Category: 2014 / 05

TEXT: Jaroslav Petr

Sto let po otevření Panamského průplavu se ve Střední Americe schyluje k budování druhé vodní cesty spojující Karibské moře s Tichým oceánem. Přírodovědci však bijí na poplach. Megalomanský projekt přímo ohrožuje jedinečnou přírodu na ploše 400 000 hektarů.

Devětadvacátého září roku 1513 stojí španělský conquistador Vasco Núñez de Balboa na písčité pláži. V jedné ruce svírá tasený meč a v druhé praporec s Pannou Marií. Je první Evropan, který spatřil Pacifik z americké strany. Ráznými kroky vstoupí do vln Tichého oceánu. Když mu voda vystoupí ke kolenům, prohlásí toto „Jižní Moře“ a všechny k němu přilehlé pevniny za majetek španělské koruny. 

Balboa má v té chvíli za sebou sto deset kilometrů úmorného pochodu tropickou džunglí napříč Panamskou šíjí. Překročil horský hřeben, vybojoval řadu bitev s domorodým obyvatelstvem. Čeká ho neméně trnitá zpáteční cesta. Pokud by se chtěl z pacifického pobřeží vydat zpět na pobřeží Karibiku po moři, musel by urazit bezmála 13 000 kilometrů. Plavba by ho zavedla až do bouřlivých vod Magalhãesova průlivu na nejjižnější výspě jihoamerického kontinentu. Se stejným problémem se budou potýkat celé příští generace mořeplavců i obyvatel Střední Ameriky. Panamská šíje měří v nejužším místě jen pár desítek kilometrů. Pro lodě však představuje nepřekonatelnou překážku. „Objížďka“ kolem Jižní Ameriky je děsivě dlouhá.

ko1405 nikaragua pruplav dsc 0652 drinkthewater.org

Vzdušné zámky

Už španělští conquistadoři si pohrávali s myšlenkou na vybudování plavebního kanálu napříč Panamskou šíjí, který by drasticky zkrátil cesty mezi Atlantickým a Tichým oceánem. V roce 1534 dokonce přikázal španělský král Karel V. Habsburský hledat trasu, kudy by mohl plavební kanál vést. Jedním z hlavních motivů bylo jednodušší spojení s dobytou říší Inků v Peru. Španělé zvažovali, zda prokopat pevninu na území dnešní Panamy, Nikaraguy, nebo až v Mexiku. Záhy však pochopili, že zbudování průplavu je čirá utopie.

Reálnější kontury dostaly plány na výstavbu vodní cesty napříč Panamskou šíjí v 19. století. V roce 1848 vypukla v Kalifornii „zlatá horečka“ a poptávka po přepravě mezi východním a západním pobřeží Ameriky se vyšplhala až do nebes.

V roce 1869 byl dokončen Suezský průplav a Francouzi namlsaní úspěchem zvedli hozenou rukavici Panamského kanálu. Vedením stavby pověřili muže, jenž dostavěl Suezský průplav. Ferdinand de Lesseps zahájil stavbu v roce 1880. Představy o tom, že prokopat přímou vodní cestu napříč Panamou bude ve srovnání s výstavbou Suezského kanálu procházka růžovým sadem, se záhy ukázaly jako naivní. Náročný terén, povodně a sesuvy půdy, tropické choroby – to vše ztěžovalo postup prací. Peníze tekly proudem, ale kanál rostl pomalu a za nesmírných obětí. Lesseps tvrdil, že kanál postaví za 120 milionů dolarů. Když v květnu 1889 vyhlásil bankrot, byl Panamský průplav hotový ze dvou pětin a v účetních knihách figurovaly výdaje bezmála 235 milionů dolarů. Počet těch, kdo při stavbě zemřeli, se dnes odhaduje na děsivých 22 000.

