Category: 1993 / 10

JAN ŠKVÁRAPřed pěti lety jsem slyšel od jednoho příslušníka totalitní policie větu, která charakterizovala stav tehdejší společnosti: „V naší republice není člověka, kterého bychom nemohli zavřít, každý u nás nějaký ten paragraf přestoupil.” Tato věta mi hluboko utkvěla v paměti. Od té doby se ale mnohé změnilo. Změnil se režim a změnily se i samotné věznice. V lednu 1990 prezident vyhlásil jednu z nejrozsáhlejších amnestií v Čechách. Věznice se vyprázdnili a hýblo se i normou (ze 2,5 m2 na 3,5 m2 na jednoho vězně). To znamená, že se o 30 % snížily i kapacity věznic. Žacléř a Libkovice (každá cca pro 100 vězňů) byly zrušeny a „Hotel Korálek” (nejmodernější česká věznice pro cca 600 osob v Minkovicích, kde jen zařízení elektr. ostrahy stálo tři miliony korun) rovněž vzal za své, ač byl otevřen v roce 1989. Jak to tedy vypadá ve věznicích dnes?Rozdělení kapacit po jednotlivých ústavech a stavy vězňů ke dni 9. 9. 1993: Z tabulky vyplývá, že věznice v Ostravě, Brně či Litoměřicích, kam jsou umísťováni především obvinění (vazby), praskají ve švech a dodržet normovaný prostor pro jednoho vězně v těchto věznicích zřejmě bude problém. Jasně to dokumentuje přetíženost justičních a policejních orgánů. Nelze se tedy divit, že mnoho delikventů je vyšetřováno na svobodě, i když je orgánům jasné, že budou páchat trestnou činnost dál. A jak to vypadá s psychikou obviněných ve vazbě? Sebepoškozování v ústavu pro výkon vazby VS ČR Brno: Výrazný pokles sebepoškozování je jistě potěšující, ale rozbor tohoto jevu je nesmírně složitý. Lze se však domnívat, že poklesla snaha „upozornit na sebe”, a možná, že k tomu přispívá i to, že psychicky nejslabší jedinci „uklouzli” po amnestii nejdříve a tudíž nejsou ve vazbě, ale již ve výkonu trestu. Nejpalčivější problém současného vězeňství u nás: pracovní nasazení odsouzených I když pracovní nasazení dnes není povinné, je pro odsouzené vhodné jak pro návrat do normálního života, tak ke splácení eventuálních dluhů, o nákladech na věznění ani nemluvě. Možná Vás bude zajímat, že vězni, který pracuje, je strháváno asi 1 600 Kč měsíčně na úhradu stravy, ubytování, topení atd. Pokud nepracuje, výdaje jdou ze státního rozpočtu. Jestliže dříve byly věznice silně výdělečné, dnes jsou dotovány. Podniků, které by chtěly zaměstnávat vězně, je velmi málo. To ostatně potvrzují i prázdné výrobní prostory a kapacity nap říklad ve Valdicích… A ještě jednu perličku nakonec: 31. 12. 1992 byl stav obviněných (ve vazbě) 5 515 osob, což je o 11 % vyšší stav než na konci roku 199. V tomto počtu nejvíce vzrostl podíl cizích státních příslušníků – o plných 110 %, což je víc než dvojnásobek oproti Silvestru 1991.

Pin It on Pinterest