Kategorie: 1998 / 07 - 08

Plemenu hérens se běžně říká “černé”. Krávy tohoto plemene jsou čistokrevná zvířata, mají pevné a svalnaté tělo s nádhernou robustní hlavou a něžnýma inteligentníma očima. Vynikají bojovností a používá se jich při jedné z nejkrásnějších tradic ve švýcarském kantonu Valais, k “zápasům královen”.

INALPE

Královny jsou chloubou farmářů z Valais. K lidem mají přátelský vztah a jsou vděčné za pohlazení či poplácání. Ale když jde o postavení ve stádu, stávají se z nich nemilosrdné bojovnice. Pastevci bývají na horských loukách svědky nádherných zápasů, a to nejen mezi krávami jednoho stáda, ale i mezi kusy pasoucími se na stejné louce. Snad tady se zrodila myšlenka potěšit i ostatní pohledem na zápasící zvířata. Příležitostí k zápasům se najde vždy dost, jednou z nich je pak

inalpe, což je vyhánění skotu na horské pastviny, a vůbec celá doba pobytu zvířat v horách. První den horské pastvy se všechny krávy vypustí na zelenou louku. Chovatelé se shromáždí kolem a sledují zápasy. Krávy identifikují jedna druhou čichem a podle zvuku zvonce. Proto má každá stále stejný zvonec. Některé se natolik dobře znají, že se vědomě vyhýbají zápasu s královnou z minulého roku. Období inalpe trvá zhruba sto dnů. Znamená to, že když kráva ztratí svůj titul, má sto dnů na to, aby jej získala zpět. Královna takového období alpské pastvy má hodnotu kolem třiceti tisíc franků.

Při boji je slyšet dech zvířat, cinkání zvonců a nárazy rohů. Muži zvířata nepovzbuzují hlasem, ale dávají jim chleba a chlácholí je. Někdy dojde k poranění, ale šrámy jsou obvykle jen povrchní. Nárazy do těla zvířata necítí, zranění může způsobit vlastně jen náraz rohů do hlavy či tlamy.Jasná obloha a chladnější počasí jsou pro zápasy ideální. V horkém počasí se krávy rychle unaví. Jsou citlivé na podnebí i na úplněk, to vše ovlivňuje výkon při zápasech. Když prohrávají, jsou smutné, stáhnou se do ústraní a truchlí.

PRAVIDLA ZÁPOLENÍ

Začíná se tím, že se krávy shromáždí do houfu – zápasiště je kruh o průměru nejméně 30 metrů – honáci je přivedou k sobě, a ty krávy, které uhnou jako první, jsou vyřazeny. Honáků, kteří plní funkci rozhodčích, se obvykle najímá pět na zápas s nejméně 15 kravami, které jdou společně do prvního vylučovacího kola. K zápasům patří ještě úřední osoba pověřená vážením krav a veterinář, který provádí antidopingové testy. Pokud se u zvířete prokáže přítomnost dopingu, je jeho chovatel vyloučen ze závo dů a zvíře ztratí titul, pokud jej získalo. K zápasům také nejsou připuštěny krávy, které jeví známky nymfomanie nebo se u nich projevuje silná říje. Zápasit nesmí ani zvířata nemocná.

Organizované zápasy plní také roli trhu – zájem je pochopitelně o nejlepší zvířata. Zápasy jsou příležitostí k předvedení dobytka, k jeho posouzení, k prodeji nebo nákupu. Ceny nejlepších zápasnic však stoupají a klesají v závislosti na chování zvířat – to je nakonec daleko důležitější než jakákoli cena získaná v zápasech organizovaných lidmi.

Pin It on Pinterest