Spojené státy viděly význam kanálu napříč Panamskou šíjí zcela jasně. Odborníci sice navrhovali jeho zbudování na území dnešní Nikaraguy, ale prezident Theodore Roosevelt prosadil silou své osobnosti dokončení rozestavěného de Lessepsova díla. Záměr Američanů nezkomplikovaly ani politické změny ve Střední Americe, když se Panama vymanila z nadvlády Kolumbie a vyhlásila nezávislost.

Stavební stroje a dělníci zahájili práci na opuštěném francouzském díle v roce 1904 a o deset let později, 15. srpna 1914, byl průplav slavnostně otevřen. Po více než sto letech provozu se dočká zásadní inovace. Rozšíření průplavu s rozpočtem 5 miliard dolarů započalo v roce 2007 a dokončeno bude v roce 2015.

ko1405 nikaragua pruplav canalnicaragua cb24.tv

Nikaragujská alternativa

Nikaragujská alternativa Panamského průplavu byla v minulosti na plánovacím stole mnohokrát. Nyní se vrací. Existuje hned v několika variantách. V západní části všechny využívají rozlehlých vod jezera Nicaragua a vedou povodím řeky Las Lajas. Počítají s vyústěním kanálu do Pacifiku u města Brito. Ve východní části jsou ve hře celkem čtyři trasy, přičemž největší šance na realizaci se dávají té, která začíná na pobřeží Karibiku u ostrova Isla del Juan Venado a vede k jezeru Nicaragua povodím řek Escondido, Rama a Oyate. Hongkongští investoři už definitivně zamítli nejjižněji vedenou trasu, která počítá se splavněním řeky San Juan při nikaragujsko-kostarické hranici.

Nikaragujská vláda vydala koncesi na výstavbu kanálu čínským investorům s odůvodněním, že v druhé nejchudší zemi Ameriky nastartuje projekt za 40 miliard dolarů hospodářský rozkvět. Už samotná výstavba nabídne milion pracovních míst. Růst hrubého národního produktu by měl do tří let vyšplhat na trojnásobek.

Zkrátka nepřijdou ani investoři. Kanál budou mít pronajatý na 50 let s možností prodloužit smlouvu o další půlstoletí. V pásmu kanálu mohou budovat průmyslová centra, letiště, železnice, ropovody a plynovody. Pokud budou Číňané potřebovat pro své aktivity soukromé pozemky, nikaragujská vláda je pro ně vyvlastní. Investoři z HKND získali práva na těžbu přírodních surovin, jejichž ložiska při výstavbě kanálu objeví.

Také lodní dopravci vyhlížejí netrpělivě novou vodní „zkratku“ mezi Atlantikem a Pacifikem. Doba potřebná k proplutí Panamského průplavu se pohybuje mezi 20 až 30 hodinami a z toho většina připadá na čekání. Ve srovnání s cestou kolem mysu Horn na nejjižnějším cípu Jižní Ameriky je to chvilka. Nemluvě o tom, že protažení lodi úzkými zdymadly Panamského průplavu je neskonale bezpečnější než plavba bouřlivými vodami kolem Ohňové země.
Řada lodí je ale k této dlouhé a nebezpečné oklice donucena, protože se do Panamského kanálu nevejdou. Nikaragujský kanál by měl uspokojit lodi s třiapůlkrát těžším nákladem, než jaký provezou lodi jeho panamským konkurentem.

Zděšení přírodovědců

Pro přírodovědce se stal Nikaragujský kanál noční můrou. Nikaragujská vláda si ani neověřila dopady stavby na životní prostředí. To přenechala hongkongskému investorovi. U něj se dá jen těžko přepokládat, že by si nechal čtyřicetimiliardovou investici zhatit ohledy k tropické přírodě.

