Category: 2006 / 09

Nesmrtelným ho učinil Alexandre Dumas starší ve svém románu Muž se železnou maskou. Kdo byl tajuplný muž, jenž byl uvržen ve vší tajnosti do žaláře na ostrově Sainte-Marguerite, aby byl později převezen do věznice v Bastile, kde v roce 1703 zemřel? Pod jménem Marchioly byl pohřben na malém hřbitůvku v Paříži. Kým skutečně byl? Bratrem Ludvíka XIV., který ho připravil o trůn? Nemanželským synem Anny Rakouské? Nebo šlechticem, který věděl, co neměl?

Ostrov Sainte-Marguerite, kde budoucí legenda prožila jedenáct bezpochyby zoufalých let, už z dálky vypadá jako šťavnatý kus země, ale zblízka je ještě hezčí. Je znát, že pro místní je tato terra intacta velmi drahá. Nesmí se zde skoro nic. Stan a cigarety si nechte určitě doma, protože na ostrově je dokonce zakázáno kouřit i nocovat. Zapomeňte také na kola, koloběžky a podobně. Odměna za tato „omezení“ je velká. Budete se brouzdat po romantických zákoutích ostrova a stín vám budou skýtat borovice, eukalypty a mohutné duby. Dobrá zpráva je, že se zde můžete vykoupat. Nejlepší místa pro plavce nabízí skalnaté zátoky na opačné straně ostrova.

Ostrov je především baštou pro milovníky historie. Vyšlápla jsem si mírný kopeček a dorazila k perle ostrova – královské pevnosti. Jde o výtvor kardinála Richelieua, kterému se navzdory jeho mazanosti nepodařilo uchránit souostroví Īles de Lérins před nájezdy Španělů. V pevnosti se nachází Musée de la Mer s exponáty z římských lodí, které se našly ve vracích nedaleko ostrova. Muzeum je poměrně malé, ale stojí za návštěvu. Uděláte si představu o tom, kterak naši předkové dopravovali zboží na svých plavidlech nebo jak se tu žilo v časech Římanů.

To nejatraktivnější, co sem návštěvníky nejvíce táhne, je pověstná cela muže se železnou maskou. Nečekejte, že vám vyrazí dech. Neuvidíte tu nic výjimečného, až na to, že příběh, který se zde možná odehrál, navždy vstoupil do dějin literatury a také filmového plátna. O něco kurióznější jsou dopisy jednoho vězně zešestnáctého století, který je v ruličkách důmyslně ukryl do stěny své cely, a byly objeveny teprve před dvaceti lety. Kopie jsou vystaveny ve vitrínách muzea.

Až se budete toulat po malebných koutech Provence, udělejte si zastávku v Cannes. Přestože má festivalové město pověst s příchutí snobismu, pravda je trochu jiná. Jezdí sem na dovolenou i úplně normální lidé, jen s tím rozdílem, že nebydlí v hotelu Carlton a nepojídají langusty na své jachtě. Stejně dobře se můžete mít, když si dáte v centru místní specialitu za pár eur (ano, i takové jsou tady ceny) a spokojíte se s trochu nižším komfortem, než na jaký jsou zvyklé hollywoodské celebrity. Voňavý vzduch, který už inspiroval tolik umělců, je stejný pro všechny.

pevnost Fort Royal

Muzeum moře – Je v největší budově pevnosti Vieux Ch^ateau neboli starého hradu ze 17. století vybudovaného na římských a středověkých ruinách. Věž Tour du Rocher měla chránit před nájezdy Saracénů.

Železná maska – Pevnost sloužila také jako vězení pro ty, kteří upadli v nemilost krále.

Voda – Na ostrově nejsou přirozené zdroje vody. Už Římané a Španělé studny propojili s podzemními cisternami na dešťovou vodou, ze střech ji sváděly okapy. Dnes vodu přivádí podmořské potrubí.

Starověké římské pozůstatky – Archeologické průzkumy odkryly staré ulice a obydlí, kterým dominuje stěna pravděpodobně z 1. století př. Kr.

