Kvůli tomu, že nemůžeme čekat, až si příroda zvolí lidi s největší odolností vůči smrtelným patogenům, jsme vyvinuli hygienická a sanitační opatření, naučili jsme se, jak funguje imunitní systém, a vynalezli několik desítek vakcín. Vytvořili jsme implantáty s nízkým třením, vyrobené ze slitin kovu a plastu, které nahrazují naše opotřebené klouby, implantabilní kardiostimulátory, díky kterým naše srdce dále bije, a arzenál moderních operačních technik k opravení našeho těla, když v něm něco selže. Díky technologii a infrastruktuře jsme zcela proměnili naše prostředí a v tomto procesu jsme změnili průběh naší evoluce navzdory zákonům přirozeného výběru. Zastavil ale náš technický pokrok zcela všechen vývoj člověka? 

To je téma, o kterém debatují vědci. V roce 2013 sir David Attenborough řekl v Radio Times, že si myslel, že lidé se nezmění: „Jsme jediný druh, který zastaví přirozený výběr z vlastní svobodné vůle.“ Argumentoval tím, že jsme schopni zaručit, že až 99 procent dětí přežije, normální procesy přirozeného výběru již nejsou ve hře. Někteří vědci dodávají, že v našem novém prostředí přátelském k lidem se přizpůsobujeme spíše kulturně než geneticky. 

V mnoha částech světa je počet kojenců, kteří přežijí, mnohem nižší a mnozí vědci argumentují tím, že přirozený výběr je stále ve hře. Například World Health Organisation odhaduje, že na malárii v roce 2013 zemřelo 584 000 lidí. Devadesát procent jich bylo z Afriky a většina byla pod věkem pěti let. V oblastech výskytu malárie je vyšší výskyt genetické nemoci zvané srpkovitá anémie, předpokládá se, že malárie je její hybnou silou. Srpkovitá anémie je způsobena poruchou genu pro hemoglobin – červený pigment, který přenáší kyslík v krvi.  

Lidé se dvěma chybnými kopiemi genu těžce onemocní, ale lidé s jednou kopií mají určitou ochranu proti malárii, která jim pomáhá přežít až do dospělosti, kdy je předají svými geny.  

Ale co se stane v budoucnosti? Přijde den, kdy bude technologie tak pokročilá, že si budeme moci bránit, vylepšit a opravit naše těla? Ponořme se do lidského těla nové generace. 

 Telo nove generace - Uz vis proc

Jak z nás věda udělá superlidi? 

Pokroky v biologii umožňují vědcům měnit lidské tělo. Než se dostala ke slovu moderní medicína, byli jsme všichni bezmocní; ale dnes je situace jiná. V některých ohledech již superlidé jsme. Nemoci, které dříve trápily naše předky, jsou potlačené díky vakcínám, miliony lidí žijí s technologiemi implantovanými v uších, očích a srdci. Přesná chirurgie dokáže opravit jemnou strukturu uvnitř těla, genetické techniky nám umožňují předvídat a předcházet nemoci, stejně jako inteligentně navrhovat nové léčebné postupy. 

S rozvojem technologie se zvyšují možnosti rozšířit naší biologii nevídanou rychlostí a technologie budoucnosti mají potenciál vzít lidské tělo za hranice přírody. 

Vědci zkoumají, proč tělo stárne, a doufají, že tento proces budou schopni zpomalit, zastavit, nebo dokonce zvrátit, snaží se opravovat a regenerovat lidské tělo a vyvíjejí způsoby, jak dosáhnout nápravy škod, které by kdysi byly nezvratné.  

Zda budou tyto odvážné plány vůbec možné, se teprve uvidí, ale získáváme více a více kontroly nad naší vlastní biologií, věda má potenciál nás učinit štíhlejší, rychlejší, silnější a chytřejší než kdykoliv předtím. 

 telo nove generace 3 Uz vis proc

Vylepšení lidé 

Jak vypadá budoucnost bionik a protetik? V raných dobách bionických částí těl vědci řešili problém spojování dokonce i těch nejzákladnějších funkcí lidského těla. Ale s vývojem technologie se ukazuje, že jednoho dne by bionika mohla předstihnout naše přirozené schopnosti. Nastane doba, kdy budou lidé ochotni rozloučit se s naprosto zdravými končetinami nebo orgány, aby je upgradovali na umělou alternativu? 

Nynější protézy končetin se špičkovými technologiemi při patřičném tréninku spolupracují s nervovým systémem nositele. Nové pokroky v senzorové technologii vedou k tomu, že dochází k poskytování senzorické zpětné vazby.  

Ale zatímco ladění lidské biologie zůstává velkou výzvou, technologie by nám mohla poskytnout schopnost vytvořit změny, které příroda nikdy neměla v úmyslu. S použitím moderních materiálů bychom mohli vytvořit končetiny mnohem silnější než lidské ruce a nohy, s větším rozsahem pohybu nebo se schopností odolat extrémnímu prostředí.  

Biologie se může také rozšířit o technologii, která povede ke zlepšení našich přirozených schopností. V Itálii robotická laboratoř (Perceptual Robotics Laboratory) vyvíjí robotický exoskeleton nazývaný „Body Extender“, který by bylo možné nosit. Stroj připevněný k operátorovi umí každou rukou zvednout neuvěřitelných 50 kg a sevření má desetkrát větší sílu, než je přirozená lidská síla. Vědci z University of Washington vyvíjejí kontaktní čočky, které obsahují LED diody, aktivující se pomocí radiových vln. V budoucnu by se tento druh technologie mohl používat pro výrobu virtuálního zobrazení s použitím slov a obrázků, které se promítají v přední části oka.  

Nicméně myšlenka nahrazení nebo vylepšení zdravých lidských částí těla za technologické alternativy otevírá mnoho diskusí. Většina léků na zvýšení výkonu je již v profesionálních sportech zakázána kvůli potenciálním zdravotním rizikům. Pokroky v bionických technologiích mohou představovat podobné problémy. Další reálná obava je z etického hlediska a rozšiřování naší vlastní biologie, obzvláště v armádě, kde je potenciál vytvořit tzv. „supervojáky“. 

Když se podíváme dál do budoucnosti, pokroky v bionice by mohly klást mnohem závaznější otázky. Například, bude existovat limitovaný počet částí těl, které se nahradí umělými částmi, než přestaneme být člověkem? A co nás vlastně činí lidmi? 

Komentáře