Category: 2007 / 02

Napsal  Jaromír Pohan

vyfotografoval  Topí Pigula

Před miliony let se na dnešním Ostravsku rozkládalo pravěké moře. Pak se však pevnina zvedla, moře ustoupilo, ale malé množství mořské vody zůstalo uvězněno v podzemních slujích. Až donedávna.

Vysoce koncentrovanou mořskou vodu objevili náhodou na přelomu 50. a 60. let minulého století geologové v rámci rozsáhlého průzkumu v ostravském kamenouhelném revíru. Několik vrtů bylo provedeno v prostoru Jistebník–Polanka–Stará Bělá. Balneologové tady rozhodně žádný zázrak neočekávali, ale z hloubky tři sta až čtyři sta metrů zcela nečekaně vytryskla voda. Rozbor ukázal, že obsahuje velké množství minerálů, především jodu a bromu, a to až 52 miligramů na jeden litr, což je největší množství v Evropě. Voda pochází z třetihor, z moře, které tu bylo před 6,5 až 11 miliony let.

V době, kdy v tomto údolí probíhala silná tektonická činnost karpatského vrásnění, vyplňovaly oblasti karpatských předhlubní mohutné sedimenty miocénního moře, silně prosycené mořskou vodou. Sedimenty byly později překryty jílovitými nepropustnými vrstvami a dalšími nánosy, takže dnes tvoří v hloubkách více než dvě stě metrů pásmo, tedy souvrství písků a štěrků mocně nasycených mořskou vodou s vysokým obsahem chloridů a vysokou koncentrací jodu a bromu. Takže pak už jen stačilo na tomto zázračném místě postavit lázně. Třeba ty v Darkově nebo v Klimkovicích, na severovýchodní Moravě v oblasti mezi Hrubým Jeseníkem a Beskydami.

Mořská voda, solanka, je v Klimkovicích čerpána z hloubky 400–500 metrů. Voda je po vyčerpání ukládána do jímek, v nichž ještě dva až tři týdny dozrává. Systémem potrubí je pak přiváděna do lázní, kde se ohřívá na 36 stupňů Celsia a slouží ke koupelím, inhalacím a zábalům. To ale není vše, co pacientům lázně nabízejí. K dispozici tu jsou také bylinkové či perličkové koupele, specialitou je pak energetická pyramida, příjemným zážitkem nejrůznější masáže, a sportovní vyžití nabízí tenis, minigolf či jízda na kolech.

Základem zdejší lázeňské činnosti je tedy třetihorní jodobromová vysoce koncentrovaná solanka, která se používá především k léčbě pohybového ústrojí, neurologických nemocí, roztroušené sklerózy, gynekologických a cévních onemocnění. Voda tu má totiž vysoký obsah jodu, bromu a ostatních minerálních látek. Obsahem jodu v průměru devětsetkrát převyšuje běžnou mořskou vodu a obsah ostatních minerálních látek je téměř dvojnásobný.

Zásoba těchto zdrojů není – stejně jako u jiných vzácných surovin – nevyčerpatelná. Naštěstí se tento problém netýká naší generace, protože zásoby se odhadují i při dvojnásobné kapacitě lázní na pět set až sedm set let.

***

„Průměrně se u nás léčí pět tisíc tři sta klientů za rok,“ říká manažerka lázní Klimkovice Kateřina Kořená. „V poslední době roste hlavně i zájem o trávení dovolené v našich lázních,“ vysvětluje. Návštěvníci tu vyhledávají nejen lázeňské procedury, ale i další programy, které zpestří život v tomto moderním zařízení. K barbecue se využívají venkovní grily, k lenošení plážová terasa s lehátky navazující na část vnitřního bazénu, ke sportu pak minigolf, kuželky či tenisové kurty. Stále populárnější jsou také wellness pobyty, pro ženy potom speciální programy Dámy samy, novinkou jsou pak i víkendové nabídky lázeňských procedur.

Jodové lázně Sanatoria Klimkovice tak patří k nejmodernějším lázeňským zařízením v České republice, protože byly uvedeny do provozu v roce 1994 jako státní zařízení, pouze Sanatoria Klimkovice se osamostatnila a poskytují rehabilitačně-lázeňské služby jako nestátní zdravotnické zařízení.

Areál lázní tvoří komplex dvou léčeben propojených podzemním koridorem a obklopených rozlehlou parkovou zahradou s tenisovými kurty, odpočinkovými a vyhlídkovými terasami. Překrásná, s láskou udržovaná zahrada je předmětem obdivu návštěvníků a vyhledávaným relaxačním místem.

Mineralizace mořské vody

Moře … Mineralizace v g/l

Rudé moře … 42

Středozemní moře … 38

Černé moře … 19

Baltské moře … 4 Jodobromová solanka (třetihorní moře) … 54  

Pin It on Pinterest