Terasa Bazaine – Byla postavena na starobylých ruinách a procházel se po ní francouzský maršál Achille Bazaine, obviněný z velezrady během francouzsko-pruské války v roce 1870. Byl odsouzen k 20 letům vězení, ale za podivných okolností utekl.

Kasárna – Ubytovna pro vojáky.

Kaple – Byla první stavbou na ostrově, aby ho ochraňovala božskou silou.

Kurtiny – Tvořily s bastiony základní kostru pevnosti s jednou hlavní branou a skrytými dveřmi.

Bastion – Pro moderní a klasické pevnosti je charakteristický pětiúhlý tvar lemovaný ochrannými hradbami. Tato struktura zajišťovala výhled na všechny strany.

Královská brána – Hlavní vstup do pevnosti. Chránilo ji několik staveb s klikatými chodbičkami, které měly zabránit rozšíření požáru a zpomalit postup nepřítele. Dnes je hlavní vstup od moře.

Ravelin – Je nejzranitelnější částí obranného systému pevnosti a obvykle prvním, na co nepřátelé útočili. Je obehnán hlubokými příkopy.

Prachárna – Aby se nevznítil střelný prach, nacházela se v temném bastilionu a ve zdi měla ventilační otvory. Silná klenba měla vydržet i dělový výbuch.

Existovala železná maska?

Alexandre Dumas si možná celý příběh o muži se železnou maskou a třech mušketýrech vymyslel. Udělal to ovšem geniálně, protože dodnes jeho román vyvolává spory o totožnosti hrdinů. Co tedy víme s jistotou? Především to, že Luisa de la Valliere, skutečně byla milenkou Ludvíka XIV., porodila mu několik dětí a potom se stala jeptiškou v klášteře karmelitánek. A jak to bylo se třemi mušketýry? Athos, Porthos a Aramis jsou smyšlení hrdinové. O d’Artagnanovi jednu zmínku máme. Patřil k družině šlechticů, která doprovázela kardinála Mazarina do vyhnanství. Ale v době, kdy se odehrává příběh Muže se železnou maskou, už byl Mazarin mrtvý. Ovšem královna Anna Rakouská zřejmě nikdy neporodila dvojčata. Měla dva syny. Ludvíka a Filipa. Ten byl o několik let mladší, historie ho zná pod jménem Filip I. Orleánský. Jeho první manželkou se nejdříve stala Jindřiška Anglická a potom Liselotta Falcká. Ludvík XIV. byl v době, ve které se měl odehrávat příběh muže se železnou maskou, už také ženatý. Jeho manželkou byla Marie Tereza Španělská. Takže královský vězeň je zřejmě pouhou fikcí, která v sobě nese málo pravdy. Avšak milovníkům romantických příběhů to určitě nevadí.

Tipy na cestu

l Vyhněte se Cannes v červnu, červenci a srpnu. Je tu teplo, draho a všude se hemží davy lidí. Vzhledem k tomu, že Azurové pobřeží se pyšní třemi sty slunečními dny v roce, není problém si vybrat jiný termín.

l Nízkonákladová letecká společnost SkyEurope nyní nově nabízí lety do Nice třikrát týdně (út, st, ne) za velmi příznivé ceny. Na komfortních palubách letadla typu Boeing 737–700 Next Generation si můžete pochutnat na výborné kávě illy nebo čerstvém sendviči. Skvělá zpráva pro cestovatele je, že tento dopravce nelimituje hmotnost vašich palubních

zavazadel, pokud se vejdete do předepsaných parametrů. (více na www.skyeurope.com)

l Na letišti v Nice najdete několik společností, které nabízejí pronájmy aut. Cena se odvíjí od typu vozu a doby jeho zapůjčení.

l Informace o trajektu na ostrov Sainte-Marguerite – www.trans-cote-azur.com. Funguje celoročně, cena za zpáteční jízdenku pro dospělého je 10 eur.

l Vstupné do Musée de la Mer činí 3 eura, každou první neděli v měsíci je vstup zdarma! (Zavřeno je každé pondělí, dále během státních svátků a v listopadu).

l Více informací na www.guideriviera.com, www.cannes.com, www.franceguide.com.

Pin It on Pinterest