Kategorie: 1998 / 12

Nejstarší korán byl napsán před 1400 lety a svými rozměry je také největším koránem na světě. Prastaré dílo, které má 1400 stran, je uloženo v mešitě El-Hussein v Káhiře. Prošlo náročnou restaurací, na níž se podílel Mohamed Seif el-Shazli. Práci považoval za svou povinnost zbožného muslima, proto za ni nepožadoval žádnou odměnu.

. . . . .

Pravost svaté knihy prokázala káhirská univerzita s použitím metody měření obsahu radioaktivního uhlíku. Svatá kniha je 70 cm dlouhá, 60 cm široká, 40 cm tlustá a její hmotnost se odhaduje na 10 kg. Je tedy také největším koránem na světě. Napsal ji žák proroka Mohameda Osman Ibn el-Affan a její zvláštností je, že byla napsána arabsky bez interpunkce a přízvuků. Z tohoto důvodu ji mohou číst bez větších potíží jen ti, kteří znají jednotlivé súry nazpaměť. Súr, či kapitol, je 114 a každá má 3 až 186 veršů.

Jedná se o sbírku božích zjevení k proroku Mohamedovi. V oněch dnech prorok Mohamed mluvil ke svým učedníkům, kteří si dělali poznámky na listy stromů, zvířecí kůže či na kameny. Poznámky po prorokově smrti sebral jeho žák Abu Bakr a předal Osmanovi Ibn el-Affanovi, který z nich sestavil knihu – korán. Tuto verzi přijali muslimové po celém světě. Podle této knihy vznikly později všechny kopie koránu.Další pokračovatelé vytvořili tři kompilace koránu a ty se rozšířily po arabském světě. Až do minulého století se nejstarší korán nacházel v Saudské Arábii. Potom byl odeslán do Egypta, kde nakonec skončil v mešitě El-Hussein v Káhiře. Prostředí, ve kterém se kniha nacházela, a v neposlední řadě také hmyz přispěly k jejímu značnému poškození.

V roce 1991 požádala fakulta starověkých památek káhirské univerzity Mohameda Seifa el-Shazli, aby se ujal restaurování knihy. Původně byla napsána na gazelí kůži s použitím přírodního inkoustu. El-Shazli prozkoumal jeden list po druhém, odstranil z nich červy a hnízda hmyzu, vysušil je, skalpelem odstranil poškozená místa a otvory nahradil papírem, jehož složení je el-Shazliovým tajemstvím. Písma se ale nedotýkal, a pokud zmizelo, nenahrazoval ho. Proto cizinci již nemohou některým súrám porozumět. Jako celek byla kniha ošetřena přípravkem proti hmyzu a desky nahrazeny novými, zhotovenými z přírodní kůže. Původně byl korán opatřen jakýmsi obalem z kůže a dřeva, vyrobeným asi před 500 lety. I ten musel být ošetřen.

Když restaurátorské práce skončily, byla první kniha islámu uložena do skleněné vitríny v mešitě El-Hussein. Zblízka ji mohou spatřit jen oficiální hosté. Věřící, modlící se ve velkém sále mešity, ji vidí za skleněnými dveřmi…

Pin It on Pinterest