Category: 2002 / 03

Život přežívá i “pohřben” v Suchých údolích Antarktidy – v nejnehostinnějším prostředí na Zemi. Údolí jsou extrémně suchá a chladná s průměrnou teplotou od -30 do -35 stupňů Celsia, ale přesto zde stále zůstává troška vody díky vysoké salinitě. Mezinárodní tým vědců odhalil v půdních vzorcích odebraných z hloubek od 3 do 8 centimetrů pod povrchem prospívající kolonie hub, konkrétně dvou odolných druhů: Beauveria bassiana a půdní houbu Penicillium. Jak se oba druhy dostaly do odlehlých oblastí, zůstává tajemstvím, ale mohou zde být již stovky nebo tisíce let. Vědci ke svému objevu podotýkají, že životní podmínky v této části Antarktidy připomínají podmínky na Marsu. Z toho vyplývá, že takové houby by přežily i tam.

Pin It on Pinterest