Samotná stavba zničí 400 000 hektarů jedinečného tropického deštného lesa a mokřadů. Nejpravděpodobnější trasa kanálu protíná přírodní rezervaci Cerro Silva, kde žije celá řada kriticky ohrožených druhů. Například pralesní žába bezblanka (Eleutherodactylus rugulosus), z ptáků vzácný a mizející střízlík černohrdlý (Thryothorus atrogularis) a ze savců třeba veverka Richmondova (Sciurus richmondi). Aktivity v sousedství průplavu si vyžádají další zábory půdy. Ty mohou těžce poznamenat i další chráněná území. Silná lodní doprava při vjezdu i výjezdu z průplavu postihne mořské pobřeží, kde se nacházejí hnízdiště několika druhů vzácných mořských želv. Nepříznivé dopady lze očekávat i u beztak těžce zkoušených korálových útesů a mangrovových porostů.

Kanál se dotkne i suchozemských organismů. Mnoha živočichům přetne migrační cesty. Životní prostor se dramaticky zmenší pro ohroženého tapíra středoamerického (Tapirus bairdii), opici chápana středoamerického (Ateles geoffroyi), dravce harpyji pralesní (Harpia harpyja) nebo jaguára (Panthera onca).

Vedle zvířat a rostlin ohrožuje Nikaragujský kanál i lidi. V místech, kudy povede, žijí na autonomních kmenových územích indiáni kmenů Rama, Garifuna, Mayangna, Miskitu a Ulwa. Stovky vesnic zaniknou a jejich obyvatelé se budou muset přestěhovat. Velké obavy vzbuzuje také fakt, že průplav leží v seismicky aktivní zóně. Vrata zdymadel nemusí silné otřesy vydržet a vylití vod průplavu by způsobilo katastrofu. Výstavba i provoz průplavu se tak mohou stát předmětem vleklých sporů, které rozdělí nikaragujskou společnost.

Jezero v ohrožení

Velké obavy panují o další osud jezera Nicaragua, které je bezkonkurenčně největší zásobárnou pitné vody v zemi. Lodi ho budou přejíždět po dráze dlouhé skoro sto kilometrů. Nikaragujský průplav musí být dimenzován na mnohem větší lodi, aby mohl konkurovat Panamskému protějšku. Číňané plánují, že hloubka kanálu neklesne nikde pod 27,6 metru. Průměrná hloubka jezera Nicaragua je však pouhých 15 metrů. V místě plavební dráhy bude proto nutné vyhloubit v jezerním dnu patnáct metrů hluboký příkop široký víc než půl kilometru.

Podmínky v jezeře se zprovozněním kanálu radikálně změní. Bude do něj pronikat z moře slaná voda a to může přivést na pokraj zkázy řadu jedinečných organismů. Ve sladkých vodách jezera žije například žralok bělavý (Carcharhinus leucas), dorůstající délky ke 2,5 metru a hmotnosti kolem 130 kg, nebo sportovními rybáři vysoce ceněný tarpon indický (Megalops cyprinoides), který může mít podobné tělesné míry jako jeho žraločí soused.

Vlny vzedmuté obřími loděmi naruší pobřeží jezera. Zvíření kalů ze dna sníží obsah kyslíku ve vodě. Ohroženy tak budou unikátní druhy ryb cichlid, které se vyvinuly v nikaragujských jezerech do nepřeberné druhové pestrosti během pouhých posledních 10 000 roků.

Mnohé z lodí proplouvajících kanálem si povezou ve vyvažovacích nádržích vodu nabranou v jiných částech světa a s ní i nejrůznější tamější organismy. Pokud by takový „černý pasažér“ unikl do nikaragujských řek nebo do jezera Nicaragua, mohlo by to znamenat katastrofu. Biologové se o tom přesvědčili, když byly v 80. letech minulého století do jezera vysazeny africké ryby tilapie a ty zasadily těžkou ránu populacím původních jezerních cichlid.

Vědci z celého světa volají po nezávislém posouzení stavby Nikaragujského průplavu na středoamerickou přírodu. A pokud se ukáže, že stavba napáchá nevratné škody, pak požadují zastavení projektu dřív, než bude na nápravu škod pozdě.

Pin It on Pinterest