přístavu se topí v karafách růžového vína, které tak úžasně podtrhuje chuť grilovaných mušlí. Vítr přináší slanou vůni moře a ochlazuje rozpálená čela tanečníků. Takový je kraj Camargue, když se baví.  

Francouzský šarm se snoubí se španělským temperamentem. To spojení je pro tuto oblast jižní Francie typické. Kraj kolem delty řeky Rhôny je plný vinic, pastvin, rýžových polí, ale i solisek a bažin s dotěrnými komáry. Lidé tu nezapomněli žít z darů země a vychutnávají si je, jak to dokáže jen národ vyhlášený svým gurmánstvím. Typická růžová vína, proslulé salámy z camargueských býků, zvěřinové paštiky nebo bohaté plody moře jsou jen velice chudým výčtem kulinářských slastí, které na návštěvníka čekají na farmách nebo v restauracích rozesetých mezi vinicemi a na mořském pobřeží.   Typickým představitelem této oblasti je polodivoký camargueský kůň, žijící po většinu času volně v rozsáhlých bažinách. Toto temperamentní plemeno vzniklo patrně z původních koní chovaných Kelty.Krev těchto koní se postupně mísila s krví koní římských legií. Po pádu římské říše a arabské invazi měli na utváření plemene vliv i koně berberského typu. Dnešní camargueští běloušové jsou pevně stavění a otužilí koně, využívaní místními farmáři pro práci s býky, kteří se zde chovají nejen pro maso, ale také k býčím zápasům. V letních měsících slouží koně jako atrakce pro návštěvníky a pohled na skupinku jezdců v sedlech proti zapadajícímu slunci je typickým obrázkem vrcholné turistické sezony.  

Přes všechny krásy této jihofrancouzské divočiny je Camargue především rájem vodního ptactva. V oblasti uzavřené Malou Rhônou, Velkou Rhônou a Středozemním mořem žije dvě stě šedesát osm druhů ptáků. Pokud vás omrzí rušný život městečka, můžete se procházet mezi lagunami a pozorovat volavky, racky, čápy a další vodní ptáky. Přestože je delta tak bohatá rozmanitostí druhů, zůstávají všechny tak trochu ve stínu jednoho – plameňáka růžového. Naleznete ho všude. Na výšivkách, na pohlednicích, vinětách i tričkách. Pozorování těchto krásných ptáků může být tečkou za návštěvou „divoké“ jižní Francie.

CAMARGUE

● Se svou rozlohou 86 300 hektarů na souši a 33 000 hektarů na moři, chrání park křehké území navzdory rozmarům říční, mořské a smíšené vody.

● Je to originální přírodní prostředí se 7200 obyvateli, kde panuje rovnováha a respekt člověka k přírodě.

● Park byl založen v roce 1970 a řadí se k prvním národním parkům ve Francii. ● Jeho posláním je správně řídit velkolepé dědictví, ruku v ruce s životním prostředím a místním rozvojem.  

Pin It on Pinterest