Kyselé deště jsou srážky obsahující kyselinu sírovou adusičnou vpoměrně vysoké koncentraci. Většina jich je způsobena lidskou činností. Spalováním fosilních paliv vznikají oxid siřičitý aoxidy dusíku, které reagují svodou vatmosféře avýsledné kyselé deště pak škodí jak zvířatům, tak i rostlinám. Abychom zabránili kyselým dešťům, je zapotřebí snížit emise a omezit spalování fosilních paliv, což znamená najít alternativní zdroje paliv. Každý z nás může snížit dopad používáním veřejné dopravy, chůze, kola, společné dopravy a snížením celkové spotřeby elektřiny. 

Už víš proč? je populárně naučný magazín, který přibližuje fascinující svět vědy, techniky, přírody i historie způsobem, jaký nemá na našem trhu obdoby. Každé vydání nabízí čtenářům možnost objevovat, učit se a stát se okamžitě odborníkem napříč širokou a pestrou škálou témat jasným a přehledným způsobem. Už víš proč? zaujme od dětí po dospělé všechny, kteří jsou nadšení a hladoví po informacích, vědění a pokročilém vzdělávání.

Inspiruj i ostatní